Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Geld besparen op uw energierekening?
Energierekening Indien u meerdere aansluitingen op één bedrijfslocatie heeft, kunt u flink op uw energierekening besparen. Het belastingvoordeel dat u hierbij kunt behalen, varieert tussen de € 100 en € 1.000 per jaar.

Lees meer
Investeren in uw intensieve veehouderij in 2018 – MIA, Vamil en EIA
MIA, Vamil en EIA Bent u van plan om te investeren in milieuvriendelijke, duurzame of energiebesparende technieken? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en EIA. Op de Milieullijst 2018 en de Energielijst 2018 staan bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen. 

Lees meer
Subsidieregeling Pelsdierhouderij slopen en ombouwen
subsidieregeling pelsdierhouderij Onlangs is een subsidieregeling voor het slopen en ombouwen van pelsdierhouderijen opengesteld. Sinds 2013 geldt in Nederland een verbod op pelsdierhouderij. Er is een overgangstermijn van kracht waarbij pelsdierhouders onder bepaalde voorwaarden het bedrijf mogen voortzetten tot 1 januari 2024.

Lees meer
Bent u voorbereid op de AVG?
voorbereid op de AVG Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend onder de Engelse afkorting GDPR (General Data Protection Regulation), van toepassing. De wet brengt verplichtingen mee voor bedrijven met betrekking tot de verwerking én de beveiliging van persoonsgegevens. De nieuwe wetgeving is van belang voor elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt.

Lees meer
Fipronil: Inventariseer uw situatie en de mogelijke risico’s
Fipronil Er is voor leghennenhouders nog geen duidelijkheid in de procedures die inmiddels zijn gestart tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ook worden enkele leghennenhouders nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het gebruik van Fipronil.

Lees meer
Ondernemers in de paardenhouderij
Vakgroep Paardenhouderij Sommige takken van sport vragen om een specialistische aanpak. Dat geldt zéker voor ondernemers in de paardenwereld. Voor hen heeft acconavm een groep specialisten in huis.

Lees meer
Equivalente maatregelen akkerbouw 2018
Equivalente maatregelen 2018 De afgelopen jaren zijn de gewasopbrengsten gestegen. Door de beperkingen op het gebied van bemesting wordt deze ontwikkeling echter negatief beïnvloed. Daarom zijn nu de equivalente maatregelen akkerbouw van toepassing.

Lees meer
Aanmelden stikstofdifferentiatie 2018
Stikstofdifferentiatie 2018 Ondernemers die bij teelt van suikerbieten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op kleigrond bovengemiddelde hectareopbrengst realiseren, mogen een hogere stikstofgebruiksnorm toepassen. Aanmelden voor stikstofdifferentiatie 2018 kan tot en met 15 mei 2018.

Lees meer
Gecombineerde Opgave 2018
Gecombineerde Opgave 2018 Vanaf 1 maart kunt u weer de Gecombineerde Opgave 2018 (GO) indienen. Ten opzichte van GO 2017 zijn er een aantal wijzigingen. Wij brengen u graag op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer