Hoe gaat het verder met de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

BOR

Onlangs bracht het Centraal Plan Bureau (CPB) haar evaluatierapport uit over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een belangrijk onderzoek. Want veel familiebedrijven in de agrarische sector maken gebruik van de BOR. Is het straks nog mogelijk om zonder heffing van schenk- of erfbelasting uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen?

Wat is de BOR?

Even terug … wat houdt de BOR ook alweer in? De BOR is een gedeeltelijke belastingvrijstelling die u kunt benutten als u uw bedrijf overdraagt aan uw kinderen of partner. U betaalt dan minder of zelfs helemaal geen erf- en/of schenkbelasting. Het doel van de BOR is bedrijfscontinuïteit. Voorwaarde is wel dat het bedrijf vijf jaren wordt voortgezet.

Onderdelen van de BOR

De Bedrijfsopvolgingsregeling bestaat uit drie onderdelen:

  • de waarderingsfaciliteit: een 100 procent vrijstelling voor het verschil tussen de liquidatiewaarde en de voortzettingswaarde
  • een 100 procent vrijstelling voor de waarde van de onderneming tot 1.134.403 euro
  • een 83 procent vrijstelling voor de waarde van de onderneming boven de 1.134.403 euro

Deze bedragen gelden voor bedrijfsoverdrachten in het jaar 2022.

CPB over de waarderingsfaciliteit

De waarderingsfaciliteit van de BOR is heel belangrijk voor de landbouwsector. Het is voor opvolgers in deze sector namelijk niet haalbaar om een bedrijf over te nemen tegen de waarde in het vrije verkeer. Het CPB erkent dit en geeft aan dat de waarderingsfaciliteit aansluit bij het doel van de BOR: continuïteit. Volgens het CPB kan de waarderingsfaciliteit niet worden afgeschaft zonder dit doel in gevaar te brengen. Dat is dus goed nieuws!

CPB over de 100 en 83% vrijstelling

Het CPB denkt helaas anders over de 100 en 83 procent vrijstelling voor de waarde van de onderneming. Het planbureau vindt de kosten hiervoor onnodig hoog. De BOR is de afgelopen jaren steeds ruimer geworden. En die is nu zo ruim, dat er onnodig vrijstellingen van schenk- en erfbelasting worden verleend, stelt het CPB. De vrijstelling geldt namelijk ook als er wel voldoende privémiddelen beschikbaar zijn om de betreffende schenk- erfbelasting bij bedrijfsopvolging te betalen.

Het CPB geeft als tip aan het kabinet om de 100 en 83 procent vrijstelling te vervangen door een ruimere betalingsregeling van schenk- en erfbelasting. Zo kan de bedrijfscontinuïteit toch worden gewaarborgd in het geval er onvoldoende middelen aanwezig zijn om de schenk- en erfbelasting af te dragen.

Mocht het kabinet dit plan doorvoeren, zou dat extra problematisch zijn voor de tuinbouw, waar een verschil tussen liquidatiewaarde en voortzettingswaarde weinig voorkomt.

Meer duidelijk op Prinsjesdag

Het kabinet beoordeelt het CBP-rapport, de bezitseis en de voorzettingseis. Op Prinsjesdag horen we hierover meer en verwachten we ook meer duidelijkheid over het vervolg van de regeling.

  • Bezitseis: de overdrager moet de over te dragen onderneming al minimaal vijf jaar exploiteren. In overlijdenssituaties is deze termijn overigens maar één jaar.
  • Voortzettingseis: de voortzetter moet de onderneming na schenking of overlijden nog minimaal vijf jaar zelf op ongewijzigde wijze exploiteren.

Juist deze eisen zijn voor de agrarische praktijk erg belangrijk.

Wij staan voor u klaar

Wij begrijpen dat de onzekerheid over de BOR voor onrust kan zorgen. Zeker als u van plan bent om over een tijd uw bedrijf over te dragen. Op dit moment kan de BOR nog benut worden. Ga eens met uw adviseur om tafel zitten en bespreek uw wensen, plannen en de mogelijkheden. Wellicht geeft dit u nieuwe inzichten en rust. Neem contact op via onderstaand contactformulier of maak een afspraak bij een kantoor bij u in de buurt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Angelique Nieuwenhuis Accountmanager Belastingadvies, Bedrijfskundig Adviseur
Angelique Nieuwenhuis (Accountmanager Belastingadvies, Bedrijfskundig Adviseur)
Al sinds 1991 rekenen ondernemers in Noord-Nederland op Angeliques deskundige adviezen. Als adviseur en regiodirecteur is ze een bekend gezicht. Met name complexe vraagstukken zijn haar ding: daar waar fiscale, juridische, bedrijfskundige en financiële aspecten samenkomen. Angelique voelt zich thuis in de agrosector, in het bijzonder de melkveehouderij. Dus, wilt u sparren over de toekomst van uw bedrijf? Bel Angelique!  


<< terug naar overzicht