Nieuwsbrieven Tuinbouw

Nieuwsbrief tuinbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Tuinbouw.

Juli 2022
Over SDE, vakantiekrachten, de BOR, nieuwe pachtnormen en algemene voorwaarden.
Februari 2022
Over herwaardering van landbouwgrond, energieprijzen en SDE-subsidie, wijzigingen arbeidsrecht en meer
December 2021
Over het nieuwe GLB, herwaardering van landbouwgrond, update coronasteun en meer
Maart 2021
Over seizoensarbeid, WOZ-aanslag, doelen stellen, het gesprek met de bank en meer
December 2020
Over keuzes maken, KIA, brexit, subsidie voor jonge landbouwers en meer