Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Algemene voorwaarden zijn een must
algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar wel ontzettend handig. Zeker wanneer u veel B2B zaken doet, zijn algemene voorwaarden een must. Ik vertel u graag meer over de voordelen.

Lees meer
Welke informatie moet er in uw webshop staan?
informatie webshop Bent u houder van een webshop in Nederland? Weet u welke informatie er op uw website hoort te staan? Uw webshop moet aan verschillende juridische eisen voldoen. De belangrijkste informatieplichten voor Nederlandse webshops vertellen we u hier. Besteed er aandacht aan, bij het niet naleven kunnen hoge boetes worden opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  

Lees meer
Concept saneringsregeling varkenshouderij: Overweegt u te stoppen?
saneringsregeling varkenshouderij Op 29 april jl. heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de conceptregeling gepubliceerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV). De subsidieregeling is bedoeld om de geurhinder in de concentratiegebieden terug te dringen.

Lees meer
De fosfaatrechtenproblematiek – een update
fosfaatrechtenproblematiek Op 7 januari jl. deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in zeven fosfaatzaken. Slechts in één geval ging zij overstag. Zit u nu nog in een bezwaar- of beroepsprocedure? Dan is het goed kennis te nemen van hoe de diverse rechterlijke instanties tot hun uitspraak komen in de fosfaatrechtenproblematiek. In ieder geval is het belangrijk dat u aantoont dat uw situatie in belangrijke mate verschilt van die van andere veehouders en dat u onevenredig zwaar getroffen

Lees meer
Fosfaatrechten: Voor pachter of verpachter?
fosfaatrechten en pacht Wie komen bij pacht de fosfaatrechten toe? Is dat de pachter of de verpachter? Het Pachthof in Arnhem heeft onlangs in een tussenarrest de hoofdlijnen voor de beantwoording van deze vragen uiteengezet. ‘Fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter en er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht’. Zo gezegd, zo gedaan?

Lees meer
Investeren met EIA 2019
EIA 2019 Hebt u plannen om in 2019 te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Mogelijk kunt u gebruik maken van de EIA (Energie-investeringsaftrek.

Lees meer
Zes tips bij het opstellen van een contract
zes tips bij opstellen contract Een contract sluiten en ondertekenen is aan de orde van de dag in ondernemend Nederland. Wat zijn de basisprincipes bij het opstellen van een contract. We geven u zes tips. Een mooie checklist.

Lees meer
Uw bedrijfsovername financieren: ontdek de mogelijkheden
financieren bedrijfsovername Bent u bezig met een bedrijfsovername of wilt u dit doen in de toekomst? De financiering is hier vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van. Alleen: banken zijn hierbij steeds terughoudender. Hoe krijgt u een overnamefinanciering dan toch voor elkaar?

Lees meer
De brede weersverzekering: Hebt u het al overwogen?
brede weersverzekering Een aantal jaren terug heeft de overheid aangegeven dat de agrarische sector zelf in samenwerking met de overheid en belangenorganisaties een risicoverzekering tegen extreme weersomstandigheden diende te ontwikkelen. Hieruit is de Brede Weersverzekering voorgekomen.

Lees meer