http://accountant

Beoordelingsopdrachten

Beoordelingsopdrachten vormen een steeds groter onderdeel van onze acconavm controlepraktijk. Het doel van een beoordeling is de opdrachtgever te kunnen meedelen dat ons, als externe accountant, niets is gebleken op grond waarvan wij de conclusie zouden moeten trekken dat het financiële overzicht niet is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde grondslagen of richtlijnen.
Beoordelingsopdrachten zijn minder uitgebreid als een volledige controle, maar geven op voorgeschreven richtlijnen een conclusie. Beoordelingsopdrachten worden bijvoorbeeld voorgeschreven door de overheid voor een bepaalde branche.

De toegevoegde waarde van een beoordelingsopdracht

Voor de wat kleinere bedrijven, of kleinere maatschappelijke organisaties is een volledige controle te intensief. Het is onnodig kostenverhogend, u hebt immers slechts op een specifiek terrein van uw financiële processen een beoordeling nodig. Dan hoeven we niet zo diepgravend te onderzoeken en geeft de conclusie van de beoordelingsopdracht u voldoende zekerheid. Wel zo professioneel en u bent toch zeker van de belangrijke zaken.

acconavm voor al uw beoordelingsopdrachten

Hebt u interesse in een beoordelingsopdracht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze acconavm controlepraktijk. Wij kijken dan samen met u of een beoordelingsopdracht het juiste antwoord kan zijn op uw controlevraag en u ontvangt op korte termijn een aantrekkelijk aanbod.<< terug naar Controlepraktijk