Fosfaat- en stikstofgebruiksnormen in 2020

gebruiksnormen 2020

De hoeveelheid stikstof en fosfaat die u per hectare mag gebruiken is vastgelegd in gebruiksnormen. Er is een aantal uitzonderingen van toepassing. We geven u graag een toelichting.

Fosfaat

PAL- en Pw-waarden

De algemene norm is veertig kilogram fosfaat per hectare. Als u door grondonderzoek kunt aantonen dat het Pw-getal van een betreffend perceel vijfenvijftig of lager is mag u extra fosfaat toedienen. De bestaande klasse ‘neutraal’ is in 2020 gesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim’, waarbij ook de normen aangepast worden. In onderstaande tabel vindt u de normen voor 2020 (tussen haakjes ter vergelijking de norm van 2019):

Grasland Bouwland
Fosfaatklasse PAL-getal Norm Pw-getal Norm
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 – 26 105 (100) 25 – 35 80 (75)
Neutraal 27 – 40 95 (90) 36 – 45 70 (60)
Ruim 41 – 50 90 (90) 46 – 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

 

Hoog Pw

Bij het gebruik van mest die voor meer organische stof in de grond zorgt én een Pw-waarde hoger dan vijfenvijftig mag er vijf kilogram extra fosfaat toegediend worden. Voorwaarde daarvoor is wel dat minimaal twintig kilogram fosfaat met die meststof wordt uitgereden. De volgende mestsoorten komen hiervoor in aanmerking:

  • strorijke vaste mest van rundvee
  • strorijke vaste mest van schapen
  • strorijke vaste mest van geiten
  • strorijke vaste mest van paarden
  • dikke fractie van mest van rundvee
  • champost
  • gft-compost
  • groencompost

Hebt u geen grondmonsters genomen of valt er grond onder de fosfaatklasse hoog? Houd er dan rekening mee dat uw plaatsingsruimte aan fosfaat (flink) kan dalen. Hebt u geen grondmonsters of zijn deze op 15 mei 2020 ouder dan 4 jaar, dan is het zinvol om uw percelen te laten bemonsteren. Tip: Wilt u gebruik maken van een hogere gebruiksnorm, neem dan de analyseresultaten op bij de Gecombineerde Opgave.

Biologisch

Heeft u een biologisch bedrijf dan mag u tien kilogram fosfaat extra per hectare uitrijden van de bovengenoemde mestsoorten, als ook van strorijke varkensmest.

Nieuwe bepaling fosfaattoestand – P-AL-getal en P-CaCl2-getal
In 2020 blijven het P-AL-getal (grasland) en het Pw-getal (bouwland) van toepassing voor het bepalen van de fosfaattoestand van de bodem. Per 1 januari 2021 wordt een gecombineerde indicator ingevoerd om de fosfaattoestand van zowel grasland als bouwland te bepalen. Bij nieuwe grondmonsters is het dan ook verstandig om nu al beide indicatoren te laten bepalen.

Stikstof

De hoeveelheid stikstof die per hectare toegediend mag worden hangt af van de grondsoort, het gewas en, bij consumptie- en pootaardappelen, van het ras en in enkele situaties ook van de teeltmethode. Meer cijfers vindt u in tabel 2 Stikstof op landbouwgrond op RVO.nl.

Uw onderneming verder brengen

De adviseurs van acconavm brengen u en uw onderneming graag verder, met focus op de toekomst. Hebt u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp, advies over de gebruiksnormen en/of het invullen van de Gecombineerde Opgave? Wij helpen u graag. Neem contact op met uw adviseur of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht