http://Header%20melkvee

4 alternatieven voor het (ver)kopen van fosfaatrechten

fosfaatrechten kopen verkopen

De fosfaatprijs is al maanden stabiel rond de 150 euro per kg. Hebt u fosfaatrechten over en wilt u die verkopen? Dan kan dit een gunstig moment zijn. Hebt u juist extra fosfaatrechten nodig? Dan kan het momenteel lastig zijn om die te financieren. Zowel voor kopers als verkopers is dit dus een tijd waarin het interessant is om naar alternatieven te kijken. Ik vertel u graag meer over vier alternatieven die ik tegenkom in de markt. En welke voor- en nadelen daaraan kleven.

1. Huur met koopoptie

Eén van de meest voorkomende alternatieven van dit moment is de huur met koopoptie. Dit is een overeenkomst waarbij u als koper de rechten eerst een periode huurt. Aan het einde van die periode hebt u dan de mogelijkheid om de rechten over te nemen. Hierbij is van belang dat beide partijen zich houden aan het leasebesluit. Omdat de Belastingdienst de overeenkomst anders kan zien als een verkapte koopovereenkomst met voor de verhuurder ver strekkende fiscale gevolgen. Vanuit de RVO zijn er ook beperkingen, laat u in deze trajecten dus vooral bijstaan door een deskundige.

De voordelen

 • Het voordeel voor de koper: u spreidt de kostprijs over meerdere jaren, wat gunstig is voor uw liquiditeit.
 • Het voordeel voor de verkoper: u ontvangt de verkoopprijs verspreid over meerdere jaren, waardoor u daar minder belasting over betaalt.

Tip: denk van te voren goed na of deze optie op langere termijn nog steeds interessant is. Er zit namelijk een einde aan de fosfaatperiode: 2028. De periode dat u de rechten kunt (ver)huren wordt dus steeds korter en daarmee het huurbedrag steeds hoger.

2. Samenwerking aangaan

Als koper en verkoper van de fosfaatrechten kunt u een samenwerking aangaan. Hierbij brengt de verkoper zijn fosfaatrechten in, in het bedrijf van de koper. Maar de fiscus kan dit als verkoop zien, daarom moet de verkoper meer inbrengen dan alleen fosfaatrechten. Denk aan koeien en/of een stuk land. Daarnaast eist de RVO dat de verkoper ook arbeid inbrengt.

De voordelen

 • Het voordeel voor beide partijen: er vindt geen afroming plaats.
 • Het voordeel voor de koper: u hoeft de rechten niet in één keer te kopen, wat uw liquiditeit ten goede komt.
 • Het voordeel voor de verkoper: u ontvangt een vergoeding voor de fosfaatrechten die u meeneemt in het bedrijf van de koper.

Tip: denk er goed over na of u écht een samenwerking aan wil gaan met de andere partij. Denk na over de mogelijke risico’s die het met zich meebrengt. En stel duidelijke contracten op. Er komen allerlei aanloopkosten bij kijken. Het moet wel om grote hoeveelheden fosfaat gaan, om dit een interessante optie te maken.

3. Onderlinge lening

Hebt u als koper van fosfaatrechten niet voldoende middelen? Dan kunt u een lening aanvragen bij een bank. De bank wil deze lening doorgaans echter al in vijf jaar terug. Dit kan lastig of zelfs onmogelijk zijn voor u. In de praktijk zie ik nu vaak dat de kopende en verkopende partij daarom een onderlinge lening aangaan. Hierbij neemt de koper wel alvast de rechten over, maar betaalt hij die verspreid over bijvoorbeeld tien jaar af.

Het voordeel

 • Het voordeel voor de koper: u kunt soepelere voorwaarden afspreken dan met een bank. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een langere periode van aflossing.
 • Het voordeel voor de verkoper: Doorgaans ontvangt u voor deze onderhandse lening een hoger rentepercentage voor uw vermogen dan de (soms) negatieve spaarrente.

Tip: let als verkoper op de fiscale afrekening. Omdat u de rechten in één keer verkoopt, moet u wel direct afrekenen. En dat terwijl u de betaling slechts in etappes ontvangt. U moet dit geld kunnen missen. Daarnaast neemt u risico door geld uit te lenen aan de koper van het fosfaat.

4. Vee uitlenen

Tot slot zie ik in de praktijk dat melkveehouders de opfok van jongvee uitbesteden bij een collega melkveehouder die gestopt is met melken. De stoppende melkveehouder kan via deze route nog zijn locatie behouden en tot waarde brengen.

Het voordeel

 • Het voordeel voor de stoppende melkveehouder: u stopt met het houden van melkvee maar behoudt de locatie zonder dat u helemaal stopt met de onderneming. Daarbij ontvangt u een vergoeding voor het opfokken van het jongvee van de melkveehouder.
 • Het voordeel voor de melkveehouder: u kunt meer melkvee houden op uw eigen locatie en de opfok van het jongvee uitbesteden.

Tip: maak met elkaar goede afspraken over wie welke kosten draagt en doe dit alleen als u vertrouwen in elkaar hebt. Het gaat ten slotte om de toekomstige aanwas van de doorgaande melkveehouder.

Focus op de toekomst

Of u nu kiest voor de ‘normale’ manier van (ver)kopen of voor een van bovenstaande alternatieven, het is altijd goed om te kijken waar uw bedrijf nu staat. Én waar u naartoe wilt. Houd goed in de gaten hoeveel fosfaatrechten u nodig hebt. Natuurlijk maakt u aan het begin van het jaar een plan, maar omstandigheden kunnen altijd wijzigen. Daarom is het belangrijk dat u flexibel bent en tijdig bijstuurt wanneer nodig.

Neem contact op

Hoe bereidt u zich voor op mogelijke veranderingen? En hoe speelt u erop in als die zich voordoen? Uw acconavm adviseur kan u hierin adviseren. Neem contact op, dan kijkt u samen met hem of haar naar de kansen voor u en uw onderneming. Of kijk op de kantorenpagina voor een acconavm kantoor bij u in de buurt.

Advies nodig rondom dit onderwerp?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op
 • Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Johan Ros
Johan Ros (Agrarisch Bedrijfsadviseur)
Sinds 2011 versterkt Johan Ros het agro-adviesteam in Drachten. De melkveesector is zijn domein. Johan is gespecialiseerd in advies over bedrijfsontwikkeling, subsidies, mest en mineraal én hij begeleidt studiegroepen met melkveehouders. Ondernemers verder brengen, met focus op de toekomst: dat is Johans passie.


<< terug naar overzicht