Bent u al KringloopWijzer?

kringloopwijzer

Sinds 1 januari 2015 zijn melkveebedrijven met een fosfaatoverschot verplicht om met de KringloopWijzer te werken. Ook bedrijven zonder fosfaatoverschot worden gestimuleerd om de KringloopWijzer te gebruiken.

Hebt u de KringloopWijzer al geanalyseerd voor uw eigen bedrijf? Zo niet, dan is het daar nu tijd voor! Wat dient u wanneer te doen?

Kringloop Wijzer!

Naast de bedrijfsspecifieke mineralenbenutting levert de KringloopWijzer kengetallen over bemesting, gewasopbrengsten en voeding. Eigen prestaties kunt u vergelijken met referentiewaarden en het gemiddelde van een vergelijkbaar bedrijfstype. Bedrijven die efficiënt omspringen met stikstof en fosfaat worden daarvoor beloond.

Groeien met de KringloopWijzer

Er is een duidelijke relatie tussen het efficiënt omgaan met stikstof- en fosfaatstromen binnen het bedrijf en het economische resultaat. Het eerste positieve bijeffect is dat de veehouder meer melk kan gaan leveren met dezelfde productiemiddelen. Zeker straks, na afschaffing van de quotering, betekent dit een directe economische plus. Daarnaast blijken veel van de strategische en operationele maatregelen die een veehouder neemt als zodanig een positief effect te hebben op het inkomen. Het economische voordeel voor een bedrijf met 100 melkkoeien kan bij een efficiëntere mineralenbenutting oplopen tot € 10.000,-.

Niet vergeten

U dient gaandeweg het jaar diverse acties te ondernemen. In de tabel vindt u een overzicht van de verschillende acties (Bron: brochure KringloopWijzer).

Wanneer? Actie
Januari Percelen bemonsteren voor fosfaatdifferentiatie               (monstername blijft 4 jaar geldig).
Februari Mestmonster nemen en laten onderzoeken (indien mogelijk).
April Bemesting maïsland vastleggen.
15 mei De uiterste datum voor aanvragen fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave.
Juni – oktober BEX-waardige monsters nemen van nieuwe graskuilen (4 tot 6 weken na kuilen) en het aantal weide-uren van het melkvee bijhouden.
Juli Inschatting maken van het aandeel klaver in grasland.
September – november BEX-waardige monsters nemen van nieuwe maïskuilen.
November – december
  • Aandeel klaver in het grasland definitief vaststellen.
  • Methodes van mesttoediening en bemesting gras- en maïsland bepalen.
  • Hoeveel aangekocht en/of verkocht ruwvoer over het hele jaar bepalen.
  • BEX-waardige monsters nemen van nog niet bemonsterde kuilen.
  • Voorraden voeders, meststoffen en dierlijke mest bepalen op 31 december.

Mocht u nog niet begonnen zijn aan het bijhouden van de KringloopWijzer, dan is het daar nu tijd voor!

Hulp bij het opstellen van de KringloopWijzer?

Wij helpen u graag met het opstellen van de KringloopWijzer. Tevens kunnen wij u, aan de hand van de uitkomsten van de KringloopWijzer, adviseren bij de te nemen stappen. Bent u geïnteresseerd in de KringloopWijzer of andere zaken rondom mestwetgeving? Uw adviseur van acconavm kan u hier meer over vertellen. U kunt tevens gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht