Jaarverslagen

Voortvarend anders

Jaarverslagen

acconavm heeft een zeer bewogen jaar achter de rug. In de loop van 2021 bleek dat materiële correcties en foutherstel in de jaarrekening 2020 nodig waren. De jaarrekening 2020 is met grote vertraging, in december 2021, vastgesteld en gedeponeerd. De noodzakelijke aanpassingen zijn daarin toegelicht.Het nettoverlies van 2020 kwam uit op € 6,6 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt daardoor bij aanvang van het boekjaar 2021 € 5,2 miljoen.

De financiële resultaten waren in 2021 aanzienlijk beter dan in 2020. De negatieve impact van de coronapandemie op de bedrijfsvoering en daarmee op de resultaten was in 2020 kleiner dan in 2021. Onze medewerkers waren in 2021 beter gewend aan het digitale werken. Daarnaast is er veel extra werk verricht voor onze klanten in het kader van de NOWen TVL-regelingen. Voorts zijn in het belang van de financiële gezondheid van ons bedrijf in het vierde kwartaal van 2021 een aantal bijsturingsmaatregelen getroffen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit alles is terug te zien in een significante verbetering van het resultaat over 2021. De netto omzet is met 4,6% toegenomen tot bijna € 84 miljoen. Het resultaat van 2021 is uitgekomen op een nettoverlies van € 0,2 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt hierdoor ultimo 2021 € 5,0 miljoen.

Met het oog op een gezonde financiële toekomst, het behoud van werkgelegenheid en het op peil houden van de dienstverlening aan onze klanten hebben wij in het vierde kwartaal van 2021 actief gezocht naar mogelijkheden om samen te gaan met een andere, financieel sterke accountantsorganisatie. Dit heeft ertoe geleid dat wij eind 2021 constructieve en exclusieve onderhandelingen zijn gestart met Flynth Holding N.V. over een mogelijke overname door Flynth.

Op 18 februari 2022 hebben acconavm en Flynth een koopovereenkomst ondertekend. De levering van de aandelen van acconavm aan Flynth zal na de inmiddels verkregen goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) begin april 2022 plaatsvinden. De overname wordt gesteund door de ondernemingsraad van acconavm.

Klik hier voor het Jaarverslag Accon avm groep 2021

Altijd op de hoogte met onze E-nieuwsbrieven. Schrijf u hier in.