Fiscale aftrek voor waardedaling door omzetting naar natuurgrond?

omzetting naar natuurgrond

[Bijgewerkt op 26-04-2019]

Agrarische ondernemers kunnen via verschillende subsidieregelingen landbouwgrond omzetten in natuurgrond. Een mooie stimulans, maar de omzetting naar natuurgrond heeft ook een groot nadeel: een flinke waardedaling. In maart 2018 besliste een rechter dat deze waardedaling fiscaal aftrekbaar is. Inmiddels heeft ook het Gerechtshof uitspraak gedaan in een hoger beroep. Lees wat dit voor u betekent.

Hoe zit het ook alweer?

Er zijn verschillende subsidieregelingen waarmee een ondernemer landbouwgrond in natuurgrond kan omzetten. Vaak is in deze regelingen opgenomen dat de ondernemer een kwalitatieve verplichting moet aangaan. Dit houdt in dat de ondernemer verplicht is om de landbouwgrond langdurig te onttrekken aan landbouw.

Daarmee is de subsidie verbonden aan de landbouwgrond die wordt omgezet naar natuurgrond, dus niet aan de subsidie-aanvrager zelf. Veel van deze subsidieregelingen zijn vrijgesteld voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Extreme waardedaling

Het pijnpunt voor ondernemers: de waarde van natuurgrond is over het algemeen veel lager dan landbouwgrond. De afgelopen jaren is de belastingrechter gevraagd of deze waardedaling wellicht fiscaal aftrekbaar is. Daar is tot voor kort nog nooit een rechter in meegegaan.

Ondernemer stapt naar de rechter

Totdat een ondernemer in Noord-Nederland vorig jaar bezwaar maakte tegen de belastingaanslagen. De ondernemer had zo’n 18 hectare landbouwgrond omgezet in natuurgrond. Het bedrijf kreeg hiervoor een onbelaste subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) van 475.000 euro.

De fiscale waarde van de landbouwgrond was 530.000 euro, terwijl de waarde als natuurgrond door een deskundige was getaxeerd op 130.000 euro. Een waardedaling van 400.000 euro!

Rechter beslist in 2018: wél aftrek

Op 13 maart in 2018 besloot de rechter dat de ondernemer toch recht had op fiscale aftrek vanwege de waardedaling.

De rechter vond dat de ondernemer recht had op een dubbel voordeel:

De natuurgrond heeft inderdaad een lagere waarde in het landbouwbedrijf. Daarom kan dit activum worden afgewaardeerd naar een lagere bedrijfswaarde. Voor de fiscale winstberekening hoeft de waardedaling niet verrekend te worden met de onbelaste subsidie. De Belastingdienst heeft hoger beroep aangetekend tegen deze uitspraak in 2018.

Hoger beroep in 2019: compenseren met ontvangen subsidie

Het Gerechtshof heeft zich hier inmiddels over uitgesproken. Het Gerechtshof gaat mee in de afwaardering naar de lagere bedrijfswaarde maar, in tegenstelling tot de rechtbank, van mening dat deze afboeking wél gecompenseerd moet worden met de ontvangen subsidie functieverandering grond. Voor de ondernemer in deze rechtszaak levert het geheel uiteindelijk geen voordeel op. Men kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

acconavm biedt ruimte voor uw plannen

Bent u als ondernemer van plan om landbouwgrond om te zetten naar natuurgrond, met behulp van een subsidie? Dan kunt u het verschil tussen de fiscale boekwaarde van de grond en de (taxatie-)waarde als natuurgrond als fiscaal verlies opnemen in de belasting.

Heeft u al eerder gebruikgemaakt van een subsidie voor het omzetten van landbouwgrond naar natuurgrond? Dan raadt acconavm u aan: inventariseer of bezwaar maken tegen belastingaanslagen kan lonen.

Wilt u hierbij ondersteuning? Neem contact op via onderstaand formulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht