Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) niet versoberd: wat betekent dit?

BOR

Gaat uw kind in de toekomst uw (melkvee)bedrijf overnemen? Dan kunt u wellicht een beroep doen op een regeling in de erf- en schenkbelasting: de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Deze regeling zou misschien versoberd worden, maar dit is niet gebeurd. Lees wat de BOR inhoudt en hoe dit u méér financiële veerkracht oplevert.

Nog steeds gunstig overdragen

Als een bedrijfsoverdracht goed geregeld wordt, is de verschuldigde schenkbelasting (of bij overlijden: de erfbelasting) erg weinig, vaak zelfs nihil. Dat was aanvankelijk ook de bedoeling van de BOR. De overheid wilde een bedrijfsoverdracht door ‘babyboomers’ niet belemmeren door een hoge schenkbelasting. Hierdoor zou een ondernemer zich laten dwingen om zijn onderneming geheel of gedeeltelijk te verkopen om belasting te kunnen betalen. Dit zou de bedrijvigheid in Nederland belemmeren, met alle gevolgen van dien. Op termijn zou de BOR echter alsnog ingeperkt kunnen worden.

Hoe werkt de BOR?

De faciliteit van de BOR bij melkveehouderijen bestaat uit drie delen. Ten eerste mag bij de waarde uitgegaan worden van de goingconcernwaarde. Hierbij wordt uitgegaan van de verdiencapaciteit van een bedrijf. Het uitgangspunt is het aantal aanwezige koeien. De verdiencapaciteit van een koe in 2020 bedraagt 6.053 euro. Bij de overdracht van een melkveebedrijf van 100 koeien bedraagt de goingconcernwaarde 605.250 euro. Dit heeft de Belastingdienst berekend en gepubliceerd. De werkelijke waarde van de onderneming (grond, gebouwen, vee, fosfaatrechten minus schulden) is voor de berekening van de schenkbelasting niet van belang. Dus hiervoor zijn geen taxaties meer nodig van bijvoorbeeld de verpachte waarde.

Algemene vrijstelling

Ten tweede is er een algemene vrijstelling van 1.102.209 euro per onderneming. Dus bij een bedrijf met 100 koeien kan de onderneming zelfs zonder schenkbelasting geschonken worden. Als de onderneming een hogere waarde heeft dan het vrijgestelde bedrag, dan is het meerdere boven dit bedrag voor 83 procent vrijgesteld. Alleen bij zeer grote ondernemingen is er dus veel schenkbelasting verschuldigd. Bedenk hierbij ook dat de overnemer meestal wel betaalt om een bedrijf over te nemen. Bijvoorbeeld met het oog op de oudedagsvoorziening van de overdrager. De BOR is dus een mooie regeling om meer financiële veerkracht te behalen voor de toekomst.

Vanwaar de geruchten van versobering?

De BOR blijft dus ongewijzigd, maar de politieke wind is wel iets aan het draaien. In crisistijd gaan overheden meer belastingen innen om tekorten aan te vullen. Hierbij willen ze arbeid niet zwaarder gaan belasten, maar juist vermogen. De schenk- en erfbelasting is dan een belasting die aandacht krijgt. Er wordt gezegd: je moet innen waar dit het minste pijn doet. Als je een erfenis krijgt, dan merk je de belasting over deze erfenis minder. Je houdt namelijk altijd nog wat over.

Dit is de reden dat er geruchten zijn dat de BOR versoberd zal worden. Hoewel dit nog niet is opgenomen in het Belastingplan 2021, is de verwachting dat de algemene vrijstelling (1.102.209 euro) en het percentage van 83 procent (vrijstelling boven 1.102.209 euro) in de toekomst verlaagd worden. Dit geldt voor alle bedrijven die geschonken worden. Het is de vraag of de goingconcernwaarde van een melkveebedrijf wordt losgelaten als grondslag van de berekening van de erf- of schenkbelasting. Dit is een specifieke regeling voor een type bedrijf met een laag rendement, dat in handen is van een soms opstandige groep ondernemers.

Let op: uitzonderingen

Op het eerste gezicht lijkt een bedrijfsoverdracht (via de BOR) in de melkveehouderij redelijk eenvoudig. We attenderen u er graag op dat er op de BOR echter ook veel uitzonderingen zijn. Hoewel we in dit artikel puur zijn ingegaan op de schenk- en erfbelasting, zijn er ook andere belastingen die een rol spelen bij bedrijfsoverdracht. We raden u dan ook aan om u hierover goed te laten informeren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling? Of hebt u andere vragen? Neem contact op met uw accountmanager. Wij staan u graag bij in elke fase van het ondernemerschap.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht