http://financieringsruimte

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Blijf op de hoogte met nieuws, tips en tricks voor akkerbouwers

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Akkerbouw.

Oktober 2019
Over subsidieregeling SDE, stikstofbeleid, zonneparken, risico's beperken en meer
Maart 2019
Over de brede weersverzekering, kringlooplandbouw, pacht en LLB’s en meer
November 2018
Over akkerbouwjaar 2018: de droogte, financieel resultaat, fosfaatverrekening, investeren en meer
Mei 2018
Over oogst 2017, renteswaps, btw en loonwerk, schenkbelasting en meer
Maart 2018
Over de Gecombineerde Opgave, asbest, SDE+, WOZ-beschikking en meer
November 2017
Over het vormen van een voorziening, mestplaatsingsruimte, liquiditeit en meer
September 2017
Over zonneparken, inzaaien EA vanggewas, levering van suikerbieten en meer
Juni 2017
Over duurzame productie, bedrijfsoverdracht, asbeststrategie, btw, SBR en meer
Mei 2017
Over liquiditeit, inhuren vakantiekrachten, spookfacturen, zonneparken en meer
April 2017
Over equivalente maatregelen, vijf financiële tips, belastingrente, tijdelijke grond en meer
Maart 2017
Over oogst 2016, investeren in 2017, landbouwregeling, huurovereenkomsten en meer
Februari 2017
Over de Gecombineerde Opgave, betalingsrechten, oudedagsreserve, SDE+ en meer
Januari 2017
Over spuitkeuringen, strategische keuzes, schenkingsvrijstelling, investeren, btw en meer