Alle aanvragen bedrijfsbeëindigingsregeling in behandeling

bedrijfsbeëindigingsregeling

Op 20 februari jl. werd de inschrijving voor de eerste openstelling van de bedrijfsbeëindigingsregeling geopend. Deze openstelling zou tot 3 maart 2017 duren, maar op de eerste openstellingsdag werd het budget al ruim overschreden. Het gevolg daarvan was dat loting zou uitwijzen wie er in aanmerking zou komen voor uitbetaling. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer nu echter beter nieuws voor de aangemelde melkveehouders bekendgemaakt.

Bedrijfsbeëindigingsregeling

De bedrijfsbeëindigingsregeling is één van de onderdelen van het fosfaatreductieplan 2017. De regeling stimuleert potentieel stoppende melkveebedrijven dit jaar nog te stoppen met het houden van melkvee. De definitieve regeling is op10 februari jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Lees meer over de oorspronkelijke bedrijfsbeëindigingsregeling.

Overschrijving budget

In de eerste openstelling van de regeling bedraagt de premie per afgevoerd dier € 1.200 per melkkoe, € 636 per pink en € 276 per kalf. Toekenning van de subsidie zou plaatsvinden op volgorde van inschrijving en veel melkveehouders waren er daardoor snel bij.

De staatssecretaris heeft overleg gehad met het bedrijfsleven. Van Dam signaleerde dat ondernemers die worden uitgeloot bij de eerste openstelling mogelijk zouden afhaken bij een volgende opening (met een lagere premie). Dit zou ten koste gaan van de effectiviteit van de bedrijfsbeëindigingsregeling. De uitkomst van het overleg is daarom dat het budget voor de eerste openstelling verhoogd moet worden naar €38 miljoen (in plaats van €12 miljoen). Het bedrijfsleven heeft daarvoor toegezegd bereid te zijn €10 miljoen aan extra middelen in te zetten, indien dit nodig blijkt om de totale doelstelling (een reductie van 2,5 miljoen kg fosfaat) te behalen.

Alle aanvragen in behandeling

De staatssecretaris heeft nu aangegeven alle 497 aanvragen uit de eerste openstellingsperiode in behandeling te nemen.

Tweede openstellingsperiode

Er komt over enkele weken geen tweede openstelling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de komende tijd nodig om alle aanvragen uit de eerste openstelling te beoordelen. De staatssecretaris overlegt nog met het bedrijfsleven over een laatste openstelling in mei. Hierover bericht Van Dam later.

U leest de volledige brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer hier.

Contact

Mocht u vragen hebben over uw deelname aan de bedrijfsbeëindigingsregeling neem dan contact met ons op. Dit kan via uw accountmanager of kijk op de contactpagina voor een kantoor bij u in de buurt. U kunt ook gebruik maken van onderstaand adviesformulier. 

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht