Jeugdzorg

Jeugdzorg

Praktijkkosten onderzoek huisartsen
praktijkkosten onderzoek huisartsen In juli 2017 heeft de NZa het praktijkkosten onderzoek huisartsen gepubliceerd. 213 huisartsen verspreid over kleine, middelgrote en grote praktijken hebben meegedaan aan het onderzoek. Hiermee geeft NZa aan dat het representatief is voor de huisartsenzorg in Nederland in het algemeen.

Lees meer
Klachten in de zorg
klachten in de zorg Hoeveel kwaliteit u ook biedt, ook een zorgorganisatie wordt geconfronteerd met klachten. Als zorgaanbieder hebt u de taak een aantal zaken goed te regelen.

Lees meer
Waarnemend tandarts, ondernemer of niet?
Waarnemend tandarts De Wet DBA – opvolger van de VAR –  roept nog diverse vragen op. Nu is er een uitspraak van de Rechtbank Gelderland over een waarnemend tandarts die jarenlang als zelfstandige werkzaam is bij één tandartspraktijk. Is hij nu wel of niet zelfstandig ondernemer?

Lees meer
Huurkosten van werkkamer in een huurwoning zijn fiscaal aftrekbaar
Huurkosten fiscaal aftrekbaar Hebt u een huurwoning met een werkkamer? De huurkosten van de werkkamer in een huurwoning zijn fiscaal aftrekbaar, aldus de Hoge Raad. Er geldt een aantal voorwaarden voor deze aftrekbaarheid, maar het lijkt erop dat huurders beter af zijn dan eigenwoningbezitters met een werkkamer.

Lees meer
Huisarts betaalt stagevergoeding voortaan zelf
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 wordt de huisarts gezien als werkgever van stagiairs in de praktijk. Stagevergoeding dient door de werkgever te worden voldaan. De SSFH zal de vergoeding voor de stagiairs aan de huisarts betalen.

Lees meer
De waarnemend huisarts na afschaffing van de VAR
Inmiddels is de VAR afgeschaft en vervangen door zogenaamde modelovereenkomsten. Ook voor de waarnemend huisarts zijn er modelovereenkomsten die op hem van toepassing zijn. Deze zijn door de LHV opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst.

Lees meer
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt binnenkort af, maar u werkt nog door? Ondernemers die nu bijna 60 jaar zijn, hebben vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten tot de leeftijd van 60 jaar. Ten tijde van het afsluiten van de verzekering was het de verwachting dat men zou stoppen met werken op 60-jarige leeftijd.

Lees meer
Het btw-risico van de kostenmaatschap
Medici die samenwerken, door bijvoorbeeld personeel te delen, maken vaak gezamenlijke kosten. Denk bijvoorbeeld aan de receptioniste in een praktijk van samenwerkende tandartsen.

Lees meer