Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV13) – varkens

MDV13

Begin oktober jl. zijn de concepten voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)13 gepubliceerd. In deze concepten (MDV13) zijn de eisen op het gebied van ammoniak nogal aangescherpt ten opzichte van de eisen in de MDV12. Stichting Milieukeur (SMK) verlaagt de aangescherpte eisen, naar aanleiding van de inbreng tijdens de hoorzittingen over de MDV13.

In het concept van de MDV13 varkens was opgenomen dat het ambitieniveau voor ammoniak behaald zou moeten worden met een systeem dat ammoniak aan de bron reduceert. Dit zou betekenen dat een stal voorzien van een luchtwasser, maar met een reguliere mestput zonder emissiebeperking, niet meer in aanmerking zou komen voor de MDV.

Onvoldoende haalbaar

Tijdens de hoorzittingen bleek volgens SMK dat de beoogde ammoniakambities te beperkend zijn om op korte termijn te implementeren. Daarom heeft het College van Deskundigen besloten om de verplichting om ammoniak aan de bron te reduceren, niet in de MDV13 op te nemen.

In de MDV13 wordt wél een aangescherpt bovenwettelijk ambitieniveau voor ammoniak opgenomen. Waar het ambitieniveau voor guste en dragende zeugen in MDV12 nog 2,1 kg NH3 per dierplaats was, wordt dit in MDV13 1,0 kg NH3 per dierplaats. Voor vleesvarkens wijzigt dit van 1,1 kg NH3 per dierplaats naar 1,0 kg NH3 per dierplaats.

SMK geeft met deze correctie en motivatie aan dat het toepassen van ammoniakemissie aan de bron op dit moment nog onvoldoende haalbaar is. Dit signaal geeft echter wel een richting, waar het SMK de komende jaren de focus op zal leggen.

Een inkijkje in de toekomst

Bent u voornemens om uw bedrijf aan te passen of uit te breiden en wilt u hierbij deelnemen aan de MDV? Houd dan rekening met dit signaal. U kunt met uw adviseur ruimtelijke ordening overleggen welke systemen toepasbaar zijn om ammoniakemissie aan de bron te reduceren en zo de mogelijkheid tot deelname aan de MDV in de toekomst te waarborgen. Daarnaast kan uw acconavm accountmanager u adviseren of het voor u fiscaal aantrekkelijk is om een MDV-stal te bouwen of verbouwen. Neem direct contact op of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
  • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.<< terug naar overzicht