Jaarverslagen

Voortvarend anders

Jaarverslagen

acconavm boekt nettoverlies van € 6,6 miljoen in 2020

acconavm heeft in 2020 een nettoverlies geleden van € 6,6 miljoen. Om de winstgevendheid te herstellen zijn maatregelen getroffen, waaronder kostenbesparingen. De medewerkers zijn hierover al in november geïnformeerd. Mede door eenmalige kosten om in 2022 kostenbesparingen te kunnen realiseren zal acconavm ook 2021 met een verlies afsluiten.

De deponering van de jaarrekening 2020 is eerder dit jaar aangehouden in verband met gesignaleerde onregelmatigheden. Deze zijn nader onderzocht en hebben geleid tot materiële correcties en foutherstel in de jaarrekening 2020.

De benodigde correcties resulteren met name in aanpassingen in het resultaat 2019 en het eigen vermogen per 1 januari 2020. Het resultaat van 2019 is bijgesteld van een kleine winst van € 0,5 miljoen naar een verlies van € 6,4 miljoen. Het eigen vermogen per 1 januari 2020 is bijgesteld van € 25,1 miljoen tot € 11,8 miljoen. Dit is het resultaat van het verlies in 2019 en het toegepaste foutherstel dat betrekking heeft op fouten vanaf het boekjaar 2015. Eind 2020 bedroeg het eigen vermogen € 5,2 miljoen, een daling die wordt verklaard door het verlies in 2020 van € 6,6 miljoen. De omzet in 2020 bedroeg € 80,1 miljoen. Als gevolg van het toepaste foutherstel is de omzet 2019 in de jaarrekening 2020 naar beneden bijgesteld tot € 82,8 miljoen (jaarrekening 2019: € 90,3 miljoen).

Interim bestuursvoorzitter Theo de Vries:

“Juist een accountantsorganisatie als acconavm moet tijdig over een accurate jaarrekening beschikken en het is betreurenswaardig dat wij daarin niet zijn geslaagd. We hebben maatregelen genomen om de winstgevendheid te verbeteren, zodat wij in 2022 weer zwarte cijfers kunnen schrijven.”

Klik hier Jaarverslag Accon avm groep 2020

Altijd op de hoogte met onze E-nieuwsbrieven. Schrijf u hier in.