Esther Elemans (Accountmanager Belastingadvies)

Esther Elemans werkt als generalist op het acconavm-kantoor in Breda. Ze heeft jarenlange ervaring en expertise in advies voor het mkb, directeur-grootaandeelhouders en vermogende particulieren. Ze gaat graag aan tafel met de klant, waarbij to-the-point-communicatie haar sterke punt is.

Esther is pas tevreden als de klant een advies volledig begrijpt. De fiscaal-optimale weg is voor de klant niet altijd de meest gewenste route. Samen met de klant vindt ze een gulden middenweg.

Najaarsdilemma: wel of niet dividend uitkeren in 2019?
Wilt u als dga geld vanuit uw bv naar privé overhevelen? Dan moet u dividend uitkeren tegen 25 procent aanmerkelijkbelangheffing (ab-heffing) (box 2). Als de plannen van het kabinet doorgaan, stijgt dit percentage. In sommige gevallen is het verstandig om uw dividend nog in 2019 uit te keren. Graag help ik u een weloverwogen keuze te maken.

Lees meer