Akkerbouw

Onze kennis van en passie voor akkerbouw

Akkerbouw

Inzaaien ecologisch aandachtsgebied 2017
ecologisch aandachtsgebied Bij de Gecombineerde Opgave (GO) 2017 hebt u de invulling van uw vergroeningseisen ingevuld, zo ook de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ (EA). Veel agrariërs vervullen deze eis met vanggewassen. Vaak loopt het echter anders dan dat ten tijde van de GO was ingeschat. Wat moet u nu doen?

Lees meer
Subsidies en premies in de landbouw en btw
premies in de landbouw en btw Voor u als landbouwer (agrarisch bedrijf) gelden diverse subsidieregelingen, die onderdeel uitmaken van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het doel van de subsidies is het zorg dragen voor duurzaam, voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel in Europa.

Lees meer
Windmolens en zonnepanelen op agrarische grond: ondernemingsvorm naar bv
Agrarisch ondernemers die hun grond exploiteren aan energiemaatschappijen voor windmolens en zonnepanelen, lopen het risico op het betalen van tienduizenden euro’s aan inkomstenbelasting als zij niet tijdig kiezen voor de juiste ondernemingsvorm. Dat stelt Peter van Brakel, fiscalist bij advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

Lees meer
Asbest er af, isolatie en/of zonnepanelen er op
Asbest er af Bent u van plan om asbest te saneren op uw bedrijf, wellicht in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen en/of toepassing van dakisolatie? Hoe kunt u dan optimaal gebruik maken van alle subsidies en fiscale regelingen die er momenteel zijn? Om door de bomen het bos nog te kunnen zien hebben wij de mogelijkheden voor u uiteengezet.

Lees meer
Subsidieregeling SDE – tweede openstelling 2017
Subsidieregeling SDE Van 3 t/m 26 oktober wordt de tweede ronde van 2017 van de subsidieregeling SDE+ geopend ter stimulering van productie van duurzame energie. De regeling is bestemd voor bedrijven, instellingen en non-profitinstellingen.

Lees meer
Bedrijfsoverdracht wordt steeds complexer
De agrarische bedrijfsoverdracht wordt steeds complexer. Volgens Camiel Verhagen, bedrijfsadviseur kan slechts 5 procent van de boerenbedrijven overgenomen worden tegen de taxatiewaarde. ‘Vaak wordt de helft van de taxatiewaarde van het onroerend goed niet eens gehaald.’

Lees meer
SBR, Méér dan techniek!
SBR SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’ en betreft het digitaal en gestandaardiseerd aanleveren van financiële gegevens. Indien u een financiering heeft afgesloten, vraagt uw bank om jaarlijks uw cijfers aan te leveren. Een aantal banken (met name ING, Rabobank en ABN AMRO) verwachten dat u vanaf 1 juni 2017 aanlevert in SBR. Wat betekent dit voor u?

Lees meer