Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Vanaf 2023 stapsgewijze afbouw derogatienormen
Derogatie 2023 Sinds 2005 kunnen Nederlandse bedrijven meer stikstof uit dierlijke mest aanwenden dan de Europese norm: derogatie. Vanaf 2023 wordt dit in stappen afgebouwd en in 2026 komt het volledig tot een eind. Wat betekent dit voor uw bedrijf? Ik vertel u er graag meer over.

Lees meer
Studiekosten werknemers: per 1 augustus 2022 voor rekening werkgever
Studiekosten werknemers Per 1 augustus is een nieuwe wet ingegaan waardoor u als werkgever de kosten van bepaalde opleidingen niet langer kan terugvragen van werknemers. Het gaat om de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Lees meer
Structurele samenwerking: de aandachtspunten en valkuilen
structureel Samenwerken De agrarische sector is aan stevige verandering onderhevig. De omgeving rondom uw bedrijf verandert. Uzelf en uw bedrijf wellicht ook. Samenwerken met een ander bedrijf kan soms uitkomst bieden. Het vinden van de juiste partner is dan essentieel. Hoe doet u dat? Waar let u op? Waar liggen kansen en bedreigingen? We vertellen het u in deze blog.

Lees meer
Uw Gecombineerde Opgave wijzigen? TAN-code benodigd!
2020 Gecombineerde Opgave Wilt u iets wijzigen aan de Gecombineerde Opgave die u hebt ingediend? Of wilt u iets anders aanpassen bij de RVO? Sinds 28 juni kunt u dit niet meer digitaal ondertekenen met eHerkenning. U hebt hiervoor een TAN-code nodig. Die kunt u zelf bij de RVO aanvragen. In dit artikel vertellen we u er meer over.

Lees meer
Financiering voor uw intensieve veehouderij: Let op het duurzaamheidsaspect
duurzaamheid intensieve veehouderij Wilt u binnenkort een investering doen in uw varkens- of pluimveehouderij waarvoor u een financiering van een bank nodig hebt? Sinds enige tijd willen financierders naast de financiële en technische cijfers, ook meer informatie over duurzaamheid binnen uw bedrijf. Wat is duurzaamheid nu precies? En wat betekent dit concreet voor uw financieringsaanvraag? Ik leg het u graag uit.

Lees meer
Let op: dien op tijd uw vaststelling van TVL Q2 2021 in
TVL Q2 2021 Hebt u TVL Q2 2021 aangevraagd? Dan dient u nu uw werkelijke omzet door te geven aan de RVO. Doe dit uiterlijk 20 juli 2022. Daarna is dit niet meer mogelijk. Deze vaststelling is nodig om uw definitieve subsidie te bepalen. In deze blog vertel ik wat u kunt verwachten en waar u op kunt rekenen.

Lees meer
Zo verloopt het proces rondom PAS-melders
PAS-melders Hebt u een PAS-melding gedaan? Dan kan u deze melding laten legaliseren. In de Wet stikstofvermindering en natuurverbetering (Wsn) is namelijk vastgelegd dat alle PAS-melders worden gelegaliseerd. Om dit te realiseren is er meer ‘stikstofruimte’ nodig. Maar een oplossing hiervoor is er nog niet. Wat betekent dit voor u? In deze blog leest u hier meer over.

Lees meer
Kostprijs aardappelteelt in 2022
De prijzen van grondstoffen zijn in de afgelopen maanden wereldwijd enorm gestegen. Tevens is er sprake van een grillig prijsverloop en worden veelal dagprijzen gehanteerd. Ook in de teelt van consumptieaardappelen is dit van toepassing. De kostprijs van een hectare of kilogram aardappelen stijgt enorm. Wat betekent dit voor u als teler? In deze blog leg ik u de cijfers uit en geef ik advies over hoe u kunt inspelen op deze enorme kostprijsstijging.

Lees meer
Zo krijgt u inzicht in de liquiditeit van uw varkenshouderij
Liquiditeit varkenshouderij Het is een moeilijke tijd in de varkenshouderij. De hoge kosten voor voer en energie wegen zwaar. Ondanks de relatief hoge varkensprijzen en licht gedaalde mestafzetkosten, blijft het rendement laag. Daarbij komen nog de onzekerheden rond de stikstofplannen en de Afrikaanse varkenspest. Dit alles zal ongetwijfeld voelbaar zijn in uw bedrijf. Hoe zorgt u onder deze omstandigheden toch voor voldoende liquiditeitsruimte?

Lees meer
Voorkom verrassingen: controleer uw algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Bij een juridisch geschil tussen twee partijen stelt bijna iedere jurist als eerste de vraag: ‘Maakt u gebruik van algemene voorwaarden?’. Dit geeft maar aan hoe belangrijk dit is. Ik adviseer u om altijd gebruik te maken van algemene voorwaarden. In deze blog vertel ik u graag meer over het belang ervan en wat de juristen van acconavm hierin voor u kunnen betekenen.

Lees meer