Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Let op: nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
btw-nummer eenmanszaken Hebt u een eenmanszaak? Dan is uw btw-identificatienummer per 1 januari 2020 veranderd. Hebt u de noodzakelijke wijzigingen reeds verwerkt? We wijzen u graag op enkele belangrijke punten in de communicatie met de Belastingdienst, uw relaties en uw acconavm accountant.

Lees meer
Werkt uw eHerkenningsmiddel nog?
werkt eHerkenning nog Sinds 1 januari 2015 logt u bij RVO verplicht in met eHerkenning. Het merendeel van de abonnementen heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Aangezien u jaarlijks voor 1 februari de aanvullende gegevens moet indienen bij RVO, is het van belang dat u checkt of uw inlog met eHerkenning nog actief is. Het verlengen van uw abonnement is mogelijk tot maximaal een maand nadat het verlopen is.

Lees meer
Meldplicht internationale detacheringen: doe de check
meldplicht internationale detachering Op 1 maart 2020 gaat de meldplicht voor internationale detacheringen in. Deze meldplicht heeft gevolgen voor zowel buitenlandse als Nederlandse ondernemingen. Voor de overheid wordt het eenvoudiger om te controleren of u de regels omtrent het inhuren van internationale arbeid goed toepast. Doe alvast zelf de check.

Lees meer
Nieuwe bepaling fosfaattoestand – P-AL-getal en P-CaCl2-getal
bepaling fosfaattoestand In het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn is een nieuwe bepaling van de fosfaattoestand van de bodem vanaf 2021 aangekondigd. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2021 een gecombineerde indicator wordt ingevoerd, voor zowel grasland als bouwland. Het Pw-getal wordt dan niet meer gebruikt. Bij nieuwe grondmonsters is het dan ook verstandig om nu al beide indicatoren te laten bepalen.

Lees meer
Investeren in uw melkveebedrijf in 2020 – MIA, Vamil en EIA
Investeren in uw melkveebedrijf in 2020 – MIA, Vamil en EIA Bent u van plan om te investeren in milieuvriendelijke, duurzame of energiebesparende technieken? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en/of EIA. Op de Milieulijst 2020 en de Energielijst 2020 staan bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen. 

Lees meer
Haal het maximale uit de KIA
maximale KIA De overheid probeert u als ondernemer te stimuleren om investeringen te doen door het toekennen van een speciale aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hierdoor kunt u een extra bedrag aftrekken van uw winst. Deze aftrek werkt globaal zo dat deze aftrek kleiner is naarmate het bedrag van de investering stijgt. De juiste toepassing van de KIA kan voor u het verschil maken. 

Lees meer
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij – Melkveehouderij
Maatlat Duurzame Veehouderij - melkveehouderij Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen. Voor een zevental thema’s zijn eisen opgesteld, waarvoor u punten kunt behalen. Als een stal aan de eisen voldoet én voldoende punten heeft, krijgt het een ontwerpcertificaat MDV.

Lees meer
Subsidie Jonge landbouwers 2019: interessant voor u?
Subsidie jonge landbouwers Tot 7 februari 2020 is de POP3-subsidie Jonge landbouwers opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer
Prognoses maken: tips voor intensieve veehouderijen
prognose intensieve veehouderijen 2019 loopt alweer ten einde. Dit betekent dat u binnenkort de balans op kunt maken. Het is slim om nu alvast prognoses op te stellen, zodat u belasting kunt besparen. Dit jaar nog, of in 2020. Doe uw voordeel met onze tips.

Lees meer