http://financieringsruimte

Nieuwsbrieven Akkerbouw 2017

Blijf op de hoogte met nieuws, tips en tricks voor akkerbouwers

Nieuwsbrieven Akkerbouw 2017

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Akkerbouw 2017.

November 2017
Over het vormen van een voorziening, mestplaatsingsruimte, liquiditeit en meer
September 2017
Over zonneparken, inzaaien EA vanggewas, levering van suikerbieten en meer
Juni 2017
Over duurzame productie, bedrijfsoverdracht, asbeststrategie, btw, SBR en meer
Mei 2017
Over liquiditeit, inhuren vakantiekrachten, spookfacturen, zonneparken en meer
April 2017
Over equivalente maatregelen, vijf financiële tips, belastingrente, tijdelijke grond en meer
Maart 2017
Over oogst 2016, investeren in 2017, landbouwregeling, huurovereenkomsten en meer
Februari 2017
Over de Gecombineerde Opgave, betalingsrechten, oudedagsreserve, SDE+ en meer
Januari 2017
Over spuitkeuringen, strategische keuzes, schenkingsvrijstelling, investeren, btw en meer