Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Afschrijven fosfaatrechten mogelijk in vijf jaar
Afschrijven fosfaatrechten Er is de laatste tijd veel te doen over de fosfaatregeling melkvee. De Eerste en Tweede Kamer hebben het stelsel van fosfaatrechten goedgekeurd. Als Brussel niet voor de tweede keer ingrijpt, hebben we het er vanaf 1 januari 2018 mee te doen. Volgens de belastingadviseurs van Accon avm is er nog steeds één belangrijke vraag onbeantwoord gebleven, namelijk of je op de fosfaatrechten mag afschrijven. Voor ons fiscalisten een zaak waarop een helder besluit al te lang op zich laat

Lees meer
Voorziening vormen levert u financieel voordeel op!
voorziening acconavm verwacht dat ondernemers nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. acconavm adviseert ondernemers om goed te kijken naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening.

Lees meer
Scherp op de toekomst: nieuwe kansen voor u als ondernemer?
regeerakkoord Afgelopen dinsdag werd het regeerakkoord gepresenteerd van onze nieuwe regering. De hoofdlijnen voor de komende jaren zijn geschetst. Hieruit blijkt dat dit akkoord voor u als ondernemer een forse impact heeft. We zien een hervorming van het belastingstelsel en verkleining van verschillen in fiscale behandeling. Meer werken of gaan werken wordt beloond, belastingontwijking aangepakt en het fiscaal vestigingsklimaat wordt verbeterd. In deze special maken we de vertaling naar concrete kansen en aandachtspunten voor u als ondernemer. Regeren is vooruitzien, acconavm

Lees meer
Inzaaien ecologisch aandachtsgebied 2017
ecologisch aandachtsgebied Bij de Gecombineerde Opgave (GO) 2017 hebt u de invulling van uw vergroeningseisen ingevuld, zo ook de vergroeningseis ‘5% ecologisch aandachtsgebied’ (EA). Veel agrariërs vervullen deze eis met vanggewassen. Vaak loopt het echter anders dan dat ten tijde van de GO was ingeschat. Wat moet u nu doen?

Lees meer
Fosfaatreductieplan 2017 – periode 4
Fosfaatreductieplan 2017 – periode 4 Inmiddels is periode 4 van het fosfaatreductieplan aangebroken. De maand oktober vormt weer de basis voor de heffing en/of bonus. Omdat er vooralsnog voldoende reductie is gerealiseerd, blijft het kortingspercentage over deze periode gehandhaafd op 12%.

Lees meer