Controlepraktijk

Waardevolle inzichten voor verbetering

Een accountantscontrole gaat verder dan uw jaarrekening. Want de meerwaarde van uw bedrijf zit in zoveel meer factoren. Een controle door acconavm belicht het verhaal áchter uw cijfers. Hiermee biedt u stakeholders transparantie, ontdekt u kansen voor optimalisatie en legt u een fundament voor de toekomst.

De waarde van een accountantscontrole
Een accountantscontrole werpt een kritische blik op het functioneren van belangrijke delen van uw organisatie. Veel ondernemers leggen hiermee jaarlijks (verplicht) verantwoording af aan aandeelhouders, banken en andere stakeholders. Daarnaast kan hulp en bevestiging van een kritische en onafhankelijke controle heel waardevol zijn. Om meer inzicht te krijgen in uw geldstromen en processen, zodat u tijdig kunt bijsturen.

Een accountantscontrole is mensenwerk
Uw onderneming beschikt over een schat aan data. Met inzet van geavanceerde datatooling voert de controlepraktijk uw accountantscontrole uit. Uw controlerend accountant vertaalt die data naar een begrijpelijk verhaal. Dat u én uw stakeholders antwoord geeft op o.a.:

Accountantscontrole geeft inzicht bij groei
Groeit uw onderneming? Dan herkent u wellicht dat u af en toe het overzicht verliest. Want welk geld zit waar in uw bedrijf? En waar liggen kansen voor de toekomst? Bij elke accountantscontrole ontvangt u een rapportage met praktische inzichten. Vervolgens denkt uw controlerend accountant met u mee om daadwerkelijk verbeteringen in uw processen door te voeren.

Per 1 september 2022 zijn Astrium Accountants B.V., Astrium Onderwijsaccountants B.V., Astrium Overheidsaccountants B.V. Accon avm Controlepraktijk B.V. (als verdwijnende vennootschappen)  gefuseerd met Flynth Audit B.V. (als verkrijgende vennootschap). Lees hier het nieuwsbericht van Flynth Audit B.V. 

Wettelijke controle

Ontdek kansen voor verbetering

Vrijwillige controle

Voor meer zekerheid over uw cijfers

Beoordelings- opdrachten

Zekerheid op elk gewenst terrein

Pre-auditservice

Subsidiecontrole

Your CFO

Grip op de toekomst
Sector specifiek advies
Schrijf u hier in voor de Nieuwsbrief

Neem contact op met onze adviseurs

Alicia Icario MSc RA

Complexere transacties voor ondernemers
Maak kennis met
Gert Jan van Zwieten directeur controlepraktijk Acconavm

Gert-Jan van Zwieten

Gedegen controleverklaringen en adviseur voor ondernemers
Maak kennis met
Robin Leus RA EMITA (Externe Accountant en Senior Manager Controlepraktijk) Accon avm

Robin Leus RA EMITA

Jaarrekening, assurance-opdrachten, financiële situatie, administratieve organisatie, interne beheersing en governance
Maak kennis met
Lindsay Jongen Junior Assistent Accountant Controlepraktijk accon avm

Lindsay Jongen

Controle werkzaamheden mkb-ondernemers
Maak kennis met

Controlepraktijk

Controlepraktijk

Waardevolle inzichten voor verbetering

Een accountantscontrole gaat verder dan uw jaarrekening. Want de meerwaarde van uw bedrijf zit in zoveel meer factoren. Een controle door acconavm belicht het verhaal áchter uw cijfers. Hiermee biedt u stakeholders transparantie, ontdekt u kansen voor optimalisatie en legt u een fundament voor de toekomst.

De waarde van een accountantscontrole
Een accountantscontrole werpt een kritische blik op het functioneren van belangrijke delen van uw organisatie. Veel ondernemers leggen hiermee jaarlijks (verplicht) verantwoording af aan aandeelhouders, banken en andere stakeholders. Daarnaast kan hulp en bevestiging van een kritische en onafhankelijke controle heel waardevol zijn. Om meer inzicht te krijgen in uw geldstromen en processen, zodat u tijdig kunt bijsturen.

Een accountantscontrole is mensenwerk
Uw onderneming beschikt over een schat aan data. Met inzet van geavanceerde datatooling voert de controlepraktijk uw accountantscontrole uit. Uw controlerend accountant vertaalt die data naar een begrijpelijk verhaal. Dat u én uw stakeholders antwoord geeft op o.a.:

Accountantscontrole geeft inzicht bij groei
Groeit uw onderneming? Dan herkent u wellicht dat u af en toe het overzicht verliest. Want welk geld zit waar in uw bedrijf? En waar liggen kansen voor de toekomst? Bij elke accountantscontrole ontvangt u een rapportage met praktische inzichten. Vervolgens denkt uw controlerend accountant met u mee om daadwerkelijk verbeteringen in uw processen door te voeren.

Per 1 september 2022 zijn Astrium Accountants B.V., Astrium Onderwijsaccountants B.V., Astrium Overheidsaccountants B.V. Accon avm Controlepraktijk B.V. (als verdwijnende vennootschappen)  gefuseerd met Flynth Audit B.V. (als verkrijgende vennootschap). Lees hier het nieuwsbericht van Flynth Audit B.V. 

Wettelijke accountantscontrole
Bent u verplicht een accountantscontrole uit te laten voeren? Onze accountants nemen u mee in alle onderdelen van het proces en coördineren dit desgewenst voor u. Naast de controleverklaring bij uw jaarrekening ontvangt u ons advies over verbeterpunten.

Vrijwillige accountantscontrole
Wilt u als directie financiële verantwoording afleggen aan uw bestuur? Of wilt u zekerheid aan derden verstrekken, zoals financiers, de bank, subsidieverstrekkers of donateurs? Dan is een vrijwillige controle door een accountant essentieel.

Subsidiecontrole
Met een subsidiecontrole biedt u transparantie aan uw subsidieverstrekker. De eisen voor deze accountantscontrole verschillen per subsidieregeling. Onze specialisten zijn thuis in een groot aantal subsidieregelingen en dragen zo bij aan een soepel verantwoordingsproces.

IT-audit
Maakt u gebruik van (nieuwe) IT-systemen? Hebt u behoefte aan meer inzicht in uw IT-risico’s? Of wilt u nagaan of de verwerking door het systeem juist/volledig verloopt? Of hebt u interesse in het behalen van een ISO-certificering (opnieuw) ? acconavm heeft diepgaande expertise in IT-audits in huis. We controleren en beoordelen de continuïteit en betrouwbaarheid van uw IT-systemen en infrastructuur.

Non-financial assurance
Niet-financiële factoren die de waarde, prestaties en continuïteit van uw onderneming beïnvloeden zijn steeds bepalender geworden. Bijvoorbeeld uw menselijk kapitaal, vakkennis, expertise en innovatiekracht. Maar ook de manier waarop u omgaat met maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, inclusiviteit en privacy. Uw accountant maakt deze data voor u inzichtelijk. Gebaseerd op uw niet-financiële gegevens in aanvulling op de financiële informatie in uw jaarrekening.

Beoordelingsopdrachten
Hebt u op specifieke terreinen van uw financiële processen of gegevens een beoordeling nodig? Beoordelingsopdrachten zijn minder uitgebreid dan een accountantscontrole, maar kunnen voldoende zekerheid bieden. Ook hiervoor kunt u terecht bij uw acconavm accountant.

Overige assurancediensten
Er zijn nog veel meer onderwerpen waarbij onze accountants zekerheid voor u kunnen toevoegen. Denk hierbij aan de omzetopgave voor uw verzekeraar of de kengetallen voor uw huisbankier. acconavm helpt u graag om de behoefte aan zekerheid te vertalen naar een passend product.

Pre-audit services
Bent u goed voorbereid op uw aanstaande accountantscontrole? Met onze pre-audit services bent u verzekerd van een compleet en hoogwaardig controledossier. Erg waardevol als u voor de eerste keer te maken krijgt met de accountantscontrole óf als u optimalisatie nastreeft. We vertellen u graag meer over onze aanpak.

Meer diensten
Naast de accountantscontrole ontzorgt acconavm u ook met andere diensten: accountancy, financieel advies, werkgeversservice, locatieontwikkeling en strategisch advies.