http://financieringsruimte

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Zo'n 10 keer per jaar op de hoogte met nieuws, tips en tricks voor akkerbouwers

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Akkerbouw.

Mei 2018
Over oogst 2017, renteswaps, btw en loonwerk, schenkbelasting en meer
Maart 2018
Over de Gecombineerde Opgave, asbest, SDE+, WOZ-beschikking en meer
November 2017
Over het vormen van een voorziening, mestplaatsingsruimte, liquiditeit en meer
September 2017
Over zonneparken, inzaaien EA vanggewas, levering van suikerbieten en meer
Juni 2017
Over duurzame productie, bedrijfsoverdracht, asbeststrategie, btw, SBR en meer
Mei 2017
Over liquiditeit, inhuren vakantiekrachten, spookfacturen, zonneparken en meer
April 2017
Over equivalente maatregelen, vijf financiële tips, belastingrente, tijdelijke grond en meer
Maart 2017
Over oogst 2016, investeren in 2017, landbouwregeling, huurovereenkomsten en meer
Februari 2017
Over de Gecombineerde Opgave, betalingsrechten, oudedagsreserve, SDE+ en meer
Januari 2017
Over spuitkeuringen, strategische keuzes, schenkingsvrijstelling, investeren, btw en meer
December 2016
Over voortbrengingskosten, jonge landbouwers, percelen registreren, btw en meer
November 2016
Over arbeid en risico, bankkoppeling, bezwaar betalingsrechten, jaarrekening en meer
Oktober 2016
Over de gewasbeschermingsmonitor, herwaardering landbouwgronden, landbouwregeling en meer
September 2016
Over de Akkerbouwmonitor, digitalisering, SDE+, Prinsjesdag, rentederivaten en meer
Juni 2016
Over terugverdientijd, spuitzones, personeel, grondruil, inkomen na overdracht en meer
Mei 2016
Over afzetstrategie, mestopslag, herwaardering landbouwgronden, tijdelijk personeel en meer
April 2016
Over consumptieaardappelen, stikstofdifferentiatie, nevenactiviteit, pensioen en meer
Maart 2016
Over bewerkingskosten, Gecombineerde Opgave, VAR, grondruil, SDE+, Cosun en meer
Februari 2016
Over asbest, betalingsrechten, de VAR, juridische bedrijfsscan, ISDE, tips voor de auto en meer
Januari 2016
Over investeringsaftrek, belasting, betalingsrechten, planschade, aankoop bedrijfsmiddelen en meer