http://financieringsruimte

Nieuwsbrieven Akkerbouw 2018

Blijf op de hoogte met nieuws, tips en tricks voor akkerbouwers

Nieuwsbrieven Akkerbouw 2018

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Akkerbouw 2018.

November 2018
Over akkerbouwjaar 2018: de droogte, financieel resultaat, fosfaatverrekening, investeren en meer
Mei 2018
Over oogst 2017, renteswaps, btw en loonwerk, schenkbelasting en meer
Maart 2018
Over de Gecombineerde Opgave, asbest, SDE+, WOZ-beschikking en meer