Agro

Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Investeren in uw melkveebedrijf in 2018 – MIA, Vamil en EIA
Investeren in uw melkveebedrijf Bent u van plan om te investeren in milieuvriendelijke, duurzame of energiebesparende technieken? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de fiscale regelingen MIA, Vamil en EIA. Op de Milieullijst 2018 en de Energielijst 2018 staan bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen. 

Lees meer
Investeren met MIA en Vamil 2018
MIA en Vamil 2018 De MIA (Milieu-investeringsaftrek) biedt ondernemers een belastingvoordeel bij investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De Vamil (Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen) biedt de mogelijkheid om milieuvriendelijke investeringen op een willekeurig moment af te schrijven. MIA en Vamil zijn twee aparte regelingen, maar worden wel vaak gecombineerd. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven.

Lees meer
Investeren met EIA 2018
EIA 2018 De EIA (Energie-investeringsaftrek) is een fiscale regeling die ondernemers een belastingvoordeel biedt, bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Hieronder zijn een aantal algemene voorwaarden weergegeven. De regeling wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.

Lees meer
Beschikking fosfaatrechten en knelgevallenregeling
beschikking fosfaatrechten Het jaar 2017 stond in het teken van het Fosfaatreductieplan voor met name de (melk)veehouders. Sinds 1 januari 2018 is niet meer het Fosfaatreductieplan, maar de wettelijke basis voor de fosfaatrechten van belang.

Lees meer
Van Zetten – De herontdekking van het ei
Van Zetten - Herontdekking van het ei Aan het einde van de 19e eeuw startte de familie Van Zetten met het produceren en verkopen van eieren. De overgrootvader van de huidige eigenaar Roel van Zetten verkocht zijn waar op markten in de buurt en legde daarmee de basis voor een succesvol familiebedrijf, dat al ruim 125 jaar bestaat.

Lees meer
Beschikking betalingsrechten 2017
Begin december is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) begonnen met het uitbetalen van de betalingsrechten van 2017. Dit is het derde jaar dat de betalingsrechten, die in de plaats gekomen zijn van de voormalige toeslagrechten, uitbetaald worden. Op het eerste gezicht lijken er niet veel wijzigingen te zijn doorgevoerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Toch zijn er een aantal zaken waar u op moet letten.

Lees meer
Fosfaatrechten afschrijfbaar in 10 jaar
fosfaatrechten afschrijfbaar De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft op 20 december 2017, middels een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat fosfaatrechten tóch afschrijfbaar zijn.

Lees meer
Ontwikkelingen verkrijging nieuwe derogatie
nieuwe derogatie Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) zet zich in voor nieuwe derogatie van de Nitraatrichtlijn. De minister wil de nieuwe derogatie zo spoedig mogelijk in 2018 verkrijgen.

Lees meer
Zo kiest u het juiste accountantskantoor
tips accountantskantoor Net als dat geen een onderneming gelijk is, is niet elk accountantskantoor hetzelfde. Ook accountantskantoren specialiseren zich in vakgebieden, branches en typen ondernemingen. Daardoor kunnen ze in meer of mindere mate passend advies en accountancydiensten voor uw onderneming leveren.

Lees meer