Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Snijden in uw loonkosten? Zo doet u dat verstandig
Snijden loonkosten De coronacrisis vraagt u kritisch naar alle kosten te kijken. Het is verstandig om ook uw loonkosten onder de loep te nemen. Bent u (binnenkort) genoodzaakt om te snijden in uw loonkosten? Dan raad ik u aan om alle mogelijkheden zorgvuldig in ogenschouw te nemen. Soms moet u nu moeilijke keuzes maken voor continuïteit op de langere termijn. Neem uw medewerkers mee in uw overwegingen, dat zorgt voor begrip voor uw keuze.

Lees meer
Spookfacturen
Spookfacturen U vermoedt dat u een spookfactuur hebt ontvangen. Spookfacturen zijn valse facturen die vaak niet van echt te onderscheiden zijn, bijvoorbeeld door woorden of logo’s die u van andere facturen herkent. Waar moet u op letten? Ook ten tijde van de coronacrisis circuleren er dubieuze nota’s en spookfacturen. Wees hier alert op.

Lees meer
Fosfaat- en stikstofgebruiksnormen in 2020
gebruiksnormen 2020 De hoeveelheid stikstof en fosfaat die u per hectare mag gebruiken is vastgelegd in gebruiksnormen. Er is een aantal uitzonderingen van toepassing. We geven u graag een toelichting. Fosfaat PAL- en Pw-waarden De algemene norm is veertig kilogram fosfaat per hectare. Als u door grondonderzoek kunt aantonen dat het Pw-getal van een betreffend perceel vijfenvijftig of lager is mag u extra fosfaat toedienen. De bestaande klasse ‘neutraal’ is in 2020 gesplitst in ‘neutraal’ en ‘ruim’, waarbij ook de normen aangepast

Lees meer
Een update voor werkgevers inzake de WW-premie in verband met het coronavirus
WW-premie in coronatijd Update 20 maart 2020 Zoals bekend is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) per 1 januari 2020 een feit! Eén van de wijzigingen ziet op de hoogte van de WW-premie. In verband met het coronavirus is een aantal extra versoepelingen aangekondigd. Ook deze regel zou gaan gelden voor het hele jaar 2020 en wordt momenteel uitgewerkt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees meer
Speciaal voor zelfstandig ondernemers: versoepelde regeling Bbz
regeling Bbz Update: 24 maart 2020 | Er is een nieuwe regeling voor ondersteuning aan zzp’ers, de Tozo. Lees hier meer.  Het kabinet presenteerde op 17 maart maatregelen om de economie draaiende te houden en zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen hun inkomen verliezen. En dat zijn ook regelingen voor u als zelfstandig ondernemer of zzp’er. Zoals de versoepelde Bbz-regeling. Lees wat deze regeling inhoudt en wat die versoepeling precies betekent.

Lees meer
Wijzigingen 2020 Gecombineerde Opgave en betalingsrechten
2020 Gecombineerde Opgave Wij begrijpen dat, in deze tijden, het indienen van de Gecombineerde Opgave (GO) mogelijk niet bovenaan uw lijstje staat. Voor het indienen van de GO 2020 is om uitstel verzocht bij de Europese Unie vanwege het coronavirus. De uiterste inleverdatum, waarbij geen korting wordt toegepast, is 15 mei 2020. Vooralsnog is het niet bekend of dit uitstel ook daadwerkelijk verleend gaat worden. Wij adviseren u dan ook, met de kennis van dit moment, om tussen alle andere (veld)werkzaamheden door de

Lees meer
Het belang van een juiste WOZ-aanslag
WOZ-aanslag In de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u, als eigenaar of gebruiker van onroerend goed, de nieuwe WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Aangezien deze waarde voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, is het van belang om er kritisch naar te kijken.

Lees meer
Melkveebedrijven kiezen samen voor continuïteit
Twee Noord-Limburgse melkveebedrijven maakten zich zorgen over de continuïteit van hun onderneming. Wetgeving en omgevingsfactoren zetten hen voor het blok: gaan we ons bedrijf verkopen of zoeken we samen naar een oplossing? In 2019 was er opluchting: er werd getekend voor bedrijfssamenvoeging. acconavm begeleidde dit traject.

Lees meer