Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Compensatie voor werkgevers bij ontslag langdurig zieke werknemers
compensatie transitievergoeding Hebt u een werknemer in dienst (gehad) die langdurig ziek is en die om die reden uit dienst is gegaan of gaat? Let dan goed op, want vanaf 1 april 2020 kunt u in aanmerking komen voor een compensatie van het UWV ter zake van de door u betaalde of nog te betalen ontslagvergoeding.

Lees meer
Welke vakantiekrachten zet u in deze zomer?
vakantiekrachten Iedere zomer is het weer een uitdaging: vakantiekrachten inzetten. Medewerkers gaan op vakantie en voor sommige bedrijven is het de drukste periode van het jaar. Bij het aanstellen van vakantiekrachten is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden met bijbehorende regels en aandachtspunten.

Lees meer
Volwassen minimumloon voor 21-jarigen
verhoging minimumloon Met ingang van 1 juli 2019 stijgt het wettelijk minimumloon, dit keer met 1,23%. Medewerkers vanaf 21 jaar krijgen vanaf dat moment recht op het ‘volwassen’ minimumloon.

Lees meer
Wetsvoorstel: Het UBO-register in Nederland
UBO-register In Nederland opgerichte entiteiten zijn vanaf januari 2020 verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap uitoefenen binnen de organisatie in te schrijven in het UBO-register, aldus het wetsvoorstel ‘Registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’.

Lees meer
Algemene voorwaarden zijn een must
algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zijn niet verplicht, maar wel ontzettend handig. Zeker wanneer u veel B2B zaken doet, zijn algemene voorwaarden een must. Ik vertel u graag meer over de voordelen.

Lees meer
Welke informatie moet er in uw webshop staan?
informatie webshop Bent u houder van een webshop in Nederland? Weet u welke informatie er op uw website hoort te staan? Uw webshop moet aan verschillende juridische eisen voldoen. De belangrijkste informatieplichten voor Nederlandse webshops vertellen we u hier. Besteed er aandacht aan, bij het niet naleven kunnen hoge boetes worden opgelegd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).  

Lees meer
Concept saneringsregeling varkenshouderij: Overweegt u te stoppen?
saneringsregeling varkenshouderij Op 29 april jl. heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de conceptregeling gepubliceerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV). De subsidieregeling is bedoeld om de geurhinder in de concentratiegebieden terug te dringen.

Lees meer
De fosfaatrechtenproblematiek – een update
fosfaatrechtenproblematiek Op 7 januari jl. deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak in zeven fosfaatzaken. Slechts in één geval ging zij overstag. Zit u nu nog in een bezwaar- of beroepsprocedure? Dan is het goed kennis te nemen van hoe de diverse rechterlijke instanties tot hun uitspraak komen in de fosfaatrechtenproblematiek. In ieder geval is het belangrijk dat u aantoont dat uw situatie in belangrijke mate verschilt van die van andere veehouders en dat u onevenredig zwaar getroffen

Lees meer
Fosfaatrechten: Voor pachter of verpachter?
fosfaatrechten en pacht Wie komen bij pacht de fosfaatrechten toe? Is dat de pachter of de verpachter? Het Pachthof in Arnhem heeft onlangs in een tussenarrest de hoofdlijnen voor de beantwoording van deze vragen uiteengezet. ‘Fosfaatrechten zijn in beginsel van de pachter en er is geen reden de rechten aan de verpachter over te dragen bij het einde van de pacht’. Zo gezegd, zo gedaan?

Lees meer
Investeren met EIA 2019
EIA 2019 Hebt u plannen om in 2019 te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie? Mogelijk kunt u gebruik maken van de EIA (Energie-investeringsaftrek.

Lees meer