http://accountant

Vermogens en inkomensplanning

Belastingtip: schenk in 2021 1.000 euro extra belastingvrij

De specialisten vermogens en inkomensplanning hebben aandacht voor uw financiële privésituatie in relatie tot uw bedrijf. In een druk bestaan, wil dit nog wel eens aan uw aandacht ontsnappen, dat begrijpen wij. Toch is het belangrijk nu al na te denken over later. Hoe staat u ervoor, nu maar vooral ook in de toekomst? Praat eens vrijblijvend met onze adviseur.

Een paar voorbeelden

 • U gaat trouwen
  Doet u dit onder huwelijkse voorwaarden? Hoe geeft u uitvoering aan die voorwaarden? En als u zich bedenkt hoeveel huwelijken de eindstreep niet halen, wat gebeurt er met u en uw bedrijf als u gaat scheiden?
 • Stoppen met uw onderneming als u 65 jaar bent
  Wat zijn de financiële consequenties? Wat moet er gebeuren om uw wens haalbaar te maken? Een financiële planning geeft inzicht.
 • Schenken aan uw kinderen of kleinkinderen
  Wat zijn gunstige voorwaarden om een schenking te doen en is er ook in fiscaal opzicht goed over nagedacht?
 • Testamenten
  Zijn de gevolgen bij een onverhoopt overlijden overeenkomstig uw wens? Hebt u een testament en biedt deze de gewenste keuzevrijheid en fiscale flexibiliteit? Is de inkomenspositie van uw nabestaanden voldoende, zodat uw erfgenamen niet voor onnodige en ongewenste gevolgen komen te staan? Is de bedrijfsopvolging in het testament geregeld en zijn er voldoende financiële middelen voor de bedrijfsopvolger om de onderneming voort te zetten?

Uw keuze kan zowel consequenties voor u in privé hebben als ook voor uw bedrijf. Belangrijk om er eens goed bij stil te staan. acconavm helpt u graag.

Een goede vermogens en inkomensplanning waarin we uw wensen financieel eens doorrekenen is een van de mogelijkheden, maar ook het screenen van uw testament of huwelijkse voorwaarden behoort tot ons werkterrein. Soms is later eerder dan u denkt. Het is fijn als u weet waar u aan toe bent met een heldere vermogens en inkomensplanning van acconavm.<< terug naar Financieel advies