Betaal de legeskosten voor uw derogatievergunning op tijd!

Betaal de legeskosten voor uw derogatievergunning op tijd!

legeskosten derogatie

Vraagt u een derogatievergunning aan? Zorg dan dat u bijtijds de legeskosten betaalt!

Tarief monitoren milieueffecten

Sinds enkele jaren betaalt u bij uw deelname aan derogatie een oppervlakteafhankelijk tarief voor het monitoren van milieueffecten. Aan de hand van uw gegevens uit de Gecombineerde Opgave 2019 bepaalt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dit tarief. Het oppervlakteafhankelijke tarief wordt jaarlijks vastgesteld en is ingedeeld in klassen. U vindt deze klassen en het bijbehorende tarief op RVO.nl. Bij uw derogatieaanvraag geeft u hiervoor een automatische incasso af.

Nieuw: Legeskosten

Vanaf 2019 betaalt u naast de oppervlakteafhankelijke bijdrage ook 50 euro aan legeskosten. U kunt voor deze factuur geen automatische machtiging afgeven. U dient de legeskosten zelf actief en tijdig te betalen.

Factuur in uw dossier

Let op: U ontvangt hiervoor geen factuur per post of mail. Uw factuur wordt kort na uw derogatieaanvraag in uw dossier onder ‘Documenten’ geplaatst. RVO heeft aangegeven een herinnering te versturen indien half februari de factuur nog niet is voldaan. Het is overigens onduidelijk of dit wel een herinnering per post of mail betreft, of dat u ook deze melding in uw dossier vindt.

Betaal op tijd

U dient de factuur met legeskosten uiterlijk op 28 februari betaald te hebben. Betaalt u niet of te laat? Dan neemt RVO uw aanvraag niet in behandeling en loopt u uw derogatievergunning mis.

Uitstel bemonsteren grond en bemestingsplan

Vanuit de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is bekend dat landbouwgronden eenmaal in de vier jaar vóór 1 februari bemonsterd moeten zijn. Gezien de vorst en koude van afgelopen periode heeft de minister op 29 januari jl. bekend gemaakt om voor 2019 uitstel te verlenen voor het bemonsteren en analyseren van landbouwgrond tot 1 maart 2019. Daarbij wordt er tevens uitstel verleend voor het opstellen van het bemestingsplan. De overige voorwaarden voor derogatie blijven ongewijzigd.

Vragen

Hebt u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact op met uw accountmanager of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht