http://accountant

Innovatie

Nederland kent talloze regelingen en voordelen waarmee ondernemers de stap naar innovatie eenvoudiger kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van de Innovatiebox, de Borgstelling MKB, de afdrachtvermindering loonbelasting WBSO in het kader van speur- en ontwikkelingswerk en de RDA (Research en Development Aftrek).

Administratieve organisatie bij innovatie

Voor welke regeling komt uw bedrijf in aanmerking en wat zijn de consequenties voor uw administratieve organisatie? acconavm helpt u de weg in het woud van regelingen te vinden om innovatie in uw onderneming financieel en fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Innovatie regelingen in het kort

Er zijn verschillende fiscale faciliteiten voor innovatieve ondernemers. We noemen ze hier in het kort.

 • WBSO

  De WBSO heeft betrekking op de loonkosten voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S & O). Deze verleent een korting op de af te dragen loonbelasting bij innovatie. Een onderneming kan hiervan gebruik maken als zij iets ontwikkelt dat voor haar nieuw is. Het kan dus al bestaan, maar uw onderneming heeft er geen kennis van.
  Om van de WBSO te gebruik te kunnen maken dient u een verklaring aan te vragen en te ontvangen.

 • RDA

  De RDA geeft een extra fiscale aftrekpost. Voorwaarde is dat er een S & O verklaring is. De faciliteit heeft betrekking op de kosten voor materialen, apparatuur en instrumenten specifiek bedoeld voor Research & Development (R & D).

 • Innovatiebox

  De innovatiebox geeft een fiscale tegemoetkoming voor winsten uit R & D activiteiten waarvoor een S & O verklaring is afgegeven. De faciliteit bestaat uit een lager tarief voor de vennootschapsbelasting.

 • Merkrechten

  Voor een groeiend aantal innovatie klanten kijkt acconavm naar combinaties van de Nederlandse WBSO en Innovatiebox en de overdracht van IP-rechten (IP = Intellectual Property) aan een nieuw op te richten buitenlandse vestiging. Merkrechten en logo’s zijn uitgesloten van de Nederlandse Innovatiebox. Het is daarom het overwegen waard deze af te zonderen in een buitenlandse BV, Ltd of SARL, waar ze wel binnen de regelingen vallen, met belastingvoordelen als gevolg.

Meer diensten

Naast het adviseren bij innovatie biedt acconavm u meer. Wij geven u graag informatie over onze diensten: accountancy, juridisch advies, corporate finance, werkgeversservice, personal finance en accountantscontrole.


Mijn Accon avm voor uw administratie