Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Het belang van een juiste WOZ-aanslag
WOZ-aanslag WOZ-aanslagIn de eerste maanden van het nieuwe jaar ontvangt u, als eigenaar of gebruiker van onroerend goed, de nieuwe WOZ-waarde. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Aangezien deze waarde voor steeds meer doeleinden wordt gebruikt, is het van belang om er kritisch naar te kijken.

Lees meer
Melkveebedrijven kiezen samen voor continuïteit
Twee Noord-Limburgse melkveebedrijven maakten zich zorgen over de continuïteit van hun onderneming. Wetgeving en omgevingsfactoren zetten hen voor het blok: gaan we ons bedrijf verkopen of zoeken we samen naar een oplossing? In 2019 was er opluchting: er werd getekend voor bedrijfssamenvoeging. acconavm begeleidde dit traject.

Lees meer
Let op: nieuw btw-nummer voor eenmanszaken
btw-nummer eenmanszaken Hebt u een eenmanszaak? Dan is uw btw-identificatienummer per 1 januari 2020 veranderd. Hebt u de noodzakelijke wijzigingen reeds verwerkt? We wijzen u graag op enkele belangrijke punten in de communicatie met de Belastingdienst, uw relaties en uw acconavm accountant.

Lees meer
Werkt uw eHerkenningsmiddel nog?
werkt eHerkenning nog Sinds 1 januari 2015 logt u bij RVO verplicht in met eHerkenning. Het merendeel van de abonnementen heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Het verlengen van uw abonnement is mogelijk tot maximaal een maand nadat het verlopen is.

Lees meer
Meldplicht internationale detacheringen: doe de check
meldplicht internationale detachering Op 1 maart 2020 gaat de meldplicht voor internationale detacheringen in. Deze meldplicht heeft gevolgen voor zowel buitenlandse als Nederlandse ondernemingen. Voor de overheid wordt het eenvoudiger om te controleren of u de regels omtrent het inhuren van internationale arbeid goed toepast. Doe alvast zelf de check.

Lees meer
Nieuwe bepaling fosfaattoestand – P-AL-getal en P-CaCl2-getal
bepaling fosfaattoestand In het zesde Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn is een nieuwe bepaling van de fosfaattoestand van de bodem vanaf 2021 aangekondigd. Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2021 een gecombineerde indicator wordt ingevoerd, voor zowel grasland als bouwland. Het Pw-getal wordt dan niet meer gebruikt. Bij nieuwe grondmonsters is het dan ook verstandig om nu al beide indicatoren te laten bepalen.

Lees meer
Haal het maximale uit de KIA
maximale KIA De overheid probeert u als ondernemer te stimuleren om investeringen te doen door het toekennen van een speciale aftrekpost, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hierdoor kunt u een extra bedrag aftrekken van uw winst. Deze aftrek werkt globaal zo dat deze aftrek kleiner is naarmate het bedrag van de investering stijgt. De juiste toepassing van de KIA kan voor u het verschil maken. 

Lees meer
Aanpassingen Maatlat Duurzame Veehouderij – Melkveehouderij
Maatlat Duurzame Veehouderij - melkveehouderij Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen. Voor een zevental thema’s zijn eisen opgesteld, waarvoor u punten kunt behalen. Als een stal aan de eisen voldoet én voldoende punten heeft, krijgt het een ontwerpcertificaat MDV.

Lees meer
Subsidie Jonge landbouwers 2019: interessant voor u?
Subsidie jonge landbouwers Tot 7 februari 2020 is de POP3-subsidie Jonge landbouwers opengesteld. Met deze regeling kunnen jonge landbouwers subsidie ontvangen voor investeringsprojecten. Ontdek of deze subsidie voor u interessant is én wat de voorwaarden zijn.

Lees meer