http://Fruitteelt%20Agro%20Acconavm
Onze kennis van en passie voor fruitteelt en boomkwekerij

Fruitteelt en boomkwekerij

Voorschot voor de uitkering van betalingsrechten 2022
voorschot betalingsrechten Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in de Gecombineerde Opgave (GO)? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Het gaat om 270 euro per hectare met een betalingsrecht.

Lees meer
“Juist nú staan we naast de ondernemer”
Er is nogal wat aan de hand in de wereld. In hoeverre beïnvloeden deze ontwikkelingen bedrijven in de agrarische sector? En welke specifieke thema’s spelen er op dit moment in de agrosector? Bij acconavm zijn de collega’s goed op de hoogte van de ontwikkelingen, in deze blog geef ik u graag een overzicht van zaken die ook op úw bedrijfsvoering van toepassing kunnen zijn.

Lees meer
Per 2023 ‘vestigingssteun’ voorwaarde voor steun jonge landbouwers
vestigingssteun jonge landbouwers Net als in eerdere jaren kunnen jonge landbouwers ook dit jaar in aanmerking komen voor een extra toeslag op de betalingsrechten. Maar met het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023 verandert volgend jaar deze steun aan jonge landbouwers. Hoe dit er exact uit gaat zien en de voorwaarden hiervoor zijn nog niet bekend. Wat al wél bekend is, vertel ik u in deze blog.

Lees meer
Kalenderjaarregeling voor meewerkende kinderen
Kalenderjaarregeling Werken uw kinderen (tijdelijk) mee in uw bedrijf tegen een vergoeding? En wilt u deze vergoeding opnemen als arbeidskosten in uw jaarrekening? Dan bent u verplicht hiervan een opgave te doen aan de Belastingdienst. U kunt dan gebruikmaken van de Kalenderjaarregeling (KJ-regeling). Ontdek of u in aanmerking komt voor de KJ-regeling.

Lees meer
Cafetariaregeling en Piekarbeid 2022
Piekarbeid en cafetariaregeling Ook voor 2022 en 2023 is de Cafetariaregeling behouden door afspraken tussen LTO Nederland en de Belastingdienst. U kunt voor uw internationale werknemers in eigen dienst de zogenaamde extraterritoriale kosten fiscaal gunstig uitruilen met brutoloon. Indien u te maken hebt met piekperioden in uw behoefte aan arbeid en u wilt hiervoor extra personeel inzetten, kan de regeling Piekarbeid u uitkomst bieden.

Lees meer
Hoge energieprijzen mogelijk gevolgen voor uw SDE-subsidie
energiekosten SDE Het is u vast niet ontgaan: van veel zaken zijn de prijzen enorm gestegen. Zeker de door het dak schietende energieprijzen zijn volop in het nieuws. Hebt u als ondernemer SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) ontvangen? Dan kunnen deze prijsstijgingen gevolgen voor u hebben. Ik vertel u graag wat u kunt verwachten.

Lees meer
Subsidieregelingen groen-economisch herstel: investeren en samenwerken
Investeren in groen-economisch herstel Vanaf 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022 zijn er eenmalig twee landelijke subsidieregelingen beschikbaar vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF): ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’. Met deze subsidies kunt u uw landbouwbedrijf voorbereiden op de toekomst.

Lees meer
Wanneer is herwaarderen van landbouwgrond interessant?
Herwaarderen landbouwgrond Herwaarderen van landbouwgrond is mogelijk als zich een bijzondere omstandigheid voordoet. Vaak speelt het aangaan van een samenwerkingsverband of het wijzigen van de voorwaarden van een reeds bestaand samenwerkingsverband hierbij een rol, zoals blijkt uit de casus van vader Bas en zoon Freek.

Lees meer
Controle arbeidsinspectie: hebt u het basiscontract en de RI&E op orde?
Controle arbeidsinspectie Al enige tijd geleden is de Arbowet gewijzigd. Het doel: dat u als werkgever samen met uw werknemers kijkt naar de arbeidsomstandigheden en de preventie van arbeidsongevallen verbetert. Twee verplichte documenten zijn een basiscontract en een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In deze blog vertel ik u hier meer over.

Lees meer
Agrariër, wij helpen u bij de BGT-check van uw percelen
BGT-check Als agrariër hebt u waarschijnlijk al gehoord van de BGT-check. Inmiddels ontving zo’n tachtig procent van de ondernemers een uitnodiging van de RVO om de check in te vullen. De rest van de bedrijven zal na de Gecombineerde Opgave van 2022 een uitnodiging ontvangen. De afgelopen maanden kregen vooral bedrijven in Midden- en Zuid-Nederland het verzoek de BGT-check te doen. Na ontvangst heeft u zes weken de tijd om te reageren.

Lees meer