Onze kennis van en passie voor de sector intensief

Intensief

Structurele samenwerking: de aandachtspunten en valkuilen
structureel Samenwerken De agrarische sector is aan stevige verandering onderhevig. De omgeving rondom uw bedrijf verandert. Uzelf en uw bedrijf wellicht ook. Samenwerken met een ander bedrijf kan soms uitkomst bieden. Het vinden van de juiste partner is dan essentieel. Hoe doet u dat? Waar let u op? Waar liggen kansen en bedreigingen? We vertellen het u in deze blog.

Lees meer
Financiering voor uw intensieve veehouderij: Let op het duurzaamheidsaspect
duurzaamheid intensieve veehouderij Wilt u binnenkort een investering doen in uw varkens- of pluimveehouderij waarvoor u een financiering van een bank nodig hebt? Sinds enige tijd willen financierders naast de financiële en technische cijfers, ook meer informatie over duurzaamheid binnen uw bedrijf. Wat is duurzaamheid nu precies? En wat betekent dit concreet voor uw financieringsaanvraag? Ik leg het u graag uit.

Lees meer
Zo krijgt u inzicht in de liquiditeit van uw varkenshouderij
Liquiditeit varkenshouderij Het is een moeilijke tijd in de varkenshouderij. De hoge kosten voor voer en energie wegen zwaar. Ondanks de relatief hoge varkensprijzen en licht gedaalde mestafzetkosten, blijft het rendement laag. Daarbij komen nog de onzekerheden rond de stikstofplannen en de Afrikaanse varkenspest. Dit alles zal ongetwijfeld voelbaar zijn in uw bedrijf. Hoe zorgt u onder deze omstandigheden toch voor voldoende liquiditeitsruimte?

Lees meer
Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
Nieuw GLB We staan in Nederland voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur en milieu. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) richt zich op deze uitdagingen en zet in op kennis, innovatie, investering, netwerken en samenwerken. Dit is wat we er tot nu toe over weten.

Lees meer
Hoe gaat het verder met de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?
BOR Onlangs bracht het Centraal Plan Bureau (CPB) haar evaluatierapport uit over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een belangrijk onderzoek. Want veel familiebedrijven in de agrarische sector maken gebruik van de BOR. Is het straks nog mogelijk om zonder heffing van schenk- of erfbelasting uw bedrijf over te dragen aan uw kinderen?

Lees meer
Openstelling subsidieregeling Hoogwaardige mestverwerking
Hoogwaardige mestverwerking Op 18 juli 2022 zou de nieuwe subsidieregeling opengaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): Hoogwaardige mestverwerking (HMV). Dit is uitgesteld tot naar verwachting na de zomer van 2022. Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor uw investering in een nieuwe, hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie of voor de verbouwing van een bestaande installatie.

Lees meer
Stoppersregelingen voor veehouders
Stoppersregeling veehouderij Volgens de stikstofplannen moet er een structurele verlaging van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden komen. Hiervoor zijn er twee conceptregelingen bekend gemaakt voor veehouders die vrijwillig willen stoppen. Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de tweede ronde van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen (MGA-2). We leggen u uit hoe deze regelingen er op dit moment uitzien.

Lees meer
Welke vakantiekrachten zet u in deze zomer?
Iedere zomer is het weer een uitdaging: vakantiekrachten inzetten. Voor sommige bedrijven is het de drukste periode van het jaar. Bij het aanstellen van vakantiekrachten is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden met bijbehorende regels en aandachtspunten.

Lees meer
Dit is wat we voorlopig weten over de stikstofaanpak
Stikstofplannen Op 10 juni 2022 stuurde de minister voor Natuur en Stikstof een brief aan de Tweede Kamer. Hierin schrijft minister Van der Wal over de maatregelen die zij nodig acht voor de natuur, water en klimaatdoelen. Daarnaast presenteerde Landbouwminister Staghouwer een plan dat agrarisch ondernemers perspectief moet bieden. In dit artikel nemen we u mee in wat er tot nu toe bekend is over deze aanpak.

Lees meer
Voorschot voor de uitkering van betalingsrechten 2022
voorschot betalingsrechten Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde Opgave (GO)? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Het gaat om 270 euro per hectare met een betalingsrecht.

Lees meer