http://Melkvee%20agro%20accon%20avm
Onze kennis van en passie voor melkveehouderij

Melkvee

Vanaf 2023 stapsgewijze afbouw derogatienormen
Derogatie 2023 Sinds 2005 kunnen Nederlandse bedrijven meer stikstof uit dierlijke mest aanwenden dan de Europese norm: derogatie. Vanaf 2023 wordt dit in stappen afgebouwd en in 2026 komt het volledig tot een eind. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Ik vertel u er graag meer over.

Lees meer
Structurele samenwerking: de aandachtspunten en valkuilen
structureel Samenwerken De agrarische sector is aan stevige verandering onderhevig. De omgeving rondom uw bedrijf verandert. Uzelf en uw bedrijf wellicht ook. Samenwerken met een ander bedrijf kan soms uitkomst bieden. Het vinden van de juiste partner is dan essentieel. Hoe doet u dat? Waar let u op? Waar liggen kansen en bedreigingen? We vertellen het u in deze blog.

Lees meer
Zo verloopt het proces rondom PAS-melders
PAS-melders Hebt u een PAS-melding gedaan? Dan kan u deze melding laten legaliseren. In de Wet stikstofvermindering en natuurverbetering (Wsn) is namelijk vastgelegd dat alle PAS-melders worden gelegaliseerd. Om dit te realiseren is er meer ‘stikstofruimte’ nodig. Maar een oplossing hiervoor is er nog niet. Wat betekent dit voor u? In deze blog leest u hier meer over.

Lees meer
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Nieuw GLB We staan in Nederland voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op deze uitdagingen en zet in op kennis, innovatie, investering, netwerken en samenwerken. Dit is wat we er tot nu toe over weten.

Lees meer
Hoe gaat het verder met de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?
BOR Onlangs bracht het Centraal Plan Bureau (CPB) haar evaluatierapport uit over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een belangrijk onderzoek. Want veel familiebedrijven in de agrarische sector maken gebruik van de BOR. Is het straks nog mogelijk om zonder heffing van schenk- of erfbelasting uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen?

Lees meer
Stoppersregelingen voor veehouders
Stoppersregeling veehouderij Volgens de stikstofplannen moet er een structurele verlaging van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden komen. Hiervoor zijn er twee conceptregelingen bekend gemaakt voor veehouders die vrijwillig willen stoppen. Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede ronde van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). We leggen u uit hoe deze regelingen er op dit moment uitzien.

Lees meer
Welke vakantiekrachten zet u in deze zomer?
Iedere zomer is het weer een uitdaging: vakantiekrachten inzetten. Voor sommige bedrijven is het de drukste periode van het jaar. Bij het aanstellen van vakantiekrachten is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden met bijbehorende regels en aandachtspunten.

Lees meer
Zo kunt u besparen met de SDE++ subsidie
SDE++-subsidie Gaat u investeren in zonnepanelen of andere CO₂-besparende technieken? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). U hebt van 28 juni t/m 6 oktober de kans om deze aan te vragen. Ik vertel u alles over de voordelen, voorwaarden en aandachtspunten van de SDE++.

Lees meer
Dit is wat we voorlopig weten over de stikstofaanpak
Stikstofplannen Op 10 juni 2022 stuurde de minister voor Natuur en Stikstof een brief aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft minister Van der Wal over de maatregelen die zij nodig acht voor de natuur, water en klimaatdoelen. Daarnaast presenteerde Landbouwminister Staghouwer een plan dat agrarisch ondernemers perspectief moet bieden. In dit artikel nemen we u mee in wat er tot nu toe bekend is over deze aanpak.

Lees meer
Update fosfaatrechten: afromingspercentage verlaagd én afromingsvrij leasen
Positief nieuws voor agrarisch ondernemers die te maken hebben met fosfaatrechten. Op 26 en 29 april jl. is namelijk de wet- en regelgeving hierover gewijzigd. Het afromingspercentage is nu 10 procent en u kunt afromingsvrij leasen. Ook kunt u de heen- en teruglease van fosfaatrechten in één keer melden. Ik leg u graag meer uit over deze wijzigingen.

Lees meer