http://financieringsruimte

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Blijf op de hoogte met nieuws, tips en tricks voor akkerbouwers

Nieuwsbrieven Akkerbouw

akkerbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Akkerbouw.

Maart 2021
Over de brede weersverzekering, WOZ-aanslag, faunaschade, liquiditeit en meer
November 2020
Over samenwerken, extreem weer, herwaardering van landbouwgrond, TVL en meer
Mei 2020 - Extra update
Over tegemoetkoming aardappeltelers, voorschot betalingsrechten en overbruggingskrediet voor kleine ondernemers
Mei 2020
Over frietaardappels, SDE+, Gecombineerde Opgave, PAS. noodpakket en meer
Maart 2020
Over steunmaatregelen agro, de gecombineerde opgave, coronanieuws, gebruiksnormen stikstof en fosfaat en contracten