Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij – Melkveehouderij

Maatlat Duurzame Veehouderij - melkveehouderij

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen. Voor een zevental thema’s zijn eisen opgesteld, waarvoor u punten kunt behalen. Als een stal aan de eisen voldoet én voldoende punten heeft, krijgt het een ontwerpcertificaat MDV.

Voordeel met MIA en Vamil

Met dit certificaat komt u in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) waarbij de investering in de MDV-stal volledig mag worden afgeschreven.

Aanscherping eisen ammoniak

In de MDV13 die op 1 januari 2020 zal ingaan, zijn de eisen op het gebied van ammoniak verder aangescherpt. Stichting Milieukeur (SMK) verlaagt de aangescherpte eisen naar aanleiding van de inbreng tijdens de hoorzittingen over de MDV13. De eis dat het ambitieniveau voor ammoniak behaald moet worden met een systeem dat ammoniak bij de bron reduceert, wordt daardoor niet opgenomen. Dit omdat het toepassen van ammoniakreductie bij de bron op dit moment nog onvoldoende haalbaar is. Echter, het voorgaande geeft wel een signaal over welke richting het SMK de komende jaren op zal gaan en waar de focus gaat liggen.

Bent u van plan om uw bedrijf aan te passen of uit te breiden en wilt u hierbij deelnemen aan de MDV? Houdt u dan rekening met dit signaal.

Aanpassingen MDV13

De belangrijkste aanpassingen in de MDV13 voor de melkveehouderij ten opzichte van MDV12 zijn:

  • Het ambitieniveau voor ammoniakemissie wordt aangescherpt tot een bovenwettelijk ambitieniveau. Het niveau wordt voor melkkoeien verlaagd van 8,6 naar 8,3 kg NH3 per dierplaats.
  • Alleen systemen die zowel ammoniak als methaan reduceren worden in de MDV bij melkvee meegenomen.
  • De fijnstofambitie voor melkgeiten en melkschapen wordt verder aangescherpt.
  • Bij het toepassen van strooisel is het verplicht de strooiselopslag brandveilig uit te voeren en brandbeveiliging door middel van een sprinkler-/watermistsysteem toe te passen.
  • Bij het toepassen van automatische ruwvoerverstrekking moet het systeem waarmee ruwvoer wordt gemengd elektrisch aangedreven zijn.
  • Bij de aanwezigheid van een automatisch melksysteem moet het (extra) energieverbruik worden gecompenseerd door minimaal 20 punten op de klimaatlat te behalen.

Fiscaal aantrekkelijke (ver)bouw?

Uw acconavm accountmanager kan u adviseren of het fiscaal aantrekkelijk is om een MDV stal te bouwen of verbouwen. Neem direct contact op met uw contactpersoon of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht