Marvin Gerritsen (Junior Juridisch Adviseur)

Marvin Gerritsen

Marvin Gerritsen is Junior Juridisch Adviseur en werkt sinds 2018 voor acconavm. Zijn studieachtergrond: bedrijfseconomie en rechten. Dankzij deze stevige basis is Marvin multi-inzetbaar. Hij richt zich op agrarisch recht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en bestuursrecht. Marvin blinkt uit in betrokkenheid, specialistische én algemene vakkennis. Een aanwinst voor elke ondernemer!

Verrekening geldsommen met melkgeld: mag dat?
verrekening geldsommen In het kader van het fosfaatreductieplan zijn veel geldsommen − een soort van boetes − aan veehouders opgelegd. De overheid verrekent deze geldsommen met het melkgeld. Maar kan dat eigenlijk wel zomaar?

Lees meer
De nieuwe stikstofaanpak: iets meer duidelijkheid
stikstofaanpak Eind april kwam minister Schouten met belangrijk nieuws over de stikstofaanpak. Er werd aangekondigd dat ruim vijf miljard euro beschikbaar komt voor diverse maatregelen om de stikstofdepositie terug te dringen. Inmiddels is ook het eindrapport van de Commissie Remkes gepubliceerd. De nieuwe stikstofaanpak wordt zo weer iets duidelijker. Ik neem u graag even mee in de ontwikkelingen.

Lees meer
Kunt u vertrouwen op een principebesluit?
principebesluit Stel: u wilt uw veehouderij uitbreiden. In plaats van direct een sprong in het diepe te nemen met een langdurige en kostbare vergunningsaanvraag, kunt u een principeverzoek indienen, ook wel een haalbaarheidstoets genoemd. Daarmee kunt u eerst aftasten wat de overheid van uw plan vindt. Maar kunt u vervolgens dan ook vertrouwen op het principebesluit?

Lees meer
PAS(s)en(de) schadevergoeding?
PAS schadevergoeding Op 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Voor veel bedrijven zijn de gevolgen groot. Door nieuwe regelgeving moeten zij hun bedrijfsvoering aanpassen. Of denk aan de vertraging die is ontstaan in de vergunningsverlening. Is het mogelijk om deze schade te verhalen op de overheid?

Lees meer
Rechter schuift bezwaren tegen zonnepark terzijde
bezwaren tegen zonnepark De vraag naar duurzame energie neemt toe. Bij de realisatie van windmolenparken komen klachten van omwonenden regelmatig voor, in het geval van zonneparken is dit een minder bekend fenomeen. Hoe gaat een rechter met deze klachten van omwonenden om? Ik bespreek een vonnis van de rechtbank Gelderland. De drempel blijkt behoorlijk hoog en de rechter vernietigt niet snel een afgegeven vergunning. Dit maakt het voor agrariërs nog interessanter om op een deel van hun grond een zonnepark te (laten) exploiteren.  

Lees meer
De kunst van het kwalificeren van een overeenkomst
kwalificeren van een overeenkomst Is er sprake van een pachtovereenkomst? Daarover deed de Hoge Raad in december 2019 uitspraak. In het Burgerlijk Wetboek staat heel duidelijk omschreven wanneer sprake is van een pachtovereenkomst. En dan is het eigenlijk heel simpel. Voldoet een overeenkomst aan deze voorwaarden, ook al zijn de intenties van de partijen anders, dan is toch sprake van een pachtovereenkomst.

Lees meer
Stikstof: rechtbank heeft meer oog voor belangen agrariër!
belangen agrariër Met het akkoord over de nieuwe beleidsregels en het intreden van de Spoedwet aanpak stikstof lijkt langzamerhand wat meer beweging te komen in de vergunningsverlening. Ook de rechtspraak sluit aan op deze ontwikkelingen. Vooral de rechtbank Oost-Brabant laat zien dat er ook alternatieven zijn voor een algehele afwijzing of vernietiging van de vergunning.

Lees meer
Windmolens en pacht – aan wie komt de opbrengst toe?
Windmolens en pacht Hoewel het aantal windmolens sterk toeneemt, blijkt dat het juridische kader nog steeds niet helemaal is ingekleurd. Zeer regelmatig komen dan ook interessante uitspraken voorbij die het bespreken waard zijn. Hieruit blijkt dat een juridische overeenkomst veel leed kan voorkomen.

Lees meer