Team juridisch advies

Team juridisch advies

Onze juristen zorgen ervoor dat u prettig kunt ondernemen, zonder toekomstige verrassingen. Zij staan u bij in juridische conflicten, en helpen u om deze in de toekomst te voorkomen. Reken op deskundig advies over onder meer ondernemingsrecht, agrarisch recht en ruimtelijke ordening en arbeidsrecht. Met een jurist van acconavm aan uw zijde weet u altijd waar u aan toe bent én staat u sterk.

Ontslag met wederzijds goedvinden: hoe pakt u dat aan?
ontslag met wederzijds goedvinden Ontslag met wederzijds goedvinden, de vaststellingsovereenkomst, de beëindigingsovereenkomst, allemaal termen waarmee hetzelfde wordt bedoeld. Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is verreweg de meest gebruikte manier om samen met de medewerker tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen. In deze blog geven we u een praktisch stappenplan bij ontslag met wederzijds goedvinden.

Lees meer
Pacht en betalingsrechten
pacht betalingsrechten (Ver)pacht u grond? Dan hebt u waarschijnlijk een pachtovereenkomst opgesteld. Maar wat als u onenigheid krijgt over de betalingsrechten? Een recente zaak laat zien hoe (vervelend) het kan lopen. Het pachthof onderzocht of een pachter schadeplichtig is als hij verzuimt betalingsrechten aan te vragen. Lees hoe de zaak verliep én ontdek hoe u een dergelijke strijd voorkomt.

Lees meer
Verrekening geldsommen met melkgeld: mag dat?
verrekening geldsommen In het kader van het fosfaatreductieplan zijn veel geldsommen − een soort van boetes − aan veehouders opgelegd. De overheid verrekent deze geldsommen met het melkgeld. Maar kan dat eigenlijk wel zomaar?

Lees meer
Tien aandachtspunten bij het inlenen van (buitenlandse) arbeidskrachten
internationale arbeidskrachten In veel sectoren is er een groot tekort aan vakmensen. Ondernemingen kiezen er daarom vaak voor om buitenlandse arbeidskrachten in te lenen via een uitzendbureau. Het werken met buitenlands personeel is echter aan veel nationale en internationale wetten en regels gebonden. In deze blog zetten we tien aandachtspunten voor u op een rij.

Lees meer
De nieuwe stikstofaanpak: iets meer duidelijkheid
stikstofaanpak Eind april kwam minister Schouten met belangrijk nieuws over de stikstofaanpak. Er werd aangekondigd dat ruim vijf miljard euro beschikbaar komt voor diverse maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen. Inmiddels is ook het eindrapport van de Commissie Remkes gepubliceerd. De nieuwe stikstofaanpak wordt zo weer iets duidelijker. Ik neem u graag even mee in de ontwikkelingen.

Lees meer
Kunt u vertrouwen op een principebesluit?
principebesluit Stel: u wilt uw veehouderij uitbreiden. In plaats van direct een sprong in het diepe te nemen met een langdurige en kostbare vergunningsaanvraag, kunt u een principeverzoek indienen, ook wel een haalbaarheidstoets genoemd. Daarmee kunt u eerst aftasten wat de overheid van uw plan vindt. Maar kunt u vervolgens dan ook vertrouwen op het principebesluit?

Lees meer
PAS(s)en(de) schadevergoeding?
PAS schadevergoeding Op 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Voor veel bedrijven zijn de gevolgen groot. Door nieuwe regelgeving moeten zij hun bedrijfsvoering aanpassen. Of denk aan de vertraging die is ontstaan in de vergunningsverlening. Is het mogelijk om deze schade te verhalen op de overheid?

Lees meer
Rechter schuift bezwaren tegen zonnepark terzijde
bezwaren tegen zonnepark De vraag naar duurzame energie neemt toe. Bij de realisatie van windmolenparken komen klachten van omwonenden regelmatig voor, in het geval van zonneparken is dit een minder bekend fenomeen. Hoe gaat een rechter met deze klachten van omwonenden om? Ik bespreek een vonnis van de rechtbank Gelderland. De drempel blijkt behoorlijk hoog en de rechter vernietigt niet snel een afgegeven vergunning. Dit maakt het voor agrariërs nog interessanter om op een deel van hun grond een zonnepark te (laten) exploiteren.  

Lees meer
De kunst van het kwalificeren van een overeenkomst
kwalificeren van een overeenkomst Is er sprake van een pachtovereenkomst? Daarover deed de Hoge Raad in december 2019 uitspraak. In het Burgerlijk Wetboek staat heel duidelijk omschreven wanneer sprake is van een pachtovereenkomst. En dan is het eigenlijk heel simpel. Voldoet een overeenkomst aan deze voorwaarden, ook al zijn de intenties van de partijen anders, dan is toch sprake van een pachtovereenkomst.

Lees meer
Stikstof: rechtbank heeft meer oog voor belangen agrariër!
belangen agrariër Met het akkoord over de nieuwe beleidsregels en het intreden van de Spoedwet aanpak stikstof lijkt langzamerhand wat meer beweging te komen in de vergunningsverlening. Ook de rechtspraak sluit aan op deze ontwikkelingen. Vooral de rechtbank Oost-Brabant laat zien dat er ook alternatieven zijn voor een algehele afwijzing of vernietiging van de vergunning.

Lees meer