http://accountant

Internationaal belastingadvies

Een goede voorbereiding is essentieel voor het uitbreiden of verplaatsen van uw activiteiten naar het buitenland. Onze internationale specialisten kunnen u hierbij in alle opzichten adviseren.

 • Bent u op zoek naar een internationale uitbreiding van uw markt?
 • Wilt u werknemers uit het buitenland aantrekken?
 • Wilt u diensten of producten exporteren?
 • Gaat u activiteiten ontplooien in opkomende markten?
 • Zoekt u internationale mogelijkheden om fiscaal te optimaliseren?
 • Wilt u iets weten over internationale belastingverdragen?

Voor actualiteiten op het gebied van Internationaal belastingadvies, wijzen wij u graag op ons internationaal dossier. Hierin worden tal van tips en ontwikkelingen op internationaal gebied besproken.

Internationaal belastingadvies

Grensondernemers richten in toenemende mate in België, Duitsland of in Nederland een dochteronderneming op om te profiteren van de andere, maar toch lokale, markt. Toch zijn er grote verschillen in regelgeving. In deze landen werken wij nauw samen met verschillende partners. We wisselen personeel uit op reguliere basis ter bevordering van de kennis en kwaliteit.

Internationale samenwerkingspartners

 • In Duitsland werken wij samen met Dornbach.
 • In België hebben wij een samenwerking met BOFIDI.

Kristof van Hecke van Bofidi: ‘Om een praktisch voorbeeld te geven waarom ondernemers naar ons toe stappen: de bijtelling over een Belgische auto die ook in Nederland wordt gebruikt. Daar kan een Belgische ondernemer met een Nederlandse dochtermaatschappij discussie over krijgen met de Nederlandse fiscus. Het probleem is ook heel goed te voorkomen, als je het weet. Over dit soort zaken is praktisch advies nodig, maar ook een adviseur die met de ondernemer meedenkt.’

Feijtel (Juni 2014): ‘Voor veel klanten voelt de samenwerking tussen acconavm en Bofidi nu al goed. Bij de klanten die wij op dit moment al samen bedienen bevallen de ervaringen.’

 • Voor de agrarische sector hebben wij in Belgie een samenwerkingpartner gevonden in SBB
  Het Belgische SBB is gespecialiseerd in de agrarische markt. Door de afzetmarkt geheel of gedeeltelijk naar het buitenland te verplaatsen, hebben ondernemers direct met andere regelgeving te maken.

Feijtel: ‘Om een concreet voorbeeld te noemen: aan de Belgische kant van de grens bestaat de mogelijkheid om voor de bepaling van de fiscale winst aan te sluiten bij een zogenaamde ‘barema’. Dit is een gemiddelde winst voor bepaalde teelten. De landbouwer die dat doet hoeft in principe geen boekhouding te voeren. Nederlandse ‘grensboeren’ die aan de Belgische kant van de grens een deel van hun bedrijf hebben, kunnen daar ook mee te maken krijgen. Zij moeten zich hier wel goed op voorbereiden.’

Meer diensten

Naast het verzorgen van internationaal belastingadvies biedt acconavm u meer. Wij geven u graag informatie over onze diensten: accountancy, personal finance, juridisch advies, corporate finance, werkgeversservice en accountantscontrole.