Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Zo kiest u het juiste accountantskantoor
tips accountantskantoor Net als dat geen een onderneming gelijk is, is niet elk accountantskantoor hetzelfde. Ook accountantskantoren specialiseren zich in vakgebieden, branches en typen ondernemingen. Daardoor kunnen ze in meer of mindere mate passend advies en accountancydiensten voor uw onderneming leveren.

Lees meer
Subsidieregeling Jonge landbouwers 2017
Subsidieregeling Jonge landbouwers 2017 Van 4 december 2017 tot en met 15 januari 2018 wordt de subsidieregeling Jonge landbouwers opengesteld. Wat houdt deze regeling in, wat zijn de voorwaarden en hoe vraagt u de subsidie aan? Wij informeren u graag.

Lees meer
Concepten Maatlat Duurzame Veehouderij 2018
Concepten Maatlat Duurzame Veehouderij De concepten Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) voor alle diersectoren zijn gepubliceerd. Binnen elke diercategorie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Welke wijzigingen zijn dit ten opzichte van 2017?

Lees meer
Goed jaar voor melkveehouders vormt tevens fiscale val
fiscale val Het jaar 2017 is een goed jaar voor melkveehouders. De melkprijs klom voor het eerst sinds twee jaar weer op uit het dal. Dat resulteert in een hogere winst, die melkveehouders helpt de financiële schade van afgelopen jaren te verwerken en een nieuwe buffer op te bouwen. Toch vraagt deze positieve ontwikkeling ook om extra alertheid, gezien mogelijke financiële tegenvallers. Dat stelt Tom Terwel, agrarisch adviseur bij advies- en accountantsorganisatie acconavm.

Lees meer
Verbeter uw fiscale positie 2017 – intensieve veehouderij
fiscale positie De opbrengstprijzen voor zowel varkens, melk als eieren zijn in het gerealiseerde gedeelte van 2017 relatief hoog geweest. Met nog een ruime maand te gaan, kan nu al wel gesteld worden dat (op enkele bedrijven met specifieke omstandigheden na) de gerealiseerde winsten in 2017 ruim bovengemiddeld zullen zijn. Een ruime winst betekent vaak ook een flinke som aan belasting betalen. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Zijn er nog mogelijkheden om uw fiscaal resultaat te drukken?

Lees meer
Uitspraak hoger beroep fosfaatreductieplan
hoger beroep fosfaatreductieplan Op dinsdag 31 oktober 2017 is uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de Staat was aangespannen tegen de uitspraak in een kort geding procedure. In de betreffende procedure werden verschillende landbouwers vrijgesteld van de Regeling Fosfaatreductieplan.

Lees meer