http://financieringsruimte

Nieuwsbrieven Akkerbouw 2016

Blijf op de hoogte met nieuws, tips en tricks voor akkerbouwers

Nieuwsbrieven Akkerbouw 2016

Nieuwsbrieven Akkerbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Akkerbouw 2016.

December 2016
Over voortbrengingskosten, jonge landbouwers, percelen registreren, btw en meer
November 2016
Over arbeid en risico, bankkoppeling, bezwaar betalingsrechten, jaarrekening en meer
Oktober 2016
Over de gewasbeschermingsmonitor, herwaardering landbouwgronden, landbouwregeling en meer
September 2016
Over de Akkerbouwmonitor, digitalisering, SDE+, Prinsjesdag, rentederivaten en meer
Juni 2016
Over terugverdientijd, spuitzones, personeel, grondruil, inkomen na overdracht en meer
Mei 2016
Over afzetstrategie, mestopslag, herwaardering landbouwgronden, tijdelijk personeel en meer
April 2016
Over consumptieaardappelen, stikstofdifferentiatie, nevenactiviteit, pensioen en meer
Maart 2016
Over bewerkingskosten, Gecombineerde Opgave, VAR, grondruil, SDE+, Cosun en meer
Februari 2016
Over asbest, betalingsrechten, de VAR, juridische bedrijfsscan, ISDE, tips voor de auto en meer
Januari 2016
Over investeringsaftrek, belasting, betalingsrechten, planschade, aankoop bedrijfsmiddelen en meer