Akkerbouw

Onze kennis van en passie voor akkerbouw

Akkerbouw

Equivalente maatregelen akkerbouw 2018
Equivalente maatregelen 2018 De afgelopen jaren zijn de gewasopbrengsten gestegen. Door de beperkingen op het gebied van bemesting wordt deze ontwikkeling echter negatief beïnvloed. Daarom zijn nu de equivalente maatregelen akkerbouw van toepassing.

Lees meer
Aanmelden stikstofdifferentiatie 2018
Stikstofdifferentiatie 2018 Ondernemers die bij teelt van suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op kleigrond bovengemiddelde hectareopbrengst realiseren, mogen een hogere stikstofgebruiksnorm toepassen. Aanmelden voor stikstofdifferentiatie 2018 kan tot en met 15 mei 2018.

Lees meer
Gecombineerde Opgave 2018
Gecombineerde Opgave 2018 Vanaf 1 maart kunt u weer de Gecombineerde Opgave 2018 (GO) indienen. Ten opzichte van GO 2017 zijn er een aantal wijzigingen. Wij brengen u graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer
Investeren in uw akkerbouwbedrijf in 2018 – MIA, Vamil en EIA
Investeren in uw akkerbouwbedrijf Bent u van plan om te investeren in milieuvriendelijke, duurzame of energiebesparende technieken? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en EIA. Op de Milieulijst 2018 en de Energielijst 2018 staan bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen. 

Lees meer
Investeren met MIA en Vamil 2018
MIA en Vamil 2018 De MIA (Milieu-investeringsaftrek) biedt ondernemers een belastingvoordeel bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Vamil (Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen) biedt de mogelijkheid om milieuvriendelijke investeringen op een willekeurig moment af te schrijven. MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen, maar worden wel vaak gecombineerd. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven.

Lees meer
Investeren met EIA 2018
EIA 2018 De EIA (Energie-investeringsaftrek) is een fiscale regeling die ondernemers een belastingvoordeel biedt, bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.

Lees meer
Beschikking betalingsrechten 2017
Begin december is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begonnen met het uitbetalen van de betalingsrechten van 2017. Dit is het derde jaar dat de betalingsrechten, die in de plaats gekomen zijn van de voormalige toeslagrechten, uitbetaald worden. Op het eerste gezicht lijken er niet veel wijzigingen te zijn doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Toch zijn er een aantal zaken waar u op moet letten.

Lees meer
Subsidieregeling Jonge landbouwers 2017
Subsidieregeling Jonge landbouwers 2017 Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 wordt de subsidieregeling Jonge landbouwers opengesteld. Wat houdt deze regeling in, wat zijn de voorwaarden en hoe vraagt u de subsidie aan? Wij informeren u graag.

Lees meer