Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Een MDV-stal in 2017
MDV-stal in 2017 De Maatlat Duurzame Veehouderij is een veelvuldig ingezet middel om minder belasting te betalen bij nieuw- en verbouw. U komt dan in aanmerking voor MIA en/of Vamil.

Lees meer
De POR-regeling, hoe gaat het nu verder?
POR-regeling Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam, in een brief over het nieuwe fosfaatbeleid, aangekondigd dat POR(Regeling ontheffing productierechten meststoffenwet)-beschikkingen niet meer verlengd worden als zij aflopen.

Lees meer
Cyclische schommelingen en liquiditeitsruimte
Liquiditeitsruimte Als ondernemer in de intensieve sector bent u bekend met cyclische schommelingen. Periodes van een aantal jaar waarin geld verdiend wordt, worden afgewisseld met vergelijkbare periodes waarin juist een gat wordt geslagen in de liquiditeitsruimte.

Lees meer
De stelling: Grond in de bv? Geen gek idee!
grond in de bv Grond is, zeker in Nederland, een schaars goed. Op basis van een oude economische wetmatigheid heeft schaarste een prijsopdrijvend effect. Daardoor zijn boerenbedrijven, die het moeten hebben van die grond als belangrijkste productiefactor, steeds moeilijker financierbaar en kost de overdracht naar de volgende generatie steeds meer hoofdbrekens. Grondeigenaren zoeken daarom naar alternatieven.

Lees meer
Alle aanvragen bedrijfsbeëindigingsregeling in behandeling
bedrijfsbeëindigingsregeling Op 20 februari jl. werd de inschrijving voor de eerste openstelling van de bedrijfsbeëindigingsregeling geopend. Deze openstelling zou tot 3 maart 2017 duren, maar op de eerste openstellingsdag werd het budget al ruim overschreden. Het gevolg daarvan was dat loting zou uitwijzen wie er in aanmerking zou komen voor uitbetaling. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer nu echter beter nieuws voor de aangemelde melkveehouders bekendgemaakt.

Lees meer
Aftrek van kosten door vorming voorziening
spelregels voor vorming voorziening onderhoud Door gebruik te maken van een voorziening voor toekomstige onderhoudskosten kan de winst in een jaar flink worden gedrukt. De Hoge Raad heeft in het zogenaamde Baksteenarrest geoordeeld dat bij de bepaling van de winst in een jaar voor de toekomstige uitgaven een passiefpost mag worden gevormd, indien die uitgaven:

Lees meer
Verrekenen betalingsrechten na (ver)huur grond
verrekenen betalingsrechten na verhuur grond In 2015 zijn uw toeslagrechten omgezet in betalingsrechten. Per hectare landbouwgrond kreeg u dat jaar één betalingsrecht toegewezen. Hierdoor rust er nu, in tegenstelling tot het oude systeem van toeslagrechten, op iedere hectare landbouwgrond een betalingsrecht.

Lees meer
Tips voor het bewaren en aanleveren van uw administratie
Tips bewaren en aanleveren van uw administratie Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren, de fiscale bewaarplicht. De Belastingdienst geeft aan dat basis- of brongegevens na deze termijn niet meer worden opgevraagd. Wij geven u graag een aantal tips en aandachtspunten voor het bewaren en aanleveren van uw administratie.

Lees meer
Gecombineerde Opgave 2017
Gecombineerde Opgave 2017 Binnenkort breekt de periode voor de Gecombineerde Opgave (GO) weer aan. Dit jaar kunt u de GO al vanaf 1 maart invullen. Waar moet u op letten in 2017?

Lees meer