http://accountant

Wettelijke controle

Is uw organisatie of onderneming verplicht een wettelijke controle uit te laten voeren om financiële verantwoording af te leggen? Dan wilt u dat deze accountantscontrole zorgvuldig en efficiënt wordt uitgevoerd door een accountant met kennis van uw branche.

acconavm controlepraktijk is goed bekend met het midden- en kleinbedrijf en voelt zich betrokken bij uw onderneming. Zo weet u zich verzekerd van een grondige, betrouwbare en onafhankelijke controle. Daarnaast zijn wij zeer thuis in de wereld van maatschappelijke organisaties. Organisaties die er zeer aan gehecht zijn, kwalitatief uitstekende controles uit te laten voeren, zodat eventuele verbeterpunten vroegtijdig gesignaleerd worden.

Wettelijke controle op maat

Tijdens de interim-controle in het najaar analyseren we de bedrijfsprocessen en interne informatiestromen. Onze bevindingen leggen we vast in een managementletter voor de directie, vergezeld van onze aanbevelingen. In het voorjaar voeren we een objectieve, volledig onafhankelijke controle op de jaarrekening uit. Het resultaat is een accountantsverslag met daarin de wettelijk verplichte onderwerpen en bijvoorbeeld onze mening over uw balansverhouding, financiering en continuïteit. Tot slot wordt de verklaring afgegeven. Onze accountantscontroles voeren we altijd uit op locatie.

Is uw onderneming verplicht tot wettelijke controle?

De wettelijke controle geldt voor bedrijven die 2 boekjaren achtereen voldoen aan 2 van de 3 volgende criteria:

  • omzet: 12 miljoen euro of meer;
  • balanstotaal: 6 miljoen euro of meer;
  • aantal medewerkers: 50 of meer.

acconavm controlepraktijk

Is uw onderneming of organisatie binnenkort controleplichtig? Of hebt u vragen of uw bedrijf verplicht is om een wettelijke controle uit te laten voeren? Neem dan contact op met acconavm controlepraktijk. Wij beantwoorden uw vragen graag. Bent u niet wettelijk verplicht tot een controle, maar schrijven bijvoorbeeld uw statuten, uw Raad van Toezicht, bank of andere stakeholders een accountantscontrole voor, ook dan kunnen wij voor u de accountantscontrole uitvoeren. We spreken in dit geval van vrijwillige controle.<< terug naar Controlepraktijk