http://accountant

Vrijwillige controle

Een vrijwillige controle verschilt in inhoud en uitvoering niet of nauwelijks van een wettelijke controle. acconavm controlepraktijk voert de accountantscontrole graag voor u uit en adviseert u waar gewenst op mogelijke verbeteringen in uw organisatieprocessen.

Vrijwillige controle

Er zijn verschillende redenen denkbaar om tot een vrijwillige controle te besluiten. Bijvoorbeeld:

  • u wilt/moet als directie financiële verantwoording afleggen aan uw bestuur;
  • u wilt zekerheid aan derden kunnen verstrekken, bijvoorbeeld aan uw financier, de bank of een subsidieverstrekker of donateurs.

Zeker wanneer uw bestuur op afstand (Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen) functioneert, is een accountantscontrole essentieel als extern keurmerk op de financiële bedrijfsvoering en de processen in uw organisatie. Ze getuigt van een professioneel zakelijke verhouding tussen bestuur en directie en beoordeelt de interne beheersing van de processen.

Pre-audit door keurmerk acconavm controlepraktijk

Wordt uw accountantscontrole uitgevoerd door een andere organisatie, bijvoorbeeld omdat uw moedermaatschappij dat voorschrijft? Ook dan kunt u onze expertise inschakelen. acconavm kan ervoor zorgdragen dat u controleklaar bent, middels een pre-audit.<< terug naar Controlepraktijk