De brede weersverzekering: Hebt u het al overwogen?

brede weersverzekering

Een aantal jaren terug heeft de overheid aangegeven dat de agrarische sector zelf in samenwerking met de overheid en belangenorganisaties een risicoverzekering tegen extreme weersomstandigheden diende te ontwikkelen. Hieruit is de Brede Weersverzekering voorgekomen.

Steeds meer agrariërs verzekeren zich tegen de gevolgen van extreem weer

Tot enkele jaren terug lag het aantal polissen nog onder de 10% van het aantal agrariërs in Nederland. De laatste jaren is het jaarlijks aantal afgesloten polissen langzaam toegenomen. Dit is uiteraard te verklaren door enerzijds de extremer wordende weersomstandigheden, anderzijds doordat de omvang van de gemiddelde onderneming toeneemt en daarmee ook de omvang van de risico’s.

Er zijn verschillende verzekeraars die een brede weersverzekering aanbieden. Deze verzekeringen vergoeden schade door hagel, storm, zware regen, droogte, vorst, sneeuw, ijzel, erosie en brand door bliksem. Als u een verzekering afsluit, dient u goed rekening te houden met de volgende voorwaarden.

Afsluiten voor 15 mei

De verzekering dient afgesloten te worden vóór 15 mei – in bepaalde gevallen kan dit tot 1 juni – van het jaar waarin u uw gewassen wilt verzekeren. In dit geval dus voor 15 mei 2019. U bent verzekerd vanaf het moment dat u de verzekering afsluit tot het einde van het kalenderjaar.

Tegemoetkoming premiekosten

U kunt een tegemoetkoming (subsidie) aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de verzekeringspremie, tot een maximum van 65% van de premiekosten. De polis dient dan wel goedgekeurd te zijn door de RVO. De subsidie kunt u aanvragen bij de Gecombineerde Opgave door een vinkje te zetten bij ‘subsidie Brede Weersverzekering’. Dit doet u vóór 15 mei 2019.

Let op: Er wordt assurantiebelasting geheven over de bruto verzekeringspremie, dus vóór aftrek van subsidie. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit in 2020 afgeschaft.

Hoogte premiebedrag

De premie voor de brede weersverzekering is afhankelijk van het te verzekeren bedrag per hectare, per gewas. Dit bedrag kunt u zelf kiezen, maar moet vallen binnen de zogenaamde kaders. U maakt zelf de keuze welke percelen en welke gewassen u verzekert. Er geldt een eigen risico van 30% op de geleden financiële schade. Hebt u meer dan 30% financiële schade van een perceel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. Een schade-uitkering is dus altijd beperkt tot de maximale som min het eigen risico.

Uiteenlopende situaties

Op dit moment zijn er verschillende verzekeringsmaatschappijen die deze verzekering aanbieden. Voor u overgaat tot het afsluiten van een verzekering, is het raadzaam goed na te gaan welke polis het beste bij uw specifieke omstandigheden aansluit.

In de praktijk van de afgelopen jaren blijken er toch verschillen te bestaan tussen de maatschappijen en hun verzekeringen. Vanuit het verdere verleden waren de polissen veelal gericht op het verzekeren van waterschade. Vorig oogstjaar, 2018, kregen we echter landelijk met extreem droge omstandigheden te maken. Daarom is het zeker zinvol om na te gaan wat op dit punt de verschillen in polissen zijn van de diverse aanbieders. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de uit te keren bedragen bij diverse omstandigheden, waaronder droogte, nogal uiteen kunnen lopen. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat dergelijke extreem droge omstandigheden ook voor de verzekeringsmaatschappijen een nieuw fenomeen zijn. Verder speelt mee dat er gebieden/regio’s in Nederland zin waar wel beregend mag worden, maar ook gebieden waar in bepaalde periodes of omstandigheden een verbod op beregening geldt.

Overweegt u een brede weersverzekering af te sluiten?

Onderzoek vooraf goed hoe de verschillende aanbieders met de verschillende situaties omgaan in hun polisvoorwaarden. Indien u vragen hebt over dit onderwerp, neem dan contact op met uw acconavm accountmanager. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht