Johan Ros (Agrarisch Bedrijfsadviseur)

Johan Ros

Sinds 2011 versterkt Johan Ros het agro-adviesteam in Drachten. De melkveesector is zijn domein. Johan is gespecialiseerd in advies over bedrijfsontwikkeling, subsidies, mest en mineraal én hij begeleidt studiegroepen met melkveehouders. Ondernemers verder brengen, met focus op de toekomst: dat is Johans passie.

4 alternatieven voor het (ver)kopen van fosfaatrechten
fosfaatrechten kopen verkopen De fosfaatprijs is al maanden stabiel rond de 150 euro per kg. Hebt u fosfaatrechten over en wilt u die verkopen? Dan kan dit een gunstig moment zijn. Hebt u juist extra fosfaatrechten nodig? Dan kan het momenteel lastig zijn om die te financieren. Zowel voor kopers als verkopers is dit dus een tijd waarin het interessant is om naar alternatieven te kijken.

Lees meer
Goede (fiscale) redenen om nú een winstprognose te maken
winstprognose melkvee Kunt u als agrarisch ondernemer fiscaal gezien bepaalde investeringen nú nog doen, of beter uitstellen tot volgend boekjaar? Met een winstprognose krijgt u uw cijfers over boekjaar 2020/2021 inzichtelijk. Zodat u dit jaar nog slimme (fiscale) keuzes kunt maken.

Lees meer
Hoe ziet het nieuwe mestbeleid er straks uit?
nieuwe mestbeleid - drie sporen Op 8 september 2020 stuurde minister Carola Schouten een brief naar de Tweede Kamer met daarin de contouren van het toekomstige mestbeleid. Wat kunnen we op basis hiervan verwachten voor de toekomst? En hoe kunt u daar nú al op inspelen? Ik deel de highlights uit de brief met u.

Lees meer
Een goede fosfaatplanning maakt het verschil
fosfaatplanning Twee derde van het jaar 2020 zit er alweer op. Een goede fosfaatplanning maakt het verschil. Hoe komt u dit jaar uit met uw fosfaatrechten? Ik stel u graag wat vragen, om de focus scherp te krijgen.

Lees meer
Realisatietermijn SDE+ niet haalbaar door de coronacrisis?
Realisatietermijn SDE+ Uw project met een SDE+-beschikking kent een realisatietermijn. Redt u het niet om uw project op deze uiterste datum te realiseren? En ligt de oorzaak voor de vertraging buiten uw invloedsfeer? Mogelijk kunt u op aanvraag één jaar ontheffing op de ingebruikname krijgen.

Lees meer
TOGS voor agrobedrijven: komt u in aanmerking?
TOGS agro De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is verruimd. Ook agrariërs met een recreatievoorziening kunnen de tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. Ontdek of u in aanmerking komt.  

Lees meer