Akkerbouw

Onze kennis van en passie voor akkerbouw

Akkerbouw

Vaststelling Tegemoetkoming frietaardappeltelers
vaststelling tegemoetkoming frietaardappeltelers Bent u teler van frietaardappelen? En heeft u een tegemoetkoming aangevraagd middels de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19? Let op: de aanvraag dient nog vastgesteld te worden. Wat betekent dit voor u en wat heeft u hiervoor nodig?

Lees meer
Uw PAS-melding vraagt om aanvullende informatie
PAS-melding vraagt aanvullende info Hebt u in het verleden een PAS-melding gedaan voor uw bedrijf? Dan dient u aanvullende informatie aan te leveren bij RVO. U hebt tot 14 augustus de tijd om u aan te melden. Met de aanvullende informatie beoordeelt RVO of uw PAS-melding omgezet kan worden in een vergunning.

Lees meer
Wees op uw hoede voor de praktijken van ‘energiecowboys’
energiecowboys De Autoriteit Consument & Markt doet haar best om ze aan te pakken, maar toch zijn de gewiekste energiecowboys momenteel weer volop actief. Op manipulatieve wijze proberen ze vooral consumenten en kleine ondernemers een contract aan te smeren. Daarbij overschrijden ze regelmatig de grenzen van de wet. Kunt u nog van deze contracten afkomen?

Lees meer
Agrariër, wij helpen u bij de BGT-check van uw percelen
BGT-check Als agrariër heeft u mogelijk al gehoord van de BGT-check. Dit jaar ontvangen de ondernemers van Noord- en een groot deel van Midden-Nederland een uitnodiging van de RVO om deze in te vullen. De rest van Nederland volgt in 2021. Na ontvangst heeft u zes weken de tijd om te reageren. Om te voorkomen dat u grond verliest, is het raadzaam dit te doen. En wij helpen u daar graag bij.

Lees meer
Aardappeltelers opgelet: meld u aan voor een tegemoetkoming
tegemoetkoming aardappeltelers [Update 8 juni 2020: de aanvraagperiode voor deze regeling is verlengd. U kunt de regeling aanvragen tot en met 18 juni, voor 17.00 uur. Mogelijk wordt de Regeling Tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 nog aangepast. Dit wordt momenteel onderzocht en is dus nog niet duidelijk.] Bent u teler van fritesaardappelen? En kunt u vanwege de coronacrisis uw aardappelen niet verkopen? Dan kunt u eenmalig een tegemoetkoming krijgen via de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Hoewel de regeling nog niet

Lees meer
Noodpakket voor landbouw, tuinbouw en visserij
Noodpakket landbouw, tuinbouw en visserij Het kabinet heeft maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen bij coronaproblematiek. Het noodpakket bevat een aantal generieke regelingen voor liquiditeits- en loonkostensteun, waarvan ook de land- en tuinbouwsector en de visserijsector gebruik kunnen maken.

Lees meer
Spookfacturen
Spookfacturen U vermoedt dat u een spookfactuur hebt ontvangen. Spookfacturen zijn valse facturen die vaak niet van echt te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld door woorden of logo’s die u van andere facturen herkent. Waar moet u op letten? Ook ten tijde van de coronacrisis circuleren er dubieuze nota’s en spookfacturen. Wees hier alert op.

Lees meer
Fosfaat- en stikstofgebruiksnormen in 2020
gebruiksnormen 2020 De hoeveelheid stikstof en fosfaat die u per hectare mag gebruiken is vastgelegd in gebruiksnormen. Er is een aantal uitzonderingen van toepassing. We geven u graag een toelichting. Fosfaat PAL- en Pw-waarden De algemene norm is veertig kilogram fosfaat per hectare. Als u door grondonderzoek kunt aantonen dat het Pw-getal van een betreffend perceel vijfenvijftig of lager is mag u extra fosfaat toedienen. De bestaande klasse ‘neutraal’ is in 2020 gesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim’, waarbij ook de normen aangepast

Lees meer
Wijzigingen 2020 Gecombineerde Opgave en betalingsrechten
2020 Gecombineerde Opgave Wij begrijpen dat, in deze tijden, het indienen van de Gecombineerde Opgave (GO) mogelijk niet bovenaan uw lijstje staat. Voor het indienen van de GO 2020 was uitstel van één maand toegestaan door de Europese commissie, maar daar ziet minister Schouten van af omdat met uitstel een snelle uitbetaling in gevaar zou komen. “Ik geef daarom liever prioriteit aan het zo snel mogelijk kunnen betalen van de subsidies. Dan is het belangrijk dat de aanvragen 15 mei binnen zijn”, aldus

Lees meer