Geen BEX-voordeel bij fosfaatrechten?

BEX-voordeel

In het wetsvoorstel fosfaatrechten dat op 8 september jl. is aangeboden aan de Tweede Kamer is de mogelijkheid om een bedrijfsspecifieke fosfaatproductienorm (BEX) te hanteren niet opgenomen. Vooralsnog kan er alleen gerekend worden met forfaitaire normen.

In de toelichting van het wetsvoorstel wordt de KringloopWijzer (KLW) wel genoemd. Gebruik maken van een bedrijfsspecifieke norm vanuit de KLW zal echter alleen worden toegestaan als de borging van de KLW voldoende is. Als er in de toekomst al gebruik gemaakt mag worden van de KLW, dan is de verwachting dat dit pas op zijn vroegst in 2018 zal zijn.

Bedrijven die gerekend hebben op groei vanuit het BEX-voordeel moeten dus nu al rekening houden met de omvang van hun veestapel in 2017! Een eenvoudig rekenvoorbeeld:

Stel: een bedrijf had op 2 juli 2015 100 melkkoeien en is geleidelijk doorgegroeid naar 110 koeien op dit moment. Dit bedrijf zal in 2017 teruggebracht moeten worden naar 100 melkkoeien. Als er in 2018 een generieke korting komt van 8% zal het bedrijf zelfs terug moeten naar 92 koeien.

Als in 2018 de KLW gebruikt mag worden en het bedrijf realiseert een voordeel van 10%, mag het bedrijf weer groeien naar 102 koeien.  

In dit voorbeeld zit de grootste krimp al in 2017 en in iets mindere mate in 2018. Na acceptatie van een bedrijfsspecifieke norm vanuit de KLW is er weer een uitbreiding van de veestapel mogelijk. 

In de onderstaande tabel staat dit scenario nogmaals kort weergegeven.

  2 juli 2015 2016 2017 2018 2018
(incl. KLW)
Aantal koeien 100 110 100 92 102

 

Het bedrijf uit dit voorbeeld kan natuurlijk ook andere maatregelen nemen, zoals het aanhouden van minder jongvee of de aankoop van fosfaatrechten. Beide maatregelen zijn in dit geval echter maar deels tijdelijk nodig. Daarnaast is het natuurlijk vreemd, en maatschappelijk ook niet wenselijk, om (jong)vee te moeten ruimen, dat in een later stadium weer geplaatst kan worden op het bedrijf.

Vooralsnog is dit helaas het effect van het huidige wetsvoorstel. Het voorstel moet – al dan niet met aanpassingen uit de Tweede Kamer – ook nog door de Eerste Kamer. Het voorstel is dus nog niet definitief. Bedrijven die met het oog op het fosfaatrechtenstelsel gerekend hebben met een BEX-voordeel, doen er echter wel goed aan om nu al hun berekening te herzien en ook rekening te houden met een eventueel lagere toegestane veebezetting.

Vragen?

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. U vindt al onze informatie over fosfaatrechten in een overzichtelijk dossier. Hebt u vragen over de invoering van fosfaatrechten en/of wilt u weten hoe u hierop in kunt spelen? Neem dan contact op met uw adviseur of kijk op de contactpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt uw vraag tevens stellen via onderstaand adviesformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht