Lubbert van Dellen (Regiodirecteur)

Lubbert van Dellen is zeer betrokken bij de agrarische sector, met name bij de melkveehouders en akkerbouwers, zijn roots liggen immers hier. Zijn specifieke kennis, gecombineerd met zijn enorme netwerk en ervaring deelt hij graag, zowel met agro-ondernemers en andere klanten in food&agri, onze adviseurs, bestuurders van multinationals en landelijke politici. Altijd met het belang van de sector voor ogen.

Anticipeer strategisch op de grondslagverbreding belasting en stikstof
anticipeer strategisch - webinar Lubbert van Dellen In de pers is veel aandacht geweest voor de stikstofbrief van 24 april jl. (langetermijnbeleid stikstof), 8 mei jl. (voermaatregelen) en 18 mei jl. (bron maatregelen stallen open). Minstens zo belangrijk is het CPB-rapport en de aansluitende Kamerbrief van 18 mei jl. over een ‘beter belastingstelsel’. De kern van die Kamerbrief is dat de overheid op zoek is naar mogelijkheden om de belastinginkomsten te verhogen. Niet door tarieven te verhogen, maar door met de huidige tarieven meer vermogen/winst te kunnen

Lees meer
Extra krediet voor landbouwers: verruimde borgstellingskrediet
Borgstellingskrediet voor de Landbouw Op 18 maart jl. is het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) verruimd vanwege de coronacrisis. Als landbouwondernemer kunt u via het BL extra financiering aanvragen. Dit staat los van de mogelijkheden voor uitstel van aflossingsverplichting. Lees waarop u kunt letten bij het BL.

Lees meer
Prinsjesdag: Klimaatakkoord en belastingen zetten boeren onder druk
Agrariërs hoopten op lastenverlichting en méér ruimte voor duurzame investeringen. Op Prinsjesdag bleek dat de belastingdruk voor zelfstandigen stijgt. Tegelijk wordt een bv oprichten interessanter en kunnen agrariërs rekenen op duurzame investeringskansen. Ik maak de balans op: voelt Prinsjesdag voor agrariërs als een warm bad, of een koude douche?

Lees meer
Agro uitzonderingen in geding?
Kijkend naar mijn agenda en de hoeveelheid telefoontjes vanuit het ministerie van Economische Zaken, is vast te stellen dat uitzonderingen voor de agrarische sector in Nederland in het geding zijn.

Lees meer