http://financieringsruimte

Agro fiscaal advies

De agrosector kent complexe regelgeving. Brussel bepaalt, maar u onderneemt. Bij acconavm zien we de regels als een uitgangspunt. Agro fiscaal advies creëert hieruit kansen, om deze vervolgens optimaal te benutten.

  • Hoe kunt u vanuit deze regels blijven ondernemen?
  • Hoe kunnen we er vanuit agro fiscaal oogpunt positief mee omgaan?
  • Hoe kunt u zelf ‘in control’ zijn en optimaal inspelen op de regelgeving?

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de KringloopWijzer, de afschaffing van het melkquotum, ieder bedrijf maakt voor zichzelf de balans op en maakt keuzes voor de toekomst.

Wat wil ik, wat is er mogelijk, wat hebben we nodig? Dan volgen er scenario’s van uitbreiden, investeren, focus op duurzaam, efficiency, bedrijfsopvolging of -beëindiging. Net wat bij u en uw bedrijf past.

Agro fiscaal advies in groter perspectief

Als acconavm zijn we in de positie dat we regelmatig overleg hebben met de diverse stakeholders zoals LTO en de diverse Ministeries. We proberen dus in een vroeg stadium in te voelen waar de regelgeving naar toe gaat en wat dat ook op agro fiscaal gebied voor ondernemers betekent.

In de agrosector werken specialisten: agro adviseurs op fiscaal gebied, maar ook bedrijfskundig en juridisch. De agrosector is naast MKB de grootste branche die wij adviseren. Daar zijn we trots op!


Naar de agro rekentools!