Uw ambitie en strategie als uitgangspunt

Agro

Ledencertificaten FrieslandCampina omzetten in melkcertificaten? Doe dit vóór 8 januari 2023
melkcertificaten Als melkveehouder hebt u, als u melk levert aan FrieslandCampina, melkcertificaten nodig. Nu het jaar 2022 bijna achter ons ligt, is het belangrijk om te kijken naar de hoeveelheid melk die u hebt geleverd in 2022. Is dit méér dan uw referentieperiode bij FrieslandCampina? Dan moet u extra melkcertificaten kopen. Ook in 2022 heeft FrieslandCampina het mogelijk gemaakt om deze extra melkcertificaten te financieren met de ledenobligaties-vast. In deze blog vertel ik u er graag meer over.

Lees meer
Voorkom dat u meer belasting betaalt door hogere melkprijs in 2022
liquiditeit melkvee In 2022 is de melkprijs flink gestegen: zo’n 8 tot 10 eurocent per geleverde kilogram melk. Het is aannemelijk dat uw inkomen als melkveehouder hierdoor stijgt, ondanks de hogere kosten. Dit extra inkomen betekent ook dat u meer belasting moet betalen. Denk er nu over na wat u kunt doen om dit te beperken. Ik geef u graag een aantal tips.

Lees meer
Investeren in zonnepanelen met EIA of ISDE
zonnepanelen ISDE EIA Momenteel stijgen diverse kosten explosief. Ongeacht in welke sector u actief bent. Vooral ook energiekosten zijn enorm hoog. Eén manier om deze kosten te drukken is door zonnepanelen te gebruiken. Maar investeren in zonnepanelen kan impact hebben op de liquiditeitsstroom van uw bedrijf. Gelukkig zijn er regelingen die u kunnen helpen. In deze blog vertel ik u meer over de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).

Lees meer
Openstelling LBV waarschijnlijk vooruitgeschoven naar 2023
LBV Wellicht herinnert u zich nog het concept van de landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV). Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte dit concept afgelopen zomer bekend. Dit zou tot een structurele verlaging van stikstofdepositie moeten leiden.

Lees meer
Zo behoudt of creëert u voldoende liquiditeitsruimte in uw veehouderij
Luchtwassers Maatlat Duurzame Veehouderij Voldoende liquiditeitsruimte is belangrijk voor uw onderneming. Op korte termijn hebt u het nodig om uw rekeningen te betalen. Op lange termijn hebt u het nodig om prijsdalen op te vangen, zoals we de afgelopen jaren hebben gekend. Ook op dit moment doet u er goed aan voldoende liquiditeitsruimte te hebben.

Lees meer
Investeringsregeling POP3+ 2022 opent in december 2022
POP3 2022 investeren De investeringsregeling POP3+ 2022 is een nieuwe regeling, gebaseerd op de subsidie Investeren in groen-economisch herstel. De aanvraagperiode voor POP3+ 2022 loopt van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. Hebt u investeringsplannen?

Lees meer
Wettelijk minimumloon omhoog: ontdek hoe u hierop anticipeert
minimumloon omhoog Een van de (Prinsjesdag)maatregelen voor koopkrachtbehoud is een verhoging van het wettelijk minimumloon. Ik vertel u graag wat dit voor u en uw onderneming betekent – én wat u kunt doen om hierop optimaal voorbereid te zijn.

Lees meer
Behoud overzicht in uw akkerbouwbedrijf met een liquiditeitsprognose
akkerbouwer liquiditeitsprognose Prijzen stijgen razendsnel en ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Gelukkig geldt dat ook voor sommige productprijzen. Dit zorgt er echter wel voor dat u mogelijk eerst meer geld moet uitgeven voordat er – hopelijk – ook wat meer binnenkomt. Reden genoeg om (ook) dit jaar een liquiditeitsprognose te maken. Zo houdt u regie over uw financiën en komt u komend jaar niet voor verrassingen te staan.

Lees meer
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR): hoe gaat het verder?
Taxplanning Overweegt u om in de (nabije) toekomst uw familiebedrijf over te dragen? Dan maakt de BOR het mogelijk om uw ondernemingsvermogen en aanmerkelijkbelangaandelen fiscaal vriendelijk over te laten gaan naar uw bedrijfsopvolger. De regeling moet de continuïteit van ondernemingen stimuleren en een buitensporige belastingdruk bij schenken of overlijden voorkomen. Maar de regeling gaat mogelijk op de schop in 2023. Lees hoe dat zit.

Lees meer