Lubbert van Dellen (Commercieel Directeur)

Lubbert van Dellen Bloggerprofiel

Lubbert van Dellen is zeer betrokken bij de agrarische sector, met name bij de melkveehouders en akkerbouwers, zijn roots liggen immers hier. Zijn specifieke kennis, gecombineerd met zijn enorme netwerk en ervaring deelt hij graag, zowel met agro-ondernemers en andere klanten in food&agri, onze adviseurs, bestuurders van multinationals en landelijke politici. Altijd met het belang van de sector voor ogen.

Stikstofbeleid: niet saneren, maar innoveren!
Stikstofbeleid innoveren Het stikstofbeleid: het blijft een veelbesproken thema. Vooral in de agrosector. In een brandbrief aan de ministers Christianne van der Wal (Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) schreven emeritus-hoogleraar Rudy Rabbinge en ik dat het beleid serieus moet worden aangepast. Daarnaast sturen we aan op een realistischer én beter houdbaar beleid.

Lees meer
“Juist nú staan we naast de ondernemer”
Er is nogal wat aan de hand in de wereld. In hoeverre beïnvloeden deze ontwikkelingen bedrijven in de agrarische sector? En welke specifieke thema’s spelen er op dit moment in de agrosector? Bij acconavm zijn de collega’s goed op de hoogte van de ontwikkelingen, in deze blog geef ik u graag een overzicht van zaken die ook op úw bedrijfsvoering van toepassing kunnen zijn.

Lees meer
De UBO: een verrassend mooie aanleiding voor een goed gesprek!
UBO aanleiding goed gesprek Mijn eerste indruk van het nieuwe UBO-register was: “Weer zo’n verplichting” en “Waarom nu?”. Maar, in gesprek met ondernemers kwam al snel naar voren dat gesprekken over het registreren van de UBO ook de aandacht vestigen op andere vraagstukken. Zijn de huidige bedrijfsstructuur én winstverdeling bijvoorbeeld nog wel passend?

Lees meer
Maak het verschil: sorteer tijdig voor!
Lubbert van Dellen - Accon avm webinar 572 - website De toekomst ligt voor u! Maar uw fundament ligt in het verleden en is vaak bepaald door keuzes die u of uw voorgangers eerder hebben gemaakt, binnen de mogelijkheden die er toen waren. Maar: is uw onderneming voorbereid op de toekomst? Wat is nu écht belangrijk? Verdienmodel, melkprijs en rendement Het verdienmodel is het laatste jaar een uitdaging geworden, met name door een daling van de melkprijs (door corona versterkt). We zien ondernemers het verschil maken met diverse plus-melkstromen en

Lees meer
Prinsjesdag 2020: wat vraagt het van uw veerkracht?
prinsjesdag Prinsjesdag 2020 komt eraan. Een Prinsjesdag in een uitzonderlijke tijd. De invulling van de dag zelf ziet er anders uit dan normaal, maar hoe zit het met de plannen die op 15 september gepresenteerd worden? Wat betekent dit voor u als ondernemer? Ik blik samen met u vooruit op de aankomende wijzigingen en hoe u daar als ondernemer slim op inspeelt.

Lees meer
Anticipeer strategisch op de grondslagverbreding belasting en stikstof
anticipeer strategisch - webinar Lubbert van Dellen In de pers is veel aandacht geweest voor de stikstofbrief van 24 april jl. (langetermijnbeleid stikstof), 8 mei jl. (voermaatregelen) en 18 mei jl. (bron maatregelen stallen open). Minstens zo belangrijk is het CPB-rapport en de aansluitende Kamerbrief van 18 mei jl. over een ‘beter belastingstelsel’. De kern van die Kamerbrief is dat de overheid op zoek is naar mogelijkheden om de belastinginkomsten te verhogen. Niet door tarieven te verhogen, maar door met de huidige tarieven meer vermogen/winst te kunnen

Lees meer
Extra krediet voor landbouwers: verruimde borgstellingskrediet
Borgstellingskrediet voor de Landbouw Op 18 maart jl. is het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) verruimd vanwege de coronacrisis. Als landbouwondernemer kunt u via het BL extra financiering aanvragen. Dit staat los van de mogelijkheden voor uitstel van aflossingsverplichting. Lees waarop u kunt letten bij het BL.

Lees meer
Prinsjesdag: Klimaatakkoord en belastingen zetten boeren onder druk
Agrariërs hoopten op lastenverlichting en méér ruimte voor duurzame investeringen. Op Prinsjesdag bleek dat de belastingdruk voor zelfstandigen stijgt. Tegelijk wordt een bv oprichten interessanter en kunnen agrariërs rekenen op duurzame investeringskansen. Ik maak de balans op: voelt Prinsjesdag voor agrariërs als een warm bad, of een koude douche?

Lees meer
Agro uitzonderingen in geding?
Kijkend naar mijn agenda en de hoeveelheid telefoontjes vanuit het ministerie van Economische Zaken, is vast te stellen dat uitzonderingen voor de agrarische sector in Nederland in het geding zijn.

Lees meer