Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Uitspraak hoger beroep fosfaatreductieplan
hoger beroep fosfaatreductieplan Op dinsdag 31 oktober 2017 is uitspraak gedaan in het hoger beroep dat door de Staat was aangespannen tegen de uitspraak in een kort geding procedure. In de betreffende procedure werden verschillende landbouwers vrijgesteld van de Regeling Fosfaatreductieplan.

Lees meer
Werknemer of zzp’er? De discussie is nog lang niet voorbij!
Werknemer of zzp’er In mei 2016 werd de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) geïntroduceerd als opvolger van de VAR-verklaring. De nieuwe wet bracht echter vooral onduidelijkheid en onrust. Met het nieuwe Regeerakkoord is duidelijk dat de Wet DBA de prullenbak in gaat. Wat komt er voor terug?

Lees meer
Fosfaatverrekening 2017
fosfaatverrekening Wilt u in 2017 gebruik maken van fosfaatverrekening? Dan moet uw aanmelding uiterlijk op 31 december 2017 binnen zijn bij RVO.

Lees meer
Herstelkader Rentederivaten: let op onvolledige brieven van uw bank!
Herstelkader Rentederivaten Veel ondernemers hebben in het verleden rentederivaten afgesloten bij hun bank. De bedoeling was hiermee risico’s van rentestijgingen op leningen af te dekken. Dit is echter anders uitgepakt dan verwacht, waardoor banken ondernemers nu tegemoet dienen te komen door het Uniform Herstelkader Rentederivaten. Accon avm waarschuwt ondernemers: de voorstellen van sommige banken zijn vooralsnog vaak onvolledig en niet onderbouwd.

Lees meer
Paardenhouders en trainingsstallen lopen risico op mislopen honderden euro’s btw-teruggave
Paardenhouders en trainingsstallen die met hun paarden deelnemen aan concoursen, lopen het risico op het mislopen van honderden euro’s aan btw-teruggave. In november vorig jaar besliste het Europees Hof dat het prijzengeld gewonnen met concoursen niet langer wordt belast met btw. Deze beslissing heeft als keerzijde dat, wanneer ondernemers het uiteindelijke doel van deelname aan wedstrijden niet aan kunnen tonen en er kosten worden gemaakt om paarden beter te maken, niet alle btw op de gemaakte voorbereidingskosten aftrekbaar is.

Lees meer
De bewaarplicht van uw papieren of digitale administratie
bewaarplicht Als bestuur van een rechtspersoon bent u verplicht een administratie te voeren van de vermogenstoestand en van de werkzaamheden van de rechtspersoon. Voor wie geldt dit? Wat valt er onder ‘een administratie’ en welke voorwaarden gelden er?

Lees meer
Afschrijven fosfaatrechten mogelijk in vijf jaar
Afschrijven fosfaatrechten Er is de laatste tijd veel te doen over de fosfaatregeling melkvee. De Eerste en Tweede Kamer hebben het stelsel van fosfaatrechten goedgekeurd. Als Brussel niet voor de tweede keer ingrijpt, hebben we het er vanaf 1 januari 2018 mee te doen. Volgens de belastingadviseurs van Accon avm is er nog steeds één belangrijke vraag onbeantwoord gebleven, namelijk of je op de fosfaatrechten mag afschrijven. Voor ons fiscalisten een zaak waarop een helder besluit al te lang op zich laat

Lees meer
Voorziening vormen levert u financieel voordeel op!
voorziening acconavm verwacht dat ondernemers nu al gaan anticiperen op de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. acconavm adviseert ondernemers om goed te kijken naar de mogelijkheden van het vormen van een voorziening.

Lees meer