Belangrijke data 2016

belangrijke data 2016

De wet- en regelgeving, waar u als agrariër, mee te maken hebt verandert veelvuldig. In dit artikel vindt u een selectie van belangrijke data voor de komende maanden: derogatie, bemestingsplan, betalingsrechten etc.

Belangrijke data 2016

Pilot evenwichtsbemesting fosfaat (BEP-pilot)
Veehouders die willen deelnemen aan de BEP-pilot kunnen zich vanaf 25 januari 2016 om 10.00u aanmelden. Aanmelden kan tot 1 februari 2016. Er kunnen maximaal 150 veehouders deelnemen. Lees meer over de BEP-pilot.

Aanvraag derogatie 2016
Dien uw aanvraag voor derogatie vóór 1 februari 2016 in. U mag met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest rekenen als u voldoet aan alle voorwaarden. Let op: voor 2016 geldt voor derogatiebedrijven dat men moet voldoen aan de 80% graslandnorm en er mag geen fosfaatkunstmest aangewend worden.

Bemestingsplan 2016
Stel vóór 1 februari 2016 uw bemestingsplan 2016 op. Wijzigingen moet u binnen 7 dagen in uw bemestingsplan opnemen.

Aanvullende gegevens
Wilt u in aanmerking komen voor derogatie of hebt u een schriftelijk verzoek van RVO ontvangen? Geef dan vóór 1 februari 2016 de aanvullende gegevens agrarische bedrijven door in het kader van het mestbeleid bij RVO.

Vrijstelling AMvB grondgebondenheid
Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich aanmelden voor een vrijstelling voor de AMvB grondgebondenheid. U moet hiervoor aantonen dat u vóór 30 maart 2015 financiële verplichtingen bent aangegaan voor verwerking van het gehele melkveefosfaatoverschot. Uw aanmelding moet uiterlijk op 31 januari 2016 door RVO zijn ontvangen. Binnen drie maanden na afloop van elk kalenderjaar, moet u aantonen dat het overschot daadwerkelijk is verwerkt door degene met wie u de financiële verplichting was aangegaan.

Controle toekenning betalingsrechten
De betalingsrechten die nu worden toegekend zijn van groot belang. Ze vormen de basis voor de uitbetaling voor een aantal jaren. Controleer de toekenning dus goed. Bezwaar maken tegen een ‘beslissing toekenning betalingsrechten 2015’ moet binnen 6 weken. Wacht de uitbetalingsbeschikking niet af. Lees meer over betalingsrechten.

Overdracht betalingsrechten
Het toegekende aantal betalingsrechten is afhankelijk van het areaal landbouwgrond, dat met de Gecombineerde Opgave (GO) 2015 in gebruik was. Wijzigt de oppervlakte grond in 2016 vanwege (ver)koop/(ver)verhuur van landbouwgrond, dan moeten de betalingsrechten uiterlijk 31 maart 2016 overgedragen worden. De koper/huurder kan deze rechten dan in het lopende subsidiejaar laten uitbetalen.

Indienen KringloopWijzer
Melkveebedrijven met een melkveefosfaatreferentie groter dan 0 krijgen twee maanden langer de tijd om de KringloopWijzer via de Centrale Database in te dienen. De indientermijn wordt opgerekt van 1 maart naar 1 mei 2016. De database komt een aantal weken later beschikbaar dan gepland. Lees meer over de KringloopWijzer in ons kennisdossier.

Indienen Gecombineerde Opgave
De jaarlijkse opgave voor agrarische ondernemers moet u doen voor 15 mei 2016. Dit is tevens de sluitdatum voor het regelen van grond voor grondgebonden groei.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

acconavm begeleidt veel agro-ondernemers rondom de mestwetgeving. Zij ervaren het als prettig om samen met een deskundig adviseur in deze ingewikkelde materie te duiken. Wij ondersteunen bijvoorbeeld in het:

  • opstellen en actualiseren van de gebruiksnormen berekening;
  • berekenen van de bedrijfsspecifieke excretie (BEX);
  • berekenen en toepassen van de Kringloopwijzer;
  • voorbereiden op de NVWA-controles;
  • opstellen van zienswijzen.

acconavm kan tevens alle hierboven genoemde punten voor u regelen zodat u ontzorgd wordt.

Kunnen wij u ontzorgen?

Mogelijk hebt u al een aantal zaken geregeld. Wij helpen u graag bij het regelen van overige punten. Mocht u vragen hebben over genoemde onderwerpen neem dan contact met ons op. Dit kan via uw accountmanager of kijk op de contactpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier.

Mineralenmanagement jaarrond

acconavm biedt u de dienst ‘Mineralenmanagement jaarrond’ aan. Met deze dienst zorgen we ervoor dat u samen met uw adviseur het gehele jaar rond goed zicht heeft op uw mineralenboekhouding en dat u tijdig kunt bijsturen in het lopende jaar. Lees meer over ‘Mineralenmanagement jaarrond’.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht