Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2018
Schenkingsvrijstelling eigen woning 2018 Strenge hypotheekregels maken het, met name voor starters, soms lastig om een huis aan te kopen. En hoe financier je vervolgens noodzakelijk onderhoud of gewenste verbeteringen aan de woning? Een schenking kan dan uitkomst bieden.

Lees meer
Derogatie in 2018 en 2019
Derogatie in 2018 en 2019 Het is eindelijk zover. De Europese Commissie heeft Nederland definitief toestemming verleend voor derogatie voor 2018 en 2019. Sinds 6 juni 2018 is het mogelijk voor uw landbouwbedrijf een derogatievergunning aan te vragen.

Lees meer
Nieuwe PAS-periode
PAS-periode Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. De eerste periode loopt nu op zijn einde. Wat betekent dit voor u?

Lees meer
Brexit – welke gevolgen heeft dit voor uw organisatie?
Brexit Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Op dit moment is nog weinig bekend wat exact de gevolgen zullen zijn van deze uittreding. Zo is het nog onzeker of het een zogenaamde ‘harde’ Brexit wordt of dat er een overgangsperiode komt. Wat al wel duidelijk is dat een Brexit belangrijke gevolgen heeft voor ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Deze gevolgen gelden overigens ook voor  werknemers die werken in het Verenigd Koninkrijk. Wat

Lees meer
Resultaten oogst 2017
oogst 2017 De oogst 2017 van graan, stro, uien, consumptie aardappelen en vooral suikerbieten verliep op veel akkerbouwbedrijven moeizaam. Dit in tegenstelling tot de doorgaans makkelijke oogst 2016. Hoe gaat u met dit resultaat om?

Lees meer
Het huwelijk en schenkbelasting
huwelijk en schenkbelasting De wet- en regelgeving rondom het huwelijk is onlangs gewijzigd. Hierdoor wordt in de praktijk regelmatig de vraag gesteld of het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden nu raadzaam is.

Lees meer
Geld besparen op uw energierekening?
Energierekening Indien u meerdere aansluitingen op één bedrijfslocatie heeft, kunt u flink op uw energierekening besparen. Het belastingvoordeel dat u hierbij kunt behalen, varieert tussen de € 100 en € 1.000 per jaar.

Lees meer