http://accountant

Arbeidsrecht

Een goed personeelsbeleid is een kenmerk van een gezonde organisatie. Als juridisch adviseurs arbeidsrecht kunnen wij u van begin tot eind adviseren in de arbeidsrelaties met uw personeel. Door de wet in klare taal te vertalen en u te wijzen op mogelijkheden en risico’s, scheppen we helderheid in lastige, complexe situaties.

Arbeidsrecht inschakelen: hoe eerder, hoe beter

De praktijk leert dat onze expertise in het arbeidsrecht vaak te laat wordt ingeschakeld, waardoor vermijdbare problemen toch moeten worden opgelost. Hoe eerder u in moeilijke tijden contact met ons opneemt, hoe meer opties beschikbaar zijn om tot een oplossing te komen. Een stappenplan en de vastlegging daarvan scheppen helderheid.

Rechten en plichten en CAO

Conflicten kunnen veelal voorkomen worden, als vooraf helder is wat u van uw medewerkers verwacht en wat zij van u als werkgever mogen verwachten in geval van: functioneren en disfunctioneren, bij ziekte en verzuim. In het arbeidsrecht werken wij nauw samen met de HR-adviseurs van acconavm werkgeversservice. Zo kunnen wij niet alleen uw vragen beantwoorden over CAO’s, maar ook over individuele rechten en plichten van u als werkgever en van uw werknemers.

Informatie over de Wet Arbeidsmarkt in balans

Sinds 1 januari 2015 staat het arbeidsrecht in het teken van ingrijpende wijzigingen. In etappes is en wordt het arbeidsrecht aangepast. Inmiddels is per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingevoerd. Wij adviseren u graag bij arbeidsrechtelijke vraagstukken. Hebt u vragen op een ander juridisch vlak, zoals Ondernemingsrecht of agrarisch recht en ruimtelijke ordening? Ook dan kunt u een beroep doen op onze ervaring en expertise.

Meer diensten

Naast juridisch advies kunt u bij acconavm ook terecht voor advies op het gebied van accountancy, belastingadvies, corporate finance, personal finance, werkgeversservice en accountantscontrole.