Akkerbouw

Onze kennis van en passie voor akkerbouw

Akkerbouw

Maak nu keuzes in maatregelen tegen weersextremen
maatregelen tegen weersextremen Afgelopen jaar hebben veel boeren schade geleden door extreme droogte. De brede weersverzekering is een mogelijke investering om deze schade in de toekomst deels te dekken, maar dit is vooralsnog geen populaire optie onder agrarisch ondernemers. Het kabinet wil boeren vanaf 2020 tegemoetkomen door de brede weersverzekering vrij te stellen van assurantiebelasting. Kijk dit jaar nog kritisch naar mogelijke voorzorgsmaatregelen en investeringen.

Lees meer
Droogteschade in 2018: we maken de balans op
droogteschade We hebben een droge zomer én herfst achter de rug. Waar vorig jaar in de herfst een overvloed aan regenwater viel, zaten we dit jaar met een tekort. Pas eind oktober heeft de herfst zich echt laten zien. Welke financiële impact heeft dit op agro-ondernemers? En wat betekent dit voor hun liquiditeit?

Lees meer
Wanneer gaat u over tot asbestsanering?
asbestsanering De subsidiepot voor asbestsanering is geheel leeg, zo berichtte de media onlangs. Voor veel ondernemers die nog niet daadwerkelijk gesaneerd hebben, maar wel plannen hebben gemaakt tot sanering is dit een streep door de rekening. Volgens de politieke berichtgeving lijkt het er sterk op, dat er geen nieuw budget beschikbaar komt. Wat betekent dit voor uw strategie?

Lees meer
Fosfaatverrekening 2018
Fosfaatverrekening 2018 Hebt u de benutting van uw mestruimte in 2018 al gecontroleerd? Wilt u in 2018 gebruik maken van fosfaatverrekening? Dan moet uw aanmelding uiterlijk op 31 december 2018 binnen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lees meer
Subsidie jonge landbouwers 2018: interessant voor u?
jonge landbouwers 2018 Op 3 december jl. is de POP3-subsidie Jonge landbouwers opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer
Zoete uitkomsten voor akkerbouwer Andries Jensma
Vóór Prinsjesdag sprak akkerbouwer Andries Jensma zijn verwachtingen uit. De vooraf aangekondigde maatregelen beloofde hem veel ‘zoets’. In hoeverre zijn deze verwachtingen uitgekomen? En wat betekent dit voor zijn onderneming? 

Lees meer