Transparantieverslag

Het transparantieverslag van acconavm controlepraktijk bv is bedoeld om inzicht te geven in de structuur en de kwaliteitsontwikkeling van de accountantsorganisatie.

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) heeft aan acconavm controlepraktijk bv een vergunning voor het verrichten van wettelijke controles met betrekking tot Organisaties van Openbaar Belang verleend.

Met het convenant Code Accountantsorganisaties heeft acconavm zich met deze ondertekening verbonden tot implementatie en naleving van deze Code.

Het verslag geeft inzicht in de structuur en de kwaliteitsontwikkeling van de accountantsorganisatie acconavm controlepraktijk b.v. Het wordt voorafgegaan aan een rondetafelgesprek met het stichtingsbestuur, die zo een toelichting geeft op de ontwikkelingen in de sector en op de ontwikkelingen bij acconavm in het bijzonder.

Transparantieverslag 2018

Transparantieverslag 2017

Transparantieverslag 2016

Transparantieverslag 2015

Transparantieverslag 2014

Transparantieverslag 2013

Transparantieverslag-2012

 << terug naar Ruimte voor ondernemen