Advies en accountancy

Advies bij het optimaliseren van uw bedrijfsvoering is welkom in iedere onderneming. Met alleen een scherpe geest en ondernemerszin komt u er niet. In- en externe veranderingen in uw bedrijfsomgeving vragen om voortdurende bijsturing en een heldere strategie. acconavm geeft u advies.

Advies bij strategie

Weten waarheen u wilt, een rode draad, door heel uw ondernemersambitie. Dat is één van de manieren, waarop we ondernemers begeleiden. We doen dit met: Het hele jaar rond.
Als ondernemer even stil staan bij uw ondernemingsdoelstelling op lange termijn én uw doelstellingen als persoon. Vanuit deze plannen, komen we samen tot een concreet stappenplan.

Waar wil ik over zo’n drie jaar staan? Wat wil ik realiseren, bereiken, waar wil ik me voor inzetten? Natuurlijk kunnen, of beter gezegd moeten, uw plannen worden bijgesteld. Door regelmatig overleg met uw acconavm adviseur, krijgt u praktisch advies zodat u steeds dichter bij uw ambities komt.

Omdat uw financiële administratie goed op orde is, kunnen we stappen in advies zetten. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • Hebt u uitbreidingsplannen? Investeringen?
  • Hoe krijgt u de financiering rond? Gaat u stapelen? Traditioneel of is crowdfunding het meest haalbaar?
  • Haalt u uw begroting? Kunt u uw rekening betalen? Hoe zit het met uw liquiditeitsplanning?
  • Hebt u advies nodig in uw personele organisatie?
  • Wat is de invloed van wet- en regelgeving en hoe speelt u daar op in?
  • Wat zijn kansen in uw branche?
  • Wilt u zaken doen met het buitenland?

Van plan naar realisatie

Samen brengen we de mogelijkheden en eventuele knelpunten in kaart. Met aandacht voor o.a. financiële prognoses (liquiditeit, investering en financiering), tussentijdse cijfers en fiscale optimalisatie werken we toe naar een praktisch advies dat aansluit bij uw specifieke situatie. Het realiseren van uw doelstellingen staat hierbij centraal.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan, of kom eens kennismaken in een van onze vestigingen.

Meer diensten

Naast accountancy biedt acconavm u meer. Informatie over onze diensten: belastingadvies, juridisch advies, corporate finance, werkgeversservice, accountantscontrole en personal finance.


Vraag een offerte aan