Agrarisch ondernemers: Een kritische blik op de nieuwe WOZ-aanslag loont!

nieuwe WOZ-waarde

Mogelijk hebt u hem al ontvangen of anders komt hij binnenkort: De WOZ-aanslag 2019. De letters WOZ staan voor Wet waardering Onroerende Zaken.

Onder verantwoordelijkheid van de gemeente, vaak in een samenwerkingsverband, wordt jaarlijks deze waarde vastgesteld. In 2018 werd in Nederland aan 8,9 miljoen onroerende zaken een WOZ-waarde toegekend.

Redenen voor een kritische blik

Aangezien de WOZ-waarde voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, is het van belang om er kritisch naar te kijken. Allereerst worden de jaarlijkse gemeentelijke heffingen, zoals Onroerende Zaakbelasting (OZB) en waterschapsheffingen erop gebaseerd. De WOZ-waarde is daarnaast van belang voor andere belastingen. De waarde van de woning bepaalt het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Voor bedrijfsgebouwen geldt een afschrijvingsbeperking op basis van de WOZ-waarde. Met name voor bv’s wijzigt dit in 2019 ingrijpend. Ook wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de erf- en schenkbelasting. Kortom: redenen genoeg om de WOZ-beschikking nader te analyseren.

Whitepaper

Een te hoge WOZ-waardering is uiteraard nadelig, omdat de OZB, waterschapsheffing en het huurwaardeforfait van de eigen woning hier rechtstreeks aan gekoppeld zijn. Het grootste nadeel ontstaat echter als er afschrijvingsbeperkingen zijn. Hoe dit precies werkt, leest u in de whitepaper voor agrarisch ondernemers, en tuinbouwers in het bijzonder. Daar vindt u ook een rekenvoorbeeld waarmee we de  essentie van een juiste taxatie voor de bodemwaarde toelichten. Een juiste WOZ-taxatie is van groot belang voor uw bedrijfsvoering! In de whitepaper vindt u een aantal aandachtspunten en leest u hoe u bezwaar kunt maken. U vraagt de whitepaper kosteloos aan via onderstaand whitepaperformulier.

Bezwaar maken

Indien u het niet eens bent met de WOZ-aanslag dan dient u een goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen. Als u het bezwaarschrift laat indienen door een deskundige, hebt u recht op een kostenvergoeding (normbedrag), indien het bezwaarschrift tot een correctie van de aanslag leidt. De afgelopen jaren heeft acconavm namens vele klanten succesvol een bezwaarschrift ingediend. We helpen ook u graag besparen op gemeentelijke heffingen en inkomsten-, erf- en schenkbelasting. Neem contact op met uw acconavm accountmanager of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Ontvang nu uw gratis whitepaper
Een kritische blik op de nieuwe WOZ-aanslag loont whitepaper - maart 2019.pdf
  • Door het invullen van deze whitepaperaanvraag verstrekt u de ingevulde gegevens aan acconavm. Voor een correcte verzending en juiste opvolging van onze whitepapers verwerken wij uw gegevens in ons CRM- en e-mailmarketingsysteem. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Wilt u meer weten over hoe wij veilig gegevens verwerken? Bekijk dan de privacyverklaring van acconavm. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/privacy/. Het gebruik van de whitepaper is verbonden aan de voorwaarden uit onze disclaimer. Deze is te vinden op onze website: https://acconavm.nl/disclaimer/.
Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht