Akkerbouwjaar 2018: Staat uw financieel resultaat onder druk?

Akkerbouwjaar 2018: Staat uw financieel resultaat onder druk?

financieel resultaat onder druk

Akkerbouwjaar 2018 heeft zich onderscheiden door extreme droogte. In veel akkerbouwgebieden staat hierdoor het financieel resultaat onder druk. In sommige situaties zo sterk dat er verliezen zullen ontstaan.

Prognose

Wij raden u aan tijdig een prognose van het verlies over 2018 te maken. Bepaal aan de hand van uw prognose of de voorlopige aanslag 2018 of 2019 overeenkomt met het te verwachten resultaat. Ook raden we u aan al te bepalen of er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn tot de volgende oogst. Verwacht u een negatief resultaat? Er zijn mogelijkheden om dit verlies te verrekenen met winsten uit andere jaren, de zogenaamde verliesverrekening.

Hoe werkt verliesverrekening?

U kunt uw verlies verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward).

  • Eerst wordt het verlies verrekend met andere inkomsten uit werk en woning van het betreffende jaar (als die er zijn), onder andere met loon uit een dienstbetrekking.
  • De volgende stap is dat er verrekend wordt met de winst van de drie voorgaande jaren.
  • Mocht er nog verlies resteren dan wordt er verrekend met negen komende jaren.
  • Als het verlies uit het betreffende jaar dan nog niet geheel is verrekend dan ‘verdampt’ het resterende verlies. Dat betekent dat u dit verlies niet meer kunt verrekenen.

Voorlopige verliesverrekening

Normaal gesproken worden verliezen pas verrekend als de aanslag over het betreffende jaar definitief is opgelegd. Pas na het afgeven van een verliesbeschikking gaat de inspecteur over tot het daadwerkelijk verrekenen van de verliezen. In de praktijk blijkt dat hier al snel maanden of soms zelfs jaren overheen kan gaan. Gedurende al die tijd moet u op uw geld wachten. Bij ‘zwaar weer’ is dat niet uw en onze bedoeling.

Wilt u eerder verrekenen dan kunt u bij het indienen van de aangifte over het verliesjaar een verzoek tot voorlopige verliesverrekening indienen. De aanslag over het jaar waarmee verrekend wordt moet wel definitief zijn. Verder wordt niet meer dan 80% van het verlies verrekend. Op het moment dat de aanslag over het verliesjaar definitief wordt vastgesteld, zal ook de resterende 20% van het verlies verrekend worden.

Voorkom verliesverdamping

Loopt u het risico dat uw verlies verloren gaat vanwege het verlopen van de termijn? Beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om uw winst te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Uw adviseur kent diverse mogelijkheden om verdamping van uw verlies te voorkomen.

Verliesverrekening voor bv’s en dga’s beperkt tot zes jaar?

In het Belastingplan 2019 staat dat verliesverrekening in de toekomst nog maar zes jaar mogelijk is, in plaats van de huidige negen jaar. Het kabinet is van mening dat als een bv er in zeven jaar niet in slaagt winst te maken er getwijfeld mag worden aan de levensvatbaarheid van de onderneming. Deze nieuwe maatregel gaat gelden voor verliezen vanaf 2019. Een verlies in 2019 kan dus uiterlijk in 2025 worden verrekend. Voor huidige verliezen blijft de termijn negen jaar. Dus een verlies uit 2018 kan tot en met 2027 met winsten worden verrekend.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van verliesverrekening? Neem dan contact op met uw acconavm adviseur of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht