Nieuwsbrieven Akkerbouw

akkerbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsbrieven Akkerbouw.

Februari 2022
Over stikstofnormen, investeren in uw akkerbouwbedrijf, herwaardering van landbouwgrond en meer
December 2021
Over samenwerking in de akkerbouw, het nieuwe GLB, herwaardering van landbouwgrond en meer
September 2021
Over de TVL, uw familiebedrijf, vooruitblikken op Prinsjesdag en daarna, Inspectie SZW en meer
Juli 2021
Over grondgebruik, omschakelen naar biologisch, TVL, eHerkenning en meer
Maart 2021
Over de brede weersverzekering, WOZ-aanslag, faunaschade, liquiditeit en meer
November 2020
Over samenwerken, extreem weer, herwaardering van landbouwgrond, TVL en meer
Mei 2020 - Extra update
Over tegemoetkoming aardappeltelers, voorschot betalingsrechten en overbruggingskrediet voor kleine ondernemers
Mei 2020
Over frietaardappels, SDE+, Gecombineerde Opgave, PAS. noodpakket en meer
Maart 2020
Over steunmaatregelen agro, de gecombineerde opgave, coronanieuws, gebruiksnormen stikstof en fosfaat en contracten