Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Met een gerust hart het nieuwe seizoen in
nieuwe seizoen Een boer die precies weet hoe hij of zij er financieel voor staat, maakt een betere start voor het nieuwe seizoen. Met één been in seizoen 2017/18, doet bedrijfsadviseur Harm Jan Schipper van acconavm een aantal tips van de hand.

Lees meer
Bedrijfsbeëindigingsregeling, het vervolg
Bedrijfsbeeindigingsregeling De staatssecretaris heeft aangegeven alle aanvragen uit de eerste openstellingsperiode van de bedrijfsbeëindigingsregeling (‘stoppersregeling’) in behandeling te nemen. Om de subsidie daadwerkelijk te ontvangen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Loop geen subsidie mis! Wij lichten u graag een aantal voorwaarden / bijzonderheden toe.

Lees meer
2016 slecht jaar voor peen- en uientelers
Peen- en uientelers 2016 gaat de boeken in als het jaar waarin peen en ui tegen de verwachting in slechte resultaten boekten. Het gunstige weer dat in het buitenland tot goede oogsten heeft geleid, is een reden voor de achterblijvende prijzen. Daarnaast is ook in de omliggende landen steeds meer vraag naar producten uit eigen land, wat de export bemoeilijkt. Dit stelt acconavm op basis van de resultaten over 2016.

Lees meer
Geen inhoudingen op het minimumloon in 2017
WAS inhouden loon De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft als doel om schijnconstructies en misstanden op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Onderdelen van de WAS worden gefaseerd ingevoerd. Sinds 1 januari 2016 zijn de bepalingen met betrekking tot de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon van kracht. In 2017 geldt ook het verbod op inhoudingen op het minimumloon.

Lees meer
De KringloopWijzer in 2017 en verder
KringloopWijzer Met de KringloopWijzer (KLW) kunt u uw milieuprestaties vergelijken met de ‘toegestane norm’. De KLW voor Nederlandse melkveehouders bestaat nu een aantal jaar. In het begin was dit voor iedereen op vrijwillige basis. De KLW werd door veel bedrijven ingevuld uit interesse en als managementtool. Vanaf 2015 werd het indienen al verplicht voor melkveebedrijven met een Melkveefosfaatreferentie 2013. Vanaf 2016 is het indienen van de KLW verplicht voor alle melk-leverende bedrijven.

Lees meer
Investeren met MIA, Vamil en EIA in 2017
MIA, Vamil en EIA 2017 Bent u van plan om te investeren in milieuvriendelijke, duurzame of energiebesparende technieken? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en EIA. Op de Milieullijst 2017 en de Energielijst 2017 staan bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen. 

Lees meer
Wijzigingen Regeling fosfaatreductieplan 2017
Wijzigingen regeling fosfaatreductieplan 2017 Op 17 februari jl. is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. Naar aanleiding van deze regeling zijn een aantal moties ingediend die geleid hebben tot een aantal wijzigingen in de regeling.

Lees meer
Resultaat oogst 2016
Resultaat oogst 2016 De oogst in 2016 van graan, stro, uien, poot- en consumptieaardappelen, mais en winterpeen was een verademing. Dit in tegenstelling tot de moeizame oogst van 2015.

Lees meer
Paardenhouderij is samen ondernemen
Als ondernemer in de paardenhouderij hebt u te maken met de regelgeving voor het mkb én de landbouwsector. Vanuit uw passie voor paarden toont u professioneel ondernemerschap waar anderen hun hobby uitoefenen. U zoekt een partner die u werk uit handen kan nemen, u ontzorgt én functioneert als klankbord en sparringpartner. De adviseurs van acconavm kunnen u pro-actief ondersteunen, met heldere analyses en deskundige adviezen zodat u zich volledig kunt toeleggen op écht ondernemerschap. acconavm biedt ruimte voor ondernemen. U

Lees meer