Harm Jan Schipper (Accountmanager)

Harm Jan Schipper

Harm Jan Schipper is een zeer betrokken adviseur in de agrarische sector, met name bij de akkerbouwers en melkveehouders en daar liggen ook zijn roots. Hij onderscheidt zich door voortdurend passende vertalingen te maken van wet- en regelgeving voor ondernemers in de agrarische sector. Voor hem is het leveren van toegevoegde waarde essentieel. Hij houdt het belang van de klant altijd scherp op zijn netvlies.

Verlaag uw rentelasten en verklein het renterisico voor uw onderneming!
renterisico De rente daalt al geruime tijd. Zowel de korte (geldmarkt) rente als de lange (kapitaalmarkt) rente zijn nu stabiel laag. De huidige extreem lage rentetarieven bieden volop kansen om de rentelasten te verlagen en de renterisico’s voor uw akkerbouwbedrijf te verkleinen. Ik vertel u er graag meer over.

Lees meer
Kringloop in de akkerbouw: loopt u de marathon?
Kringloop in de akkerbouw Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil het komende jaar werk maken van de overgang naar kringlooplandbouw. Hiervoor zijn gelden gereserveerd, zo bleek op Prinsjesdag.

Lees meer
Op goede gronden: hebt u uw grondstrategie al op orde?
grondstrategie Grond is het productiemiddel voor de akkerbouw. Het duurzaam benutten van de grond draagt veel bij aan de continuïteit van de akkerbouwonderneming. Ook is het een goede basis voor de invulling van kringlooplandbouw. Ik neem u graag mee in een aantal overwegingen aangaande uw grondstrategie.

Lees meer
Een eerlijke beloning met kringloopakkerbouw: Het kan!
Kringlooplandbouw Wat betekent kringlooplandbouw voor akkerbouwers? Zorgt het voor een eerlijkere beloning? De visie van Minister Carola Schouten zit vol ambities, maar een praktische invulling ontbreekt nog. Ik geloof wél dat het kan. Als agro-adviseur deel ik graag mijn inzichten.

Lees meer
Zo kunnen akkerbouwers het late voorjaar verzilveren
late voorjaar De natte start van het jaar en het uitblijven van het voorjaar is geen agrarisch ondernemer ontgaan. Waar normaal nu al gezaaid of gepoot zou zijn, laat het voorjaar op zich wachten en worden akkerbouwers gedwongen verbetering af te wachten. Hoewel een verlaat voorjaar in eerste instantie misschien nadelig lijkt, geldt in sommige gevallen juist het tegenovergestelde. Door slimme keuzes te maken kunnen akkerbouwers het verlate voorjaar mogelijk nu nog verzilveren.

Lees meer