Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Grasland herstellen in 2018
grasland herstellen Is uw grasland op zand- of lössgrond door droogte of vraat door dieren die in de graszode leven beschadigd? U kunt een vrijstelling voor schadeherstel aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Maakt u gebruik van derogatie? Dan gelden er specifieke regels voor graslandvernietiging.

Lees meer
Aanpassing knelgevallenregeling AMvB starters
knelgevallenregeling AMvB starters De Europese Commissie is akkoord met de voorgenomen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) starters. Deze AMvB zorgt voor een verruiming van de knelgevallenregeling in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet.

Lees meer
Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij
vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij Op 18 juli 2018 heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer toelichting gegeven op de voorgenomen beleidsregel én vrijstellingsregeling met betrekking tot de positie van de vleesveehouderij in het fosfaatrechtenstelsel. Ze gaat in de brief tevens in op een aanpassing van de knelgevallenregeling.

Lees meer
Beleidsregel fosfaatrechten jongvee
Beleidsregel fosfaatrechten jongvee Op 18 juli 2018 heeft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer toelichting gegeven op de voorgenomen beleidsregel én vrijstellingsregeling met betrekking tot de positie van de vleesveehouderij in het fosfaatrechtenstelsel. Ze gaat in de brief tevens in op een aanpassing van de knelgevallenregeling.

Lees meer
Subsidieregeling SDE najaarsronde 2018
SDE - najaarsronde 2018 Van 2 oktober 09:00 uur tot en met 8 november 17:00 uur wordt de najaarsronde van de  subsidieregeling SDE+ geopend ter stimulering van productie van duurzame energie. De regeling is bestemd voor bedrijven en non-profitinstellingen.

Lees meer
RVO publiceert handhavingsmarges
handhavingsmarges Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn enkele handhavingsmarges gepubliceerd. Naast een fosfaatcorrectie voor brijgevoerde varkens, komen de benadering van het stikstofgat, de toepassing van een bezinklaag en de analysewaarden in vaste dierlijke mest aan bod.

Lees meer
Verlaag belastingdruk met huurkoop van fosfaatrechten
huurkoop van fosfaatrechten Melkveehouders die hun fosfaatrechten willen verkopen kunnen de belastingdruk tot ruim 13% verlagen als zij huurkoop toepassen. Door de fosfaatrechten te verhuren met optie tot koop, kan voorkomen worden dat er tegen de hoogste tarieven in de inkomstenbelasting afgerekend moet worden. Tevens spreidt de huurder/koper zijn verplichtingen over meerder jaren.

Lees meer
Oprichting spaar bv
spaar bv De rentes op spaargeld blijven laag en bereiken inmiddels nagenoeg het nulpunt. Voor spaarders betekent dit zeer beperkte renteopbrengsten waarover echter wel belastingheffing betaald moet worden.

Lees meer
Procedure massaal bezwaar vermogensrendementsheffing IB 2017
massaal bezwaar vermogensrendemensheffing Al enige jaren wordt er bij de belastingrechter geprocedeerd over de al dan niet rechtmatigheid van inkomstenbelastingheffing over het vermogen in box 3. De Staatssecretaris van Financiën (Snel) heeft de bezwaarprocedure tegen de vermogensrendementsheffing over 2017 met ingang van 7 juli 2018 aangewezen als massaal bezwaar.

Lees meer