Investeren met MIA en Vamil in 2022
Woordwolk MIA Vamil Wilt u als ondernemer in 2022 investeren in milieuvriendelijke technieken? Ontdek de mogelijkheden voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Lees meer
Investeren met de EIA in 2022
EIA 2019 Bent u als ondernemer van plan om dit jaar te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energie? Ontdek of u in aanmerking komt voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Lees meer
Belastingvoordeel voor de intensieve veehouderij met EIA, MIA en Vamil
MIA, Vamil en EIA Ook dit jaar kunt u als pluimvee- of varkenshouder bij milieuvriendelijke investeringen gebruikmaken van fiscale regelingen. Mits uw beoogde bedrijfsmiddel op de Energie- of Milieulijst van 2022 staat. Ontdek hoe u met de regelingen EIA, MIA en Vamil meer veerkracht behaalt in 2022. Download de whitepaper voor meer informatie.

Lees meer
Agrariërs opgelet: dit zijn belangrijke data voor de intensieve veehouderij in 2022
data intensieve veehouderij 2022 Als ondernemer in de intensieve veehouderij hebt u te maken met wet- en regelgeving die vaak wijzigt. In dit artikel vindt u een selectie van belangrijke data voor de komende maanden, onder andere op het gebied van het mestbeleid, maïspercelen, het uitrijden van mest en betalingsrechten. In dit artikel leest u welke regels voor u als pluimvee- of varkenshouder van belang zijn.

Lees meer
Werknemer ontslaan wegens disfunctioneren? Dit zijn de regels
Disfunctioneren Stel: u bent werkgever en hebt een werknemer in dienst die niet goed functioneert. Kunt u de werknemer zomaar ontslaan? Het antwoord is ‘nee’. Wij ontvangen regelmatig vragen om advies van werkgevers over dit onderwerp. In deze blog vertellen wij u meer over de wettelijke regels waaraan u moet voldoen als u een werknemer wilt ontslaan wegens disfunctioneren.

Lees meer
Verlengde en verruimde coronasteun tot en met maart 2022 – een overzicht
coronasteun Tot in ieder geval 14 januari hebben we te maken met aangescherpte coronamatregelen. Omdat dit u kan belemmeren in ondernemen, zijn de steunpakketten verlengd tot en met maart 2022. En vanwege de plotselinge harde lockdown in december is het pakket voor het laatste kwartaal van 2021 recent ook verruimd. Ik vertel u graag om welke steunmaatregelen het gaat en wat deze voor u betekenen. 

Lees meer
Ook in 2022 door met NOW: aanvraagperiode 8
NOW 8 Tijdens de coronapersconferentie van 14 december werd aangekondigd dat er een achtste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 8) gaat openen. Ook voor het eerste kwartaal van 2022 kunt u dus een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Het steunpakket wordt uitgebreid vanwege de harde lockdown. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden én tips voor het aanvragen van NOW 8. 

Lees meer
Ook in 2022 TVL: Q1 opent waarschijnlijk in februari
TVL Q1-2022 Nu de coronamaatregelen aanhouden en we zelfs in een harde lockdown zitten, wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook in 2022 voortgezet. Dat kan u als ondernemer verder vooruit helpen. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden. 

Lees meer
Dit moet u weten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021
TVL Q4 2021 De laatste persconferentie viel velen rauw op het dak. We dachten met z’n allen de teugels te kunnen laten vieren. Dat we na al die maanden eindelijk weer volop konden gaan ondernemen, de opgedane schade inhalen. De nieuwe maatregelen zijn daarom extra zuur. Gelukkig komt de overheid wel weer met ruime steunpakketten. In deze blog vertel ik u meer over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de laatste periode van 2021. 

Lees meer
Subsidieregelingen groen-economisch herstel: investeren en samenwerken
Investeren in groen-economisch herstel Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 zijn er eenmalig twee landelijke subsidieregelingen beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF): ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Met deze subsidies kunt u uw landbouwbedrijf voorbereiden op de toekomst.

Lees meer