Bedrijfsbeëindigingsregeling fosfaatreductieplan nu definitief

Bedrijfsbeeindiging

Eén van de onderdelen van het fosfaatreductieplan is de bedrijfsbeëindigingsregeling. Deze regeling stimuleert potentieel stoppende melkveebedrijven dit jaar nog te stoppen met het houden van melkvee. De definitieve regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. De inschrijving voor de eerste openstelling start 20 februari aanstaande en de toekenning vindt plaats op volgorde van inschrijving. Indien u interesse hebt is snelheid van handelen dus geboden!

De regeling: stoppen in 2017 en alle melkkoeien afvoeren

De bedrijfsbeëindigingsregeling is bedoeld voor melkveehouders die dit jaar stoppen met melk leveren én alle melkkoeien afvoeren van hun bedrijf. Naar keuze kan ook het aanwezige jongvee in de regeling meegenomen worden. Uiteraard moet het jongvee dan ook afgevoerd worden. Er kan echter ook voor gekozen worden om het jongvee te behouden. Het aantal stuks jongvee mag dan echter het gehele jaar 2017 niet uitstijgen boven het aantal dat aanwezig was op de dag van inschrijving op de regeling of het aantal op 1 oktober 2016 indien dat lager was. Per afgevoerd dier wordt een premie ontvangen. Deze bedraagt in de eerste openstelling van de regeling € 1.200 per melkkoe, € 636 per pink en € 276 per kalf.

Er kan niet voor meer melkkoeien subsidie verkregen worden dan het aantal aanwezige koeien op de dag van inschrijving en ook niet meer dan het aantal dat aanwezig was op 1 oktober 2016 (als dat lager was). Voorwaarde om aan de regeling deel te nemen is dat alle afgevoerde dieren geslacht of geëxporteerd worden of op een natuurlijke wijze sterven. Alle melkkoeien en al het jongvee dat aangemeld wordt voor de regeling moet afgevoerd zijn binnen 6 weken nadat de deelnamebeschikking ontvangen is.

Een uitzondering wordt gemaakt voor dieren die op dat moment langer dan 5,5 maand drachtig zijn. Deze dieren hoeven pas na afkalven, maar niet later dan 20 weken na het ontvangen van de deelnamebeschikking, afgevoerd te worden.

De regeling wordt drie keer opengesteld. De eerste openstelling is van 20 februari tot 3 maart 2017. De toekenning vindt plaats op volgorde van inschrijving. Hierbij worden inschrijvingen op dezelfde dag geacht gelijktijdig te zijn binnengekomen. De vergoedingen per afgevoerd dier zijn in de eerste openstelling hoger dan in de daaropvolgende openstellingsrondes.

Wat betekent dit voor u?

De bedrijfsbeëindigingsregeling kan met name interessant zijn voor melkveebedrijven die al van plan waren om binnen nu en enkele jaren te stoppen met het melken van koeien. Het moment van stoppen iets naar voren halen, resulteert nu in een subsidie per afgevoerd dier, die u in de volgende jaren niet meer ontvangt. U kunt er vervolgens voor kiezen om helemaal geen rundvee meer te houden of om alleen nog jongvee aan te houden. Let wel dat het aantal stuks jongvee dat u dit jaar mag houden gemaximeerd is. Vanaf 2018 zou u het aantal stuks jongvee wel weer kunnen uitbreiden. Zo kan de bedrijfsbeëindigingsregeling een mooie overgang zijn van melkveebedrijf naar jongvee opfokbedrijf.

De belangrijkste afweging bij de vraag of u inschrijft op deze regeling is hoe u uw bedrijf de komende jaren voor u ziet. Als u al van plan was om binnen enkele jaren volledig te stoppen met uw bedrijf is deze regeling een mooie kans. Maar ook als u uw bedrijf in de toekomst wilt voortzetten met een andere tak dan melkvee, biedt de regeling absoluut mogelijkheden.

Een alternatief voor deze regeling is overigens om uw bedrijf over te dragen aan een andere melkveehouder inclusief overdracht van referentiegegevens voor de toekenning van fosfaatrechten. Dit kan ook in de vorm van een samenwerkingsverband zijn. Hierbij moet u wel goed rekening houden met de voorwaarden die hieraan gesteld worden.

Fosfaatrechten

Als u deelneemt aan de bedrijfsbeëindigingsregeling krijgt u in 2018 nog wel gewoon fosfaatrechten toegekend, op voorwaarde dat u op 1 januari 2018 een agrarisch bedrijf hebt met een actief relatienummer bij RVO. Deze fosfaatrechten kunt u vervolgens verkopen of u kunt bijvoorbeeld jongvee blijven houden.

Liquiditeitsvoorziening

Naast de bedrijfsbeëindigingsregeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bieden de banken ook een liquiditeitsvoorziening aan. Dit betekent dat u dit jaar al een bedrag als voorschot krijgt op de verkoop van uw fosfaatrechten. Dit bedrag dient u dan in 2018 terug te betalen. Naar verwachting worden de details van deze regeling volgende week door de banken bekend gemaakt.

Advies

Wilt u advies over de mogelijkheden van de bedrijfsbeëindigingsregeling voor uw bedrijf, neem dan contact op met uw accountmanager van acconavm of maak gebruik van onderstaand adviesformulier. Doe dit wel zo spoedig mogelijk, want de eerste openstelling gaat al op 20 februari aanstaande open!

Wilt u deze informatie als pdf ontvangen? Download dan hieronder de whitepaper en ontvang deze in uw mailbox.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Bedrijfsbeëindigingsregeling fosfaatreductieplan nu definitief whitepaper - januari 2017.pdf
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht