Lubbert van Dellen (Regiodirecteur)

Lubbert van Dellen is zeer betrokken bij de agrarische sector, met name bij de melkveehouders en akkerbouwers, zijn roots liggen immers hier. Zijn specifieke kennis, gecombineerd met zijn enorme netwerk en ervaring deelt hij graag, zowel met agro-ondernemers en andere klanten in food&agri, onze adviseurs, bestuurders van multinationals en landelijke politici. Altijd met het belang van de sector voor ogen.

Prinsjesdag: Klimaatakkoord en belastingen zetten boeren onder druk
Agrariërs hoopten op lastenverlichting en méér ruimte voor duurzame investeringen. Op Prinsjesdag bleek dat de belastingdruk voor zelfstandigen stijgt. Tegelijk wordt een bv oprichten interessanter en kunnen agrariërs rekenen op duurzame investeringskansen. Ik maak de balans op: voelt Prinsjesdag voor agrariërs als een warm bad, of een koude douche?

Lees meer
Agro uitzonderingen in geding?
Kijkend naar mijn agenda en de hoeveelheid telefoontjes vanuit het ministerie van Economische Zaken, is vast te stellen dat uitzonderingen voor de agrarische sector in Nederland in het geding zijn.

Lees meer